2 October 2013 om 07:32 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapport Nederland | Marktrapporten | Nieuwsberichten

Den Haag, 2 oktober 2013 – In het derde kwartaal van 2013 is de huurprijs van particuliere huurwoningen voor het derde kwartaal op een rij gedaald. De huurprijs bedroeg gemiddeld 641 euro per maand. Daarmee is het laagste niveau van 2013 bereikt. Het aanbod is tevens afgenomen, net als in het tweede kwartaal van 2013. Dit blijkt uit een kwartaalanalyse van verhuurbemiddelaar Direct Wonen.

Particuliere huurwoningen zijn in het derde kwartaal van 2013 voor gemiddeld 641 euro per maand verhuurd. Een jaar eerder, tijdens het derde kwartaal van 2012, bedroeg de huurprijs gemiddeld 675 euro. De huurprijzen zijn met vijf procent gedaald. Binnen de verschillende huurprijscategorieën zijn huurwoningen tot 900 euro in huurprijs gedaald, terwijl huurwoningen met een hogere huurprijs duurder zijn geworden.

Minder woningen te huur
Het aantal particuliere huurwoningen dat te huur is aangeboden, daalde in het derde kwartaal van 2013 met 10,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2012. In het tweede kwartaal daalde het aanbod ook.

Prijs per vierkante meter licht gestegen
Het afnemende aanbod van particuliere huurwoningen heeft ervoor gezorgd dat de gevraagde prijs per vierkante meter iets is gestegen. De gemiddelde prijs per vierkante meter van particuliere huurwoningen die in het derde kwartaal van 2013 zijn verhuurd, bedraagt 9,30 euro. In hetzelfde kwartaal van 2012 was dit 9,26 euro. De vierkante meter prijs is voor het eerst in 2013 gestegen. Deze prijs lijkt dus op een niveau te liggen dat aanvaardbaar is voor woningzoekenden.

‘Wij blijven verhuurders adviseren om een reële huurprijs te vragen en een goed onderhouden huurwoning aan te bieden. Dit is immers waar de markt om vraagt’, aldus Algemeen Directeur Rob van Vroenhoven. ‘Tevens leggen we woningzoekenden uit dat direct wonen soms een duurdere huurprijs met zich meebrengt. Wij werken niet met wachtlijsten en daar kan een hogere prijs tegenover staan.’

Den Haag blijft koploper met laagste huurprijzen
In Den Haag zijn de huurprijzen voor het derde kwartaal op een rij het laagst: 550 euro per maand. Hoewel in Rotterdam de huurprijzen met 8,8 procent zijn gestegen tot 704 euro, worden er hogere huurprijzen gevraagd in Utrecht: 850 euro. Utrecht was in het eerste en tweede kwartaal tevens de duurste stad om te huren.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2013-3

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


2 July 2013 om 07:50 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapport Nederland | Marktrapporten | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huurprijzen gedaald in 2e kwartaal 2013

Den Haag, 2 juli 2013 – De huurprijs van particuliere huurwoningen die in het tweede kwartaal van 2013 zijn verhuurd, is 0,6 procent lager dan in het jaar daarvoor. De prijs per vierkante meter is eveneens licht gedaald. Dit blijkt uit een kwartaalanalyse van verhuurbemiddelaar Direct Wonen.

In het tweede kwartaal van 2013 zijn particuliere huurwoningen voor gemiddeld 668 euro per maand verhuurd. Een jaar eerder, tijdens het tweede kwartaal van 2012, bedroeg de huurprijs gemiddeld 672 euro. De huurprijs is dus gedaald met 0,6 procent.

Consument kritisch over prijs-kwaliteitverhouding
Verder blijkt uit de kwartaalanalyse dat huurwoningen voor het tweede achtereenvolgende kwartaal in 2013 tegen een lagere huurprijs worden verhuurd dan waarvoor ze worden aangeboden. Ook is de prijs per vierkante meter gedaald, met 1 procent, van 9,07 euro tot 8,98 euro. Consumenten die op zoek zijn naar een huurwoning kijken dus kritischer naar de prijs-kwaliteitverhouding dan vorig jaar.

Huurwoningen tegen reëlere prijs aangeboden
Tijdens het afgelopen kwartaal zijn er 19,5 procent minder huurwoningen aangeboden in vergelijking met dezelfde periode in 2012. Het aanbod nam in alle huurprijscategorieën af. De daling was het sterkst te zien in het aanbod van duurdere huurwoningen boven de 700 euro per maand. In overleg met Direct Wonen kiezen steeds meer verhuurders ervoor om hun huurwoning tegen een reëlere huurprijs aan te bieden, zodat ze voorkomen dat hun huurwoning gedurende een lange periode leegstaat.

'Direct Wonen adviseert verhuurders om een meer reële huurprijs te vragen en voldoende kwaliteit te leveren, waardoor het duurdere aanbod sterker is gedaald ten opzichte van de overige huurprijscategorieën. Ook dit kwartaal ervaren we dat potentiële huurders pas definitief willen huren als de prijs-kwaliteitverhouding klopt', zo meldt de directie van Direct Wonen.

Den Haag goedkoopste stad om te huren
In Den Haag is de huurprijs in het afgelopen kwartaal het laagst van de vier belangrijkste huursteden (Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht). De huurprijs is gedaald met 14,2 procent tot 597 euro per maand. In Utrecht zijn huurwoningen net als in het eerste kwartaal van 2013 tegen de hoogste huurprijs verhuurd. De gemiddelde huurprijs is hier gestegen, met 1,8 procent, tot 826 euro per maand. De gemiddelde prijs per vierkante meter ligt in deze stad op 14,26 euro.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2013-2.pdf (762,4 KB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


2 April 2013 om 02:13 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapport Nederland | Marktrapporten | Den Haag | Eindhoven | Rotterdam | Utrecht | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Woning huren goedkoper in 1e kwartaal 2013

Den Haag, 2 april 2013 - De gemiddelde huurprijs per maand van particuliere huurwoningen is in het eerste kwartaal van 2013 gedaald met 23 euro ten opzichte van een jaar eerder. De prijs per vierkante meter is tevens gedaald met ruim 2 procent. Dit blijkt uit de kwartaalanalyse van verhuurbemiddelaar Direct Wonen. ‘Woningzoekenden willen een betere prijs-kwaliteitverhouding’, aldus de directie van Direct Wonen.

In het eerste kwartaal van 2013 zijn particuliere huurwoningen voor gemiddeld 647 euro verhuurd. Dit is een daling van 3,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2012: een verschil van 23 euro.

Uit de kwartaalanalyse blijkt dat woningen tegen een hogere huurprijs worden aangeboden dan de prijs waarvoor ze worden verhuurd. Het verschil hiertussen is in het afgelopen kwartaal (167 euro) bovendien groter ten opzichte van een jaar eerder (136 euro). Het verschil is gegroeid met 22,8 procent.

Woningzoekende wil betere prijs-kwaliteitverhouding
De gemiddelde prijs per vierkante meter is in het eerste kwartaal van 2013 ook lager dan in hetzelfde kwartaal van 2012. Deze is gedaald, met 2,3 procent, van 9,22 euro tot 9,01 euro per vierkante meter.

De directie van Direct Wonen geeft een verklaring voor de gedaalde prijs per vierkante meter: ‘Mensen zijn minder snel bereid te verhuizen als een woning niet volledig aan hun woonwensen voldoet. Bovendien willen ze een steeds betere prijs-kwaliteitverhouding. Daarom is het wenselijk om een woning reëel te prijzen en van voldoende kwaliteit aan te bieden. Te dure huurwoningen van slechte kwaliteit worden namelijk niet meer opgenomen in de markt.’

Aanbod huurwoningen gestegen
Het afgelopen kwartaal zijn er 11,7 procent meer woningen aangeboden in vergelijking met dezelfde periode in 2012. Het aantal aangeboden huurwoningen van 700 tot 1000 euro is daarentegen licht gedaald. Het lijkt erop dat dit veroorzaakt wordt door de gedaalde verhuisbereidheid van huurders die woningen in het middensegment huren.

Eindhoven goedkoopste en Utrecht duurste huurstad
In tegenstelling tot het landelijk gemiddelde is de huurprijs het afgelopen kwartaal in de belangrijkste huursteden gedaald. De huurprijs daalde in Eindhoven het sterkst (-9,5 procent) tot het laagste niveau van alle huursteden, namelijk 598 euro per maand. Utrecht was de duurste stad om te huren met een huurprijs van 818 euro en een prijs per vierkante meter van 12,37 euro.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2013-1.pdf (774,76 KB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


2 January 2013 om 04:16 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapport Nederland | Marktrapporten | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Gemiddelde huurprijs in 2012 gestegen;
Utrecht duurste huurstad

Den Haag, 2 januari 2013 - De gemiddelde huurprijs van aangeboden particuliere huurwoningen is in 2012 met 58 euro per maand gestegen. Utrecht spande de kroon met een gemiddelde huurprijs van 912 euro per maand. Het aanbod particuliere huurwoningen is het afgelopen jaar gestegen met 8,9 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen.

De gemiddelde huurprijs van aangeboden particuliere huurwoningen is van het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2012 gestegen van 910 euro per maand naar zijn toppunt van 968 euro. Dit is een stijging van 58 euro per maand, ofwel 6,4 procent. Over heel 2012 bedroeg de maandelijkse huurprijs gemiddeld 938 euro.

Particulier huurwoningaanbod gestegen
Van het eerste naar het vierde kwartaal van 2012 is het aantal aangeboden particuliere huurwoningen gestegen met 8,9 procent. Het aanbod nam het meest toe van het derde naar het vierde kwartaal.

Prijs per vierkante meter gedaald
In dit laatste kwartaal was de gemiddelde prijs per vierkante meter op zijn laagste niveau van 2012: 9,27 euro per vierkante meter. In het eerste kwartaal was dit 9,46 euro. De gemiddelde prijs per vierkante meter is in deze periode dus gedaald met 2,0 procent. Dit houdt in dat huurders in verhouding tot de oppervlakte minder huur zijn gaan betalen voor hun woning. De vierkante meter prijs bedroeg over heel 2012 gemiddeld 9,47 euro.

Utrecht duurste huurstad
Van de belangrijkste huursteden Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht, was de gemiddelde huurprijs van aangeboden particuliere huurwoningen in 2012 veruit het hoogst in Utrecht, namelijk 912 euro. In deze stad werd ook de hoogste gemiddelde prijs per vierkante meter van dat jaar gevraagd: 13,09 euro. In alle steden is de gemiddelde huurprijs van het eerste naar het vierde kwartaal van 2012 gedaald. Het aanbod is in die periode in Rotterdam en Utrecht gestegen. Daarentegen was het aanbod in Eindhoven en Utrecht in het vierde kwartaal lager dan in het eerste kwartaal van 2012.

Meer huurwoningen in hogere prijsklassen
De ontwikkeling van het gemiddelde huurwoningaanbod in de huurprijscategorie tot 700 euro is in 2012 vrijwel stabiel gebleven. Dit is een opmerkelijke trendbreker ten opzichte van het aantal aangeboden huurwoningen in de duurdere huurprijscategorieën. Met name het aantal aangeboden huurwoningen vanaf 1.000 euro is sterk gestegen na het derde kwartaal. In 2012 waren er echter steeds minder mensen op zoek naar een huurwoning in die prijsklasse. Door deze vraag- en aanbodverhouding is de gemiddelde prijs per vierkante meter van huurwoningen vanaf 1.000 euro gedaald, wat weer eenzelfde invloed heeft gehad op de gemiddelde prijs per vierkante meter van het totale aanbod in 2012.

Frederik Sinke, Commercieel Directeur bij Direct Wonen, verklaart het toenemend aantal huurwoningen dat wordt aangeboden in de hogere prijsklassen. ‘Door de stagnatie op de koopwoningmarkt zijn eigenaren genoodzaakt om hun woning te verhuren. Er worden dus steeds meer te koop staande woningen tijdelijk verhuurd. Deze woningen worden over het algemeen tegen een hogere huurprijs te huur aangeboden. Daarnaast zijn er meer duurdere huurwoningen aangeboden doordat deze sneller vrijkomen dan goedkopere woningen. Mensen die een woning tegen een lagere prijs huren, blijven langer in hun woning zitten. Door de toenemende crisis wordt dit nog duidelijker zichtbaar in de cijfers.’

Meer woningen verhuurd
In het afgelopen jaar heeft Direct Wonen weer meer woningen verhuurd. Dit is een gevolg van de nieuwe werkwijze, die haar vruchten afwerpt. Maar ook van het actieve beleid omtrent acquisitie en relatiebeheer, en de stabiele en goede naam die de organisatie heeft in de huurwoningmarkt. Direct Wonen kan hierdoor nog sneller haar klanten helpen aan een passende huurwoning.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2012.pdf (912,02 KB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


2 October 2012 om 10:03 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapport Nederland | Marktrapporten | Den Haag | Eindhoven | Rotterdam | Utrecht | Nieuwsberichten

- Persbericht -

‘Schaarste op particuliere huurwoningmarkt neemt toe’
huurwoningaanbod in 3e kwartaal met 6 procent gedaald

Den Haag, 2 oktober 2012 – In het derde kwartaal van 2012 is de schaarste op de particuliere huurwoningmarkt toegenomen. Het aantal aangeboden particuliere huurwoningen is gedaald met 6,0 procent, terwijl de huurprijzen met 6,8 procent zijn gestegen naar een hoogtepunt. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen.

Het aantal aangeboden particuliere huurwoningen is in het derde kwartaal gedaald met 6,0 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2012. Er waren in deze periode vooral minder woningen te huur met een huurprijs vanaf 700 euro per maand. Na een kleine stijging in het tweede kwartaal, is het aanbod in het derde kwartaal weer gelijk aan dat in het eerste kwartaal.

Huurprijzen op hoogtepunt 2012
Huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn de afgelopen drie maanden gestegen met 61 euro ten opzichte van de periode daarvoor. Dit is een stijging van 6,8 procent. De gemiddelde kale huurprijs bedroeg afgelopen kwartaal 967 euro en is daarmee het hoogst in de eerste drie kwartalen van 2012.
De stijging van de gemiddelde huurprijs in Nederland is hoofdzakelijk veroorzaakt door de gestegen maandhuur van huurwoningen vanaf 1000 euro. Deze is met 19,7 procent toegenomen. Daarentegen is de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen in lagere prijscategorieën licht gedaald.

Grafiek : gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek : gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Huurprijzen Utrecht blijven het hoogst
De gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen is in Utrecht het sterkst gestegen. Hier nam deze met 44 euro toe tot 960 euro per maand. Dit is voor het derde kwartaal op een rij de hoogste gemiddelde huurprijs van de vier belangrijkste huursteden Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. De gemiddelde huurprijs was weer het laagst in Eindhoven: 701 euro per maand.

Marktwerking en huurverhoging
‘Tijdens de traditionele verhuisperiode in de lente en in het begin van de zomer, hebben veel mensen een woning gevonden’, aldus Frederik Sinke, Commercieel directeur bij Direct Wonen. ‘Hierdoor is het aantal aangeboden particuliere huurwoningen gedaald in het derde kwartaal van 2012. Ook de onzekerheid wat betreft de politieke plannen voor de hypotheekrenteaftrek en de overdrachtsbelasting zorgen ervoor dat huurders in hun woningen blijven wonen en de schaarste op de particuliere huurwoningmarkt toeneemt. Door de marktwerking van vraag en aanbod, en deels door de wettelijk bepaalde maximale huurverhoging van 2,3 procent die verhuurders per 1 juli mogen doorvoeren, zijn de huurprijzen in het derde kwartaal gestegen.'

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport oktober 2012.pdf (826,26 KB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


8 August 2012 om 09:00 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapport Nederland | Marktrapporten | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder woningen te huur;
aanbod in juli met 11 procent gedaald

Den Haag, 8 augustus 2012 - In juli 2012 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Nederland met 11 procent gedaald ten opzichte van juni. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen. De huurprijs van aangeboden woningen is gemiddeld met 12 euro gestegen en bedroeg in juli 822 euro.

In heel Nederland is het aantal aangeboden particuliere huurwoningen gedaald met 11,0 procent ten opzichte van juni 2012. Het aantal aangeboden huurwoningen van 700 tot 900 euro is het meest afgenomen (-19,6 procent) en het aanbod tot 700 euro het minst (-6,0 procent).

Grafiek : procentueel verschil van huurwoningaanbod juli t.o.v. juni per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek : procentueel verschil van huurwoningaanbod juli t.o.v. juni per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Huren in juli duurder
De gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen is in juli gestegen met 12 euro ten opzichte van juni, wat gelijk staat aan 1,5 procent. In juli bedroeg de gemiddelde huurprijs 822 euro per maand. De prijs per vierkante meter is eveneens gestegen, namelijk met 6,3 procent. In juni bedroeg die voor een aangeboden huurwoning in Nederland nog gemiddeld 9,38 euro. De prijs steeg in juli naar 9,97 euro. Deze stijging is veroorzaakt door een combinatie van de gestegen huurprijs en de afgenomen gemiddelde oppervlakte (-4,5 procent).

De gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen in Utrecht is het sterkst gestegen. Hier nam deze met 104 euro toe tot 947 euro per maand. Dit is tevens de hoogste gemiddelde huurprijs van de vier belangrijkste verhuursteden Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. In Eindhoven werd de laagste gemiddelde huurprijs gevraagd, namelijk 718 euro per maand.

Maximale huurprijsverhoging
“De afgelopen maanden hebben veel mensen een woning gevonden, waardoor het aanbod in juli is gedaald. Als gevolg daarvan zijn de huurprijzen omhoog gegaan”, aldus Frederik Sinke, Commercieel Directeur Direct Wonen. “Maar een andere grote factor die van invloed is geweest op de gestegen huurprijzen, is de inflatiecorrectie die verhuurders per 1 juli mogen toepassen. De huurprijs is hierdoor voor veel huurders met maximaal 2,3 procent verhoogd.”

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport juli 2012.pdf (769,7 KB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


17 July 2012 om 02:43 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Den Haag | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Den Haag duurder;
huurprijzen in juni met bijna 60 euro gestegen

Den Haag, 17 juli 2012 - In juni 2012 zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Den Haag met 59 euro gestegen in vergelijking met mei 2012. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is toegenomen met 3,4 procent en de prijs per vierkante meter is gestegen met 20,7 procent.

In juni 2012 bedroeg de gemiddelde huurprijs in Den Haag 856 euro per maand. Van mei tot juni is deze toegenomen met 59 euro, ofwel 7,3 procent. Dit is één van de sterkste stijgingen van huurprijzen in de belangrijkste huursteden. De stijging is hoofdzakelijk veroorzaakt door de gestegen gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen vanaf 1000 euro. Deze is na een daling in mei weer toegenomen, met 23,1 procent, tot 1.494 euro per maand. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden particuliere huurwoningen 810 euro.

Aanbod huurwoningen met 3,4 procent toegenomen
In Den Haag is in juni het aantal aangeboden huurwoningen toegenomen met 3,4 procent ten opzichte van mei. In heel Nederland is dit met 16,5 procent toegenomen.

Grafiek : gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Prijs per vierkante meter met 20,7 procent gestegen
In mei bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Den Haag gemiddeld 9,08 euro. Deze is gestegen, met 20,7 procent, tot 10,96 euro per vierkante meter in juni. Binnen de categorieën is de gemiddelde vierkante meter prijs van aangeboden huurwoningen van 900 tot 1000 euro sterk gestegen met 94,6 procent, van 8,04 euro per vierkante meter in mei tot 15,65 euro in juni.
De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in juni in Nederland gemiddeld 9,38 euro. Huurders waren in Den Haag dus 1,58 euro duurder uit. Dit is een verschil van 16,8 procent.

In Den Haag is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in juni met 11,1 procent afgenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In juni was de gemiddelde oppervlakte 78,08 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Den Haag lag 8,25 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (86,33 vierkante meter).

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport juni 2012.pdf (1,13 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


17 July 2012 om 11:02 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapport Nederland | Marktrapporten | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Juni beste maand voor woningzoekenden in 2012

Den Haag, 17 juli 2012 - Woningzoekenden waren het afgelopen jaar het best af als zij in juni een woning zochten. In deze maand was het aanbod namelijk het grootst en de huurprijs gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur.

Juni was de meest gunstige maand om een huurwoning te zoeken in het afgelopen half jaar. De huurprijs zat deze maand op het gemiddelde van de afgelopen zes maanden, namelijk 810 euro per maand. Bovendien werd er een record aantal huurwoningen aangeboden.

Grafiek: trendlijn gemiddelde huurprijs en aantal aangeboden huurwoningen jan. - jun. 2012
Grafiek: trendlijn gemiddelde huurprijs en aantal aangeboden huurwoningen jan. - jun. 2012

Als we naar het aanbod kijken was de minst gunstige tijd om een woning te zoeken in februari. In de afgelopen zes maanden is het aanbod met 11,5 procent gestegen. Daarbij groeide het aanbod het meest van mei tot juni, namelijk met 16,5 procent.

De gemiddelde huurprijs in Nederland is van januari tot juni 2012 gestegen met 1,5 procent tot 810 euro per maand. De laagste huurprijs werd gevraagd in februari (794 euro) en de hoogste in maart (826 euro).

Prijs per vierkante meter laagst in mei
Van januari tot juni 2012 is de gemiddelde vierkante meter prijs van aangeboden huurwoningen gedaald met 1,5 procent. Hoewel juni de meest gunstige maand is voor woningzoekenden, was de prijs per vierkante meter het laagst in mei (9,12 euro). In april werd de hoogste gemiddelde vierkante meter prijs gevraagd, namelijk 9,90 euro.

Laagste huurprijs in Tilburg
Afgelopen maand was de huurprijs het laagst in Tilburg (578 euro). De gemiddelde huurprijs is van mei tot juni als één van de sterkste gedaald in Nijmegen, namelijk van 845 euro in mei tot 683 euro in juni. Daarentegen is de huurprijs in Den Bosch als één van de sterkste gestegen. De gemiddelde huurprijs in deze stad bedroeg in juni 893 euro en is ten opzichte van mei (809 euro) met 10,4 procent gestegen.

Het aantal aangeboden huurwoningen is sterk gestegen in Maastricht (91,7 procent) en Utrecht (88,9 procent). Naast het feit dat juni traditioneel een verhuismaand is, gaan er onder andere in deze steden veel (aankomend) studenten op zoek naar een eigen woonruimte. Binnen de belangrijkste huursteden is het aanbod alleen gedaald in Apeldoorn, Arnhem en Zwolle.

Interesse, maar ook twijfel door politieke malaise
"Traditioneel verhuizen veel mensen in de afgelopen maand. Het is daarom goed dat er meer huurwoningen worden aangeboden", aldus Frederik Sinke. "We zien dat er steeds meer mensen interesse tonen in het huren van een woning. Tegelijkertijd twijfelen mensen vaker en geven ze aan liever te wachten met het kopen van een woning tot na de verkiezingen in september, zodat ze weten waar ze aan toe zijn wat betreft de hypotheekrenteaftrek en overdrachtsbelasting. De politieke malaise in ons land levert dus nog meer stagnatie van de woningmarkt op."

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport juni 2012.pdf (1,13 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


16 July 2012 om 02:15 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Breda | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Breda goedkoper;
huurprijzen in juni met ruim 60 euro gedaald

Den Haag, 17 juli 2012 - In juni 2012 zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Breda met 63 euro gedaald in vergelijking met mei 2012. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is toegenomen met 8,0 procent en de prijs per vierkante meter is gestegen met 8,3 procent.

In juni 2012 bedroeg de gemiddelde huurprijs in Breda 773 euro per maand. Van mei tot juni is deze afgenomen met 63 euro, ofwel 7,5 procent. In tegenstelling tot dit gemiddelde, is de huurprijs gestegen binnen de categorie aangeboden huurwoningen tot 700 euro, namelijk met 6,2 procent, tot 525 euro per maand. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden particuliere huurwoningen 810 euro. De huurprijs in Breda is dus 37 euro lager dan dit gemiddelde, wat gelijk staat aan 4,5 procent.

Aanbod met 8 procent toegenomen
In Breda is in juni het aantal aangeboden huurwoningen toegenomen met 8,0 procent ten opzichte van mei. In heel Nederland is dit met 16,5 procent toegenomen.

Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek : gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari geen aangeboden huurwoningen binnen de categorie 900 tot 1000 euro.

Prijs per vierkante meter gestegen
In mei bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Breda gemiddeld 10,39 euro. Deze is gestegen, met 8,3 procent, tot 11,26 euro per vierkante meter in juni. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in juni in Nederland gemiddeld 9,38 euro. Huurders waren in Breda dus 1,88 euro duurder uit. Dit is een verschil van 20,0 procent.

In Breda is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in juni met 14,6 procent toegenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In juni was de gemiddelde oppervlakte 68,68 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Breda lag 17,65 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (86,33 vierkante meter).

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport juni 2012.pdf (1,13 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


16 July 2012 om 02:46 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Den Bosch | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Den Bosch duurder;
huurprijzen in juni met 84 euro gestegen

Den Haag, 17 juli 2012 - In juni 2012 zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Den Bosch met 84 euro gestegen in vergelijking met mei 2012. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is gelijk gebleven en de prijs per vierkante meter is gedaald met 4,5 procent.

In juni 2012 bedroeg de gemiddelde huurprijs in Den Bosch 893 euro per maand. Van mei tot juni is deze toegenomen met 84 euro, ofwel 10,4 procent. Deze daling is hoofdzakelijk veroorzaakt door het aantal aangeboden huurwoningen vanaf 1000 euro, dat is namelijk gestegen met 11,4 procent. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden particuliere huurwoningen 810 euro.

Evenveel huurwoningen aangeboden
In Den Bosch is in juni het aantal aangeboden huurwoningen gelijk gebleven ten opzichte van mei. In heel Nederland is dit met 16,5 procent toegenomen.

Grafiek : gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek : gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari en februari geen aangeboden huurwoningen binnen de categorie 900 tot 1000 euro.

Prijs per vierkante meter met 4,5 procent gedaald
In mei bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Den Bosch gemiddeld 12,32 euro. Deze is gedaald, met 4,5 procent, tot 11,76 euro per vierkante meter in juni. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in juni in Nederland gemiddeld 9,38 euro. Huurders waren in Den Bosch dus 2,38 euro duurder uit; een verschil van 25,4 procent.

In Den Bosch is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in juni met 15,6 procent toegenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In juni was de gemiddelde oppervlakte 75,94 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Den Bosch lag 10,39 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (86,33 vierkante meter).

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport juni 2012.pdf (1,13 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


Wilt u op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws? Registreer dan op onze nieuwsdienst of gebruik hiervoor onze RSS feed.
© Directwonen.nl, blog.directwonen.nl is een onderdeel van Direct Wonen