16 July 2012 om 02:15 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Breda | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Breda goedkoper;
huurprijzen in juni met ruim 60 euro gedaald

Den Haag, 17 juli 2012 - In juni 2012 zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Breda met 63 euro gedaald in vergelijking met mei 2012. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is toegenomen met 8,0 procent en de prijs per vierkante meter is gestegen met 8,3 procent.

In juni 2012 bedroeg de gemiddelde huurprijs in Breda 773 euro per maand. Van mei tot juni is deze afgenomen met 63 euro, ofwel 7,5 procent. In tegenstelling tot dit gemiddelde, is de huurprijs gestegen binnen de categorie aangeboden huurwoningen tot 700 euro, namelijk met 6,2 procent, tot 525 euro per maand. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden particuliere huurwoningen 810 euro. De huurprijs in Breda is dus 37 euro lager dan dit gemiddelde, wat gelijk staat aan 4,5 procent.

Aanbod met 8 procent toegenomen
In Breda is in juni het aantal aangeboden huurwoningen toegenomen met 8,0 procent ten opzichte van mei. In heel Nederland is dit met 16,5 procent toegenomen.

Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek : gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari geen aangeboden huurwoningen binnen de categorie 900 tot 1000 euro.

Prijs per vierkante meter gestegen
In mei bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Breda gemiddeld 10,39 euro. Deze is gestegen, met 8,3 procent, tot 11,26 euro per vierkante meter in juni. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in juni in Nederland gemiddeld 9,38 euro. Huurders waren in Breda dus 1,88 euro duurder uit. Dit is een verschil van 20,0 procent.

In Breda is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in juni met 14,6 procent toegenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In juni was de gemiddelde oppervlakte 68,68 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Breda lag 17,65 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (86,33 vierkante meter).

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport juni 2012.pdf (1,13 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


9 April 2012 om 07:29 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Breda | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Breda duurder;
huurprijzen in maart met 144 euro gestegen

Den Haag, 10 april 2012 - In maart zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Breda met 144 euro gestegen in vergelijking met februari. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is afgenomen met 15,8 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 7,0 procent.

In maart bedroeg de gemiddelde huurprijs in Breda 871 euro per maand. Van februari tot maart is deze toegenomen met 144 euro, ofwel 19,8 procent. Dit is één van de sterkst stijgende huurprijzen binnen de belangrijkste verhuursteden. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen 826 euro.

Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari, februari of maart geen aangeboden huurwoningen binnen de categorie 900 tot 1000 euro.

Aanbod huurwoningen met 15,8 procent afgenomen
In Breda is in maart het aantal aangeboden huurwoningen afgenomen met 15,8 procent ten opzichte van februari. Binnen de categorie aangeboden huurwoningen van 700 tot 900 euro is het aanbod gelijk gebleven. In heel Nederland is dit met 11,9 procent toegenomen.

Prijs per vierkante meter met 7,0 procent gedaald
In februari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Breda gemiddeld 11,47 euro. Deze is gedaald, met 7,0 procent, tot 10,67 euro per vierkante meter in maart. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in maart in Nederland gemiddeld 9,60 euro. Huurders waren in Breda dus 1,07 euro duurder uit; een verschil van 11,1 procent.

In Breda is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in maart met 28,8 procent toegenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In maart was de gemiddelde oppervlakte 81,63 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Breda lag 4,47 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (86,10 vierkante meter); een verschil van 5,2 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktcijfers maart 2012.pdf (1,24 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 03:49 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Breda | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Breda in februari;
aanbod met ruim 20 procent gedaald

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Breda met 20,8 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Breda zijn gestegen met 6,2 procent en de prijs per vierkante meter is toegenomen met 19,5 procent.

Net als in de rest van Nederland is er in Breda schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 20,8 procent ten opzichte van januari. De afname is groter dan de totale daling van 14,2 procent in heel Nederland.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari en/of februari geen aangeboden huurwoningen binnen de categorie 900-999 euro.

Gemiddelde huurprijs met 6,2 procent gestegen
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in februari gestegen met 42 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 6,2 procent. Daarentegen is de gemiddelde huurprijs in de categorie 1000 euro en meer gedaald met 28,9 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 727 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gedaald met 0,6 procent tot 794 euro. In Breda liggen de prijzen 67 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 19,5 procent gedaald
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Breda gemiddeld 9,60 euro. Deze is gestegen, met 19,5 procent, tot 11,47 euro per vierkante meter in februari. Daarentegen is de gemiddelde vierkante meter prijs in de categorie 700 tot 900 euro gedaald met 8,0 procent. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Breda dus 2,19 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 23,6 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Breda is afgenomen met 11,2 procent tot 63,37 vierkante meter in februari. Daarentegen is de gemiddelde oppervlakte in de categorie 700 tot 900 euro gestegen met 18,6 procent. De gemiddelde oppervlakte lag 7,96 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 85,54 vierkante meter, een verschil van 11,2 procent.

Woningzoekenden de dupe
Direct Wonen heeft 637 woningzoekenden en verhuurders gevraagd of ze merken dat het huurwoningaanbod daalt. Daaruit blijkt dat maar liefst 96,3 procent van de woningzoekenden merkt dat het aanbod is gedaald. Woningzoekenden hebben hier last van doordat ze geen huurwoning kunnen vinden die aan de wooneisen voldoet (42,5 procent), al langer dan twee maanden op zoek zijn naar een huurwoning (40,3 procent) en andere woningzoekenden hen voor zijn bij het huren van een passende woning (13,4 procent). Ook zijn de hoge inkomenseisen een vaak gehoorde klacht.

In hoeverre merken woningzoekenden dat het huurwoningaanbod daalt?

Minder huuropzeggingen
Van de ondervraagde verhuurders merkt 58,8 procent dat het aanbod is gedaald. Daarvan meent 17,7 procent dat er meer vraag is naar zijn of haar huurwoningen. Ruim 41 procent constateert dat er minder huuropzeggingen binnenkomen. Een verhuurder: ‘In de 20 jaar dat ik woningen verhuur, zijn huurders nooit zo lang gebleven als de laatste jaren.’

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 11:36 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Breda | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Breda in 2011;
aanbod met ruim 15 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Breda met ruim 15 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Breda zijn gestegen met 1,7 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 1,3 procent.

Procentuele verandering van aanbod huurwoningen 2010 tot 2011 per categorie

Net als in de rest van Nederland is er in Breda schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 15,2 procent ten opzichte van 2010. De sterkste afname vond plaats in de categorie aangeboden huurwoningen van 1.000 euro of meer, namelijk een afname van 26,8 procent. De afname is kleiner dan de totale daling van 27,7 procent in heel Nederland. In de eveneens Brabantse steden Tilburg en Den Bosch is het aanbod ook afgenomen, met respectievelijk 24,8 en 29,8 procent.

Gemiddelde huurprijs lager dan nationaal gemiddelde
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn licht gestegen met 1,7 procent. In 2010 bedroeg de gemiddelde prijs 551 euro, in 2011 560 euro. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,8 procent tot 765 euro. In Breda liggen de prijzen 115 euro lager dan dit nationaal gemiddelde. In 2011 was de gemiddelde huurprijs met 514 euro het laagst in Tilburg.

Prijs per vierkante meter licht gestegen
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Breda gemiddeld 11,66 euro. Deze is gestegen, met 1,3 procent, tot 11,51 euro per vierkante meter in 2011. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland, bedroeg afgelopen jaar gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Breda dus 1,25 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 12,2 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Breda is toegenomen tot 48,70 vierkante meter in 2011. De gemiddelde oppervlakte lag 25,88 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter, een verschil van 34,7 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


Wilt u op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws? Registreer dan op onze nieuwsdienst of gebruik hiervoor onze RSS feed.
© Directwonen.nl, blog.directwonen.nl is een onderdeel van Direct Wonen