16 July 2012 om 02:46 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Den Bosch | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Den Bosch duurder;
huurprijzen in juni met 84 euro gestegen

Den Haag, 17 juli 2012 - In juni 2012 zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Den Bosch met 84 euro gestegen in vergelijking met mei 2012. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is gelijk gebleven en de prijs per vierkante meter is gedaald met 4,5 procent.

In juni 2012 bedroeg de gemiddelde huurprijs in Den Bosch 893 euro per maand. Van mei tot juni is deze toegenomen met 84 euro, ofwel 10,4 procent. Deze daling is hoofdzakelijk veroorzaakt door het aantal aangeboden huurwoningen vanaf 1000 euro, dat is namelijk gestegen met 11,4 procent. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden particuliere huurwoningen 810 euro.

Evenveel huurwoningen aangeboden
In Den Bosch is in juni het aantal aangeboden huurwoningen gelijk gebleven ten opzichte van mei. In heel Nederland is dit met 16,5 procent toegenomen.

Grafiek : gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek : gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari en februari geen aangeboden huurwoningen binnen de categorie 900 tot 1000 euro.

Prijs per vierkante meter met 4,5 procent gedaald
In mei bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Den Bosch gemiddeld 12,32 euro. Deze is gedaald, met 4,5 procent, tot 11,76 euro per vierkante meter in juni. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in juni in Nederland gemiddeld 9,38 euro. Huurders waren in Den Bosch dus 2,38 euro duurder uit; een verschil van 25,4 procent.

In Den Bosch is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in juni met 15,6 procent toegenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In juni was de gemiddelde oppervlakte 75,94 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Den Bosch lag 10,39 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (86,33 vierkante meter).

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport juni 2012.pdf (1,13 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


9 April 2012 om 07:42 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Den Bosch | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Meer huurwoningen Den Bosch;
aanbod in maart met 112,5 procent gestegen

Den Haag, 10 april 2012 - In maart is het aanbod van particuliere huurwoningen in Den Bosch met 112,5 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Den Bosch zijn gedaald met 4,9 procent en de prijs per vierkante meter is afgenomen met 7,9 procent.

Net als het gemiddeld huurwoningaanbod van Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen in Den Bosch afgelopen maand toegenomen. Het aanbod van huurwoningen is gestegen met 112,5 procent ten opzichte van februari. Dit is één van de sterkste stijgingen binnen de belangrijkste verhuursteden. De toename is groter dan de totale stijging van 11,9 procent in heel Nederland.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod maart t.o.v. februari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod maart t.o.v. februari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari, februari of maart geen aangeboden huurwoningen binnen de categorie 900 tot 1000 euro.

Gemiddelde huurprijs met 40 euro gedaald
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in maart gedaald met 40 euro ten opzichte van februari, wat gelijk staat aan 4,9 procent. Daarentegen nam de gemiddelde huurprijs binnen de categorie aangeboden huurwoningen vanaf 1000 euro sterk toe met 50,2 procent tot 1.833 euro. In maart bedroeg de gemiddelde huurprijs 776 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,1 procent tot 826 euro. In Den Bosch liggen de prijzen 50 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 7,9 procent gedaald
In februari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Den Bosch gemiddeld 11,59 euro. Deze is gedaald, met 7,9 procent, tot 10,68 euro per vierkante meter in maart. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,60 euro. Huurders waren in Den Bosch dus 1,08 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 11,3 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Den Bosch is toegenomen met 3,2 procent tot 72,63 vierkante meter in maart. De gemiddelde oppervlakte lag 13,47 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 86,10 vierkante meter, een verschil van 15,6 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktcijfers maart 2012.pdf (1,24 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 03:06 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Den Bosch | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Den Bosch in februari;
aanbod met 11,1 procent gedaald

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Den Bosch met 11,1 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Den Bosch zijn gestegen met 6,0 procent en de prijs per vierkante meter is afgenomen met 6,3 procent.

Net als in de rest van Nederland is er in Den Bosch schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 11,1 procent ten opzichte van januari. Daarentegen is het huurwoningaanbod met 50,0 procent gestegen in de categorie 700 tot 900 euro. De gemiddelde afname is kleiner dan de totale daling van 14,2 procent in heel Nederland.

Grafiek: procentuele verandering van aanbod huurwoningen januari - februari per categorie.
Grafiek: procentuele verandering van aanbod huurwoningen januari - februari per categorie.
*In januari en/of februari geen aangeboden huurwoningen binnen de categorie 900-999 euro.

Gemiddelde huurprijs met 6,0 procent gestegen
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in februari gestegen met 46 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 6,0 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 816 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gedaald met 0,6 procent tot 794 euro. In Den Bosch liggen de prijzen 22 euro hoger dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 6,3 procent gedaald
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Den Bosch gemiddeld 12,37 euro. Deze is gedaald, met 6,3 procent, tot 11,59 euro per vierkante meter in februari. In tegenstelling tot het gemiddelde is de vierkante meter prijs in de categorie 700 tot 900 euro sterk gestegen met 38,9 procent. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Den Bosch dus 2,32 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 25,0 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Den Bosch is toegenomen met 13,1 procent tot 70,38 vierkante meter in februari. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde oppervlakte met 46,8 procent in de categorie 1000 euro en meer. De gemiddelde oppervlakte lag 15,16 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 85,54 vierkante meter, een verschil van 17,7 procent.

Woningzoekenden de dupe
Direct Wonen heeft 637 woningzoekenden en verhuurders gevraagd of ze merken dat het huurwoningaanbod daalt. Daaruit blijkt dat maar liefst 96,3 procent van de woningzoekenden merkt dat het aanbod is gedaald. Woningzoekenden hebben hier last van doordat ze geen huurwoning kunnen vinden die aan de wooneisen voldoet (42,5 procent), al langer dan twee maanden op zoek zijn naar een huurwoning (40,3 procent) en andere woningzoekenden hen voor zijn bij het huren van een passende woning (13,4 procent). Ook zijn de hoge inkomenseisen een vaak gehoorde klacht.

In hoeverre merken woningzoekenden dat het huurwoningaanbod daalt?

Minder huuropzeggingen
Van de ondervraagde verhuurders merkt 58,8 procent dat het aanbod is gedaald. Daarvan meent 17,7 procent dat er meer vraag is naar zijn of haar huurwoningen. Ruim 41 procent constateert dat er minder huuropzeggingen binnenkomen. Een verhuurder: ‘In de 20 jaar dat ik woningen verhuur, zijn huurders nooit zo lang gebleven als de laatste jaren.’

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 10:17 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Den Bosch | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Den Bosch in 2011;
aanbod met bijna 30 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Den Bosch met bijna 30 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Den Bosch zijn gedaald met 1,1 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 3,1 procent.

Procentuele verandering van aanbod huurwoningen 2010 tot 2011 per categorie

Net als in de rest van Nederland is er in Den Bosch schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 29,8 procent ten opzichte van 2010. Daarentegen is het aanbod huurwoningen in de categorie 900 tot 1000 euro sterk toegenomen met 24,2 procent. De afname is groter dan de daling van 27,7 procent in heel Nederland. In de eveneens Brabantse steden Tilburg en Breda is het aanbod ook afgenomen met respectievelijk 24,8 en 15,2 procent.

Gemiddelde huurprijs lager dan nationaal gemiddelde
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn licht gedaald met 1,1 procent. In 2010 bedroeg de gemiddelde prijs 610 euro, in 2011 603 euro. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,8 procent tot 765 euro. In Den Bosch liggen de prijzen 162 euro lager dan dit nationaal gemiddelde. In de nabijgelegen stad Tilburg was de gemiddelde huurprijs met 514 euro in 2011 het laagst van de belangrijke verhuursteden.

Prijs per vierkante meter gedaald
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Den Bosch gemiddeld 11,29 euro. Deze is gedaald, met 3,1 procent, tot 10,94 euro per vierkante meter in 2011. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland, bedroeg afgelopen jaar gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Den Bosch dus 0,68 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 6,6 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Den Bosch is toegenomen tot 55,15 vierkante meter in 2011. De gemiddelde oppervlakte lag 19,43 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter, een verschil van 25,1 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


Wilt u op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws? Registreer dan op onze nieuwsdienst of gebruik hiervoor onze RSS feed.
© Directwonen.nl, blog.directwonen.nl is een onderdeel van Direct Wonen