16 July 2012 om 01:30 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Groningen | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Meer huurwoningen Groningen;
aanbod in juni met ruim 26 procent gestegen

Den Haag, 17 juli 2012 - In juni 2012 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Groningen met 26,7 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Groningen zijn gedaald met 2,9 procent en de prijs per vierkante meter is toegenomen met 17,5 procent.

Net als het gemiddeld particulier huurwoningaanbod van Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen in Groningen afgelopen maand toegenomen. Het aanbod van huurwoningen is in juni 2012 gestegen met 26,7 procent ten opzichte van mei 2012. De toename is groter dan de gemiddelde stijging van 16,5 procent in heel Nederland.

Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In februari, maart en april waren er niet iedere maand aangeboden huurwoningen binnen de categorieën 700 tot 900 euro, 900 tot 1000 euro en 1000+ euro.

Deze sterke toename in Groningen is veroorzaakt doordat er in juni ieder jaar veel verhuizingen gepland staan en er veel studenten op zoek gaan naar een eigen woonruimte. Daar bovenop heeft Direct Wonen zich de afgelopen tijd erg ingespannen om nieuw aanbod van huurwoningen binnen te krijgen, waardoor er meer te verhuren woningen worden aangeboden.

Huurprijs 190 euro onder nationaal gemiddelde
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in juni gedaald met 19 euro ten opzichte van mei, wat gelijk staat aan 2,9 procent. In juni bedroeg de gemiddelde huurprijs 620 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld 810 euro. In Groningen liggen de prijzen 190 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 32,4 procent gestegen
In mei bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Groningen gemiddeld 9,54 euro. Deze is gestegen, met 32,4 procent, tot 12,63 euro per vierkante meter in juni. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,38 euro. Huurders waren in Groningen dus 3,25 euro per vierkante meter duurder uit. Dit is een verschil van 34,6 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Groningen is afgenomen met 26,7 procent tot 49,11 vierkante meter in juni. De gemiddelde oppervlakte lag 37,22 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 86,33 vierkante meter, een verschil van 43,1 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport juni 2012.pdf (1,13 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


9 April 2012 om 08:36 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Groningen | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Meer huurwoningen Groningen;
aanbod in maart met bijna 230 procent gestegen

Den Haag, 10 april 2012 - In maart is het aanbod van particuliere huurwoningen in Groningen met 228,6 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Groningen zijn gestegen met 6,4 procent en de prijs per vierkante meter is toegenomen met 6,9 procent.

Net als het gemiddeld huurwoningaanbod van Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen in Groningen afgelopen maand toegenomen. Het aanbod van huurwoningen is gestegen met 228,6 procent ten opzichte van februari. Dit is de sterkste stijging van het aantal aangeboden huurwoningen binnen de belangrijkste verhuursteden. De toename is groter dan de totale stijging van 11,9 procent in heel Nederland.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod maart t.o.v. februari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod maart t.o.v. februari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari, februari of maart geen aangeboden huurwoningen binnen de categorieën 700 tot 900 euro, 900 tot 1000 euro en 1000 euro en meer.

Gemiddelde huurprijs met 34 euro gestegen
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in maart gestegen met 34 euro ten opzichte van februari, wat gelijk staat aan 6,4 procent. In maart bedroeg de gemiddelde huurprijs 570 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,1 procent tot 826 euro. In Groningen liggen de prijzen 256 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 6,9 procent gestegen
In februari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Groningen gemiddeld 10,31 euro. Deze is gestegen, met 6,9 procent, tot 11,02 euro per vierkante meter in maart. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,60 euro. Huurders waren in Groningen dus 1,42 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 14,8 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Groningen is afgenomen met 0,5 procent tot 51,74 vierkante meter in maart. De gemiddelde oppervlakte lag 34,36 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 86,10 vierkante meter, een verschil van 39,9 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktcijfers maart 2012.pdf (1,24 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 03:00 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Groningen | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Groningen in februari;
aanbod met 78,8 procent gedaald

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Groningen met 78,8 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Groningen zijn gedaald met 7,2 procent en de prijs per vierkante meter is afgenomen met 6,3 procent.

Net als in de rest van Nederland is er in Groningen schaarste op de huurwoningenmarkt. In deze stad is het aanbod van huurwoningen in februari met 78,8 procent het sterkst gedaald ten opzichte van januari. De afname is dan ook groter dan de totale daling van 14,2 procent in heel Nederland.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari en/of februari geen aangeboden huurwoningen binnen de categorieën 700-900 euro, 900-999 euro en 1000+ euro.

Gemiddelde huurprijs met 7,2 procent gedaald
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in februari gedaald met 42 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 7,2 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 536 euro per maand. Dit is de laagste gemiddelde huurprijs in Nederland. Nationaal gezien is de huurprijs gemiddeld gedaald met 0,6 procent tot 794 euro. In Groningen liggen de prijzen 257 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 6,3 procent gedaald
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Groningen gemiddeld 11,00 euro. Deze is gedaald, met 6,3 procent, tot 10,31 euro per vierkante meter in februari. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Groningen dus 1,03 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 11,1 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Groningen is afgenomen met 1,0 procent tot 52,00 vierkante meter in februari. De gemiddelde oppervlakte lag 33,54 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 85,54 vierkante meter, een verschil van 39,2 procent.

Woningzoekenden de dupe
Direct Wonen heeft 637 woningzoekenden en verhuurders gevraagd of ze merken dat het huurwoningaanbod daalt. Daaruit blijkt dat maar liefst 96,3 procent van de woningzoekenden merkt dat het aanbod is gedaald. Woningzoekenden hebben hier last van doordat ze geen huurwoning kunnen vinden die aan de wooneisen voldoet (42,5 procent), al langer dan twee maanden op zoek zijn naar een huurwoning (40,3 procent) en andere woningzoekenden hen voor zijn bij het huren van een passende woning (13,4 procent). Ook zijn de hoge inkomenseisen een vaak gehoorde klacht.

In hoeverre merken woningzoekenden dat het huurwoningaanbod daalt?

Minder huuropzeggingen
Van de ondervraagde verhuurders merkt 58,8 procent dat het aanbod is gedaald. Daarvan meent 17,7 procent dat er meer vraag is naar zijn of haar huurwoningen. Ruim 41 procent constateert dat er minder huuropzeggingen binnenkomen. Een verhuurder: ‘In de 20 jaar dat ik woningen verhuur, zijn huurders nooit zo lang gebleven als de laatste jaren.’

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 10:49 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Groningen | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Groningen in 2011;
aanbod met ruim 30 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Groningen met ruim 30 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Groningen zijn gestegen met 4,7 procent en de prijs per vierkante meter is gestegen met 10,9 procent.

Procentuele verandering van aanbod huurwoningen 2010 tot 2011 per categorie

Net als in de rest van Nederland is er in Groningen schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 30,6 procent ten opzichte van 2010. Daarentegen is het aanbod in de categorie 1000 euro en meer gegroeid met 5,1 procent. De gemiddelde afname is groter dan de daling van 27,7 procent in heel Nederland.


Gemiddelde huurprijs gestegen tot 531 euro
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn gestegen met 4,7 procent. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de toename in de categorie aangeboden huurwoningen van 1000 euro en meer. In 2010 bedroeg de gemiddelde prijs 507 euro, in 2011 531 euro. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,8 procent tot 765 euro. In Groningen liggen de prijzen 234 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter gedaald
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Groningen gemiddeld 10,69 euro. Deze is gedaald, met 10,9 procent, tot 11,85 euro per vierkante meter in 2011. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland, bedroeg afgelopen jaar gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Groningen dus 1,59 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 15,5 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Groningen is afgenomen tot 44,79 vierkante meter in 2011. De afname is vooral veroorzaakt door de daling van de gemiddelde oppervlakte in de categorie aangeboden huurwoningen van 1000 euro en meer (-29 procent). De gemiddelde oppervlakte lag 22,79 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter, een verschil van 39,9 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


Wilt u op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws? Registreer dan op onze nieuwsdienst of gebruik hiervoor onze RSS feed.
© Directwonen.nl, blog.directwonen.nl is een onderdeel van Direct Wonen