16 July 2012 om 12:56 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Maastricht | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Meer huurwoningen Maastricht;
aanbod in juni met 91,7 procent gestegen

Den Haag, 17 juli 2012 - In juni 2012 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Maastricht met 91,7 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Maastricht zijn gestegen met 0,4 procent en de prijs per vierkante meter is toegenomen met 9,9 procent.

Net als het gemiddeld particulier huurwoningaanbod van Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen in Maastricht afgelopen maand toegenomen. Het aanbod van huurwoningen is in juni 2012 gestegen met 91,7 procent ten opzichte van mei 2012. Dit is één van de sterkste stijgingen binnen de belangrijkste huursteden in Nederland. De toename is groter dan de gemiddelde stijging van 16,5 procent in heel Nederland.

Deze sterke toename in Maastricht is veroorzaakt doordat er in juni ieder jaar veel verhuizingen gepland staan en er veel studenten op zoek gaan naar een eigen woonruimte. Daar bovenop heeft Direct Wonen zich de afgelopen tijd erg ingespannen om nieuw aanbod van huurwoningen binnen te krijgen, waardoor er meer te verhuren woningen worden aangeboden.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod juni t.o.v. mei per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod juni t.o.v. mei per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In maart en mei geen aanboden huurwoningen binnen de categorie 900 tot 1000 euro.

Gemiddelde huurprijs licht gestegen
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in juni gestegen met 2 euro ten opzichte van mei, wat gelijk staat aan 0,4 procent. In juni bedroeg de gemiddelde huurprijs 591 euro per maand.

Binnen de categorieën zijn grote verschillen te zien. De huurprijs van aangeboden huurwoningen van 700 tot 900 euro is gedaald tot 825 euro (-4,1 procent), terwijl de huurprijs tot 1.392 euro (+21,0 procent) is gestegen van aangeboden huurwoningen vanaf 1000 euro. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld 810 euro. In Maastricht liggen de prijzen 219 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 9,9 procent toegenomen
In mei bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Maastricht gemiddeld 9,52 euro. Deze is gestegen, met 9,9 procent, tot 10,46 euro per vierkante meter in juni. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,38 euro. Huurders waren in Maastricht dus 1,08 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 11,5 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Maastricht is afgenomen met 8,6 procent tot 56,54 vierkante meter in juni. De gemiddelde oppervlakte lag 29,79 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 86,33 vierkante meter, een verschil van 34,5 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport juni 2012.pdf (1,13 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


13 June 2012 om 09:03 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Maastricht | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Maastricht duurder;
huurprijzen in mei met 17 euro gestegen

Den Haag, 14 juni 2012 - In mei zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Maastricht met 17 euro gestegen in vergelijking met april. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is toegenomen met 20,0 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 15,2 procent.

In mei bedroeg de gemiddelde huurprijs in Maastricht 589 euro per maand. Dit is de laagste gemiddelde huurprijs in Nederland, hoewel het in vergelijking met april is toegenomen, namelijk met 17 euro, ofwel 3,0 procent. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen 825 euro.

Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari, april of mei geen aangeboden huurwoningen binnen de categorie 900 tot 1000 euro.

Aanbod huurwoningen met 20,0 procent toegenomen
In Maastricht is in mei het aantal aangeboden huurwoningen toegenomen met 20,0 procent ten opzichte van april. In heel Nederland is dit met 3,3 procent toegenomen.

Prijs per vierkante meter met 15,2 procent gedaald
In april bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Maastricht gemiddeld 11,23 euro. Deze is gedaald, met 15,2 procent, tot 9,52 euro per vierkante meter in mei. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in mei in Nederland gemiddeld 9,12 euro. Huurders waren in Maastricht dus 0,40 euro duurder uit; een verschil van 4,4 procent.

In Maastricht is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in mei met 21,6 procent toegenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In mei was de gemiddelde oppervlakte 61,88 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Maastricht lag 28,58 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (90,46 vierkante meter); een verschil van 31,6 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport mei 2012.pdf (969,54 KB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


6 May 2012 om 09:19 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Maastricht | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Laagste huurprijs in Maastricht;
gemiddeld 572 euro maandhuur

Den Haag, 7 mei 2012 – De gemiddelde huurprijs in april 2012 is met 572 euro het laagst in Maastricht. In Nederland zijn de gemiddelde huurprijzen gedaald met 0,7 procent tot 820 euro per maand. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden particuliere huurwoningen in Nederland is met 3,5 procent gedaald.

In april 2012 is huren het goedkoopst in Maastricht. De gemiddelde huurprijs is daar in april gestegen, met 4,9 procent, tot 572 euro per maand. Binnen de vier categorieën aangeboden huurwoningen zijn vooral dalingen van de gemiddelde huurprijs te zien. In de categorie aangeboden huurwoningen tot 700 euro is de huurprijs het meest gedaald, namelijk met 14,2 procent.

Grafiek: gemiddelde huurprijzen per stad in maart en april.
Grafiek: gemiddelde huurprijzen per stad in maart en april.


De gemiddelde huurprijs in Maastricht ligt 249 euro onder het nationaal gemiddelde van 820 euro. In Nederland zijn de gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen in april gedaald met 6 euro ten opzichte van maart, wat gelijk staat aan 0,7 procent.

Vierkante meter prijs
De gemiddelde prijs per vierkante meter in Maastricht is gedaald, met 3,2 procent, tot 11,23 euro in april 2012. Daarentegen is bij huurwoningen van 700 tot 900 euro de vierkante meter prijs gestegen met 47,1 procent. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in Nederland bedroeg in april gemiddeld 9,90 euro.

Het aanbod van huurwoningen in Maastricht is afgenomen met 44,4 procent. Het aantal aangeboden huurwoningen vanaf 1000 euro per maand is gelijk gebleven. In Nederland is het gemiddelde aanbod in april 2012 gedaald met 3,5 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport april 2012.pdf (963,1 KB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


9 April 2012 om 08:13 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Maastricht | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Meer huurwoningen Maastricht;
aanbod in maart met 100 procent gestegen

Den Haag, 10 april 1012 - In maart is het aanbod van particuliere huurwoningen in Maastricht met 100,0 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Maastricht zijn gedaald met 10,5 procent en de prijs per vierkante meter is toegenomen met 1,9 procent.

Net als het gemiddeld huurwoningaanbod van Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen in Maastricht afgelopen maand toegenomen. Het aanbod van huurwoningen is gestegen met 100,0 procent ten opzichte van februari. Dit is één van de sterkste toenames binnen de belangrijkste verhuursteden van Nederland. De toename is groter dan de totale stijging van 11,9 procent in heel Nederland.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod maart t.o.v. februari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod maart t.o.v. februari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari, februari of maart geen aangeboden huurwoningen binnen de categorie 900 tot 1000 euro.

Gemiddelde huurprijs met 64 euro gedaald
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in maart gedaald met 64 euro ten opzichte van februari, wat gelijk staat aan 10,5 procent. Daarentegen is de gemiddelde huurprijs van aangeboden woningen van 1000 euro en meer toegenomen met 11,9 procent tot 1.175 euro. In maart bedroeg de gemiddelde huurprijs 545 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,1 procent tot 826 euro. In Maastricht liggen de prijzen 281 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 12,8 procent gestegen
In februari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Maastricht gemiddeld 12,31 euro. Deze is gestegen, met 12,8 procent, tot 13,89 euro per vierkante meter in maart. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,60 euro. Huurders waren in Maastricht dus 4,29 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 44,7 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Maastricht is afgenomen met 9,2 procent tot 61,64 vierkante meter in maart. De gemiddelde oppervlakte lag 24,46 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 86,10 vierkante meter, een verschil van 28,4 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktcijfers maart 2012.pdf (1,24 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 03:41 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Maastricht | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Maastricht goedkoper in februari;
huurprijzen met 110 euro gedaald

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Maastricht met 110 euro gedaald in vergelijking met januari. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is toegenomen met 5,9 procent en de prijs per vierkante meter is gestegen met 20,0 procent.

In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs in Maastricht 609 euro per maand. Van januari tot februari is deze afgenomen met 110 euro, ofwel 15,3 procent. Dit is één van de sterkste dalingen van de gemiddelde huurprijs in Nederland. De huurprijs is het sterkst gedaald in de categorie 1000 euro en meer met 27,6 procent, en het sterkst gestegen in de categorie 900 tot 1000 euro met 5,0 procent.In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen 794 euro. De huurprijs in Maastricht is dus 185 euro lager dan dit gemiddelde, wat gelijk staat aan 23,3 procent.

Grafiek 1: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek 1: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Aanbod huurwoningen met 5,9 procent toegenomen
In Maastricht is in februari het aantal aangeboden huurwoningen toegenomen met 5,9 procent ten opzichte van januari. In heel Nederland is dit met 14,2 procent afgenomen.

Prijs per vierkante meter met 20,0 procent gestegen
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Maastricht gemiddeld 9,49 euro. Deze is gestegen, met 20,0 procent, tot 11,39 euro per vierkante meter in februari. Dit is mede veroorzaakt door de sterke stijging van 66,3 procent in de categorie 900 tot 1000 euro. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in februari in Nederland gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Maastricht dus 2,12 euro duurder uit; een verschil van 22,28 procent.

In Maastricht is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in februari met 29,5 procent afgenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In februari was de gemiddelde oppervlakte 53,41 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Maastricht lag 32,13 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (85,54 vierkante meter); een verschil van 37,6 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 10:15 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Maastricht | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Maastricht in 2011;
aanbod met bijna 25 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Maastricht met bijna 25 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Maastricht zijn gedaald met 1,5 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 6,6 procent.

Procentuele verandering van aanbod huurwoningen 2010 tot 2011 per categorie

Net als in de rest van Nederland is er in Maastricht schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 24,3 procent ten opzichte van 2010. Vooral het aanbod in de categorie aangeboden huurwoningen van 1000 euro en meer is afgenomen. De gemiddelde afname is kleiner dan de daling van 27,7 procent in heel Nederland.


Gemiddelde huurprijs lager dan nationaal gemiddelde
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn gedaald met 1,5 procent. In 2010 bedroeg de gemiddelde prijs 617 euro, in 2011 608 euro. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,8 procent tot 765 euro. In Maastricht liggen de prijzen 157 euro lager dan dit nationaal gemiddelde, wat neerkomt op een verschil van 20,5 procent.

Hoogste prijs per vierkante meter
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Maastricht gemiddeld 12,20 euro. Deze is gedaald, met 6,6 procent, tot 11,39 euro per vierkante meter in 2011. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland, bedroeg afgelopen jaar gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Maastricht dus 1,13 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 11,0 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Maastricht is toegenomen tot 53,42 vierkante meter in 2011. Alleen in de categorie 700 tot 900 euro is de gemiddelde oppervlakte licht afgenomen. De gemiddelde oppervlakte lag 21,16 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter, een verschil van 28,4 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


Wilt u op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws? Registreer dan op onze nieuwsdienst of gebruik hiervoor onze RSS feed.
© Directwonen.nl, blog.directwonen.nl is een onderdeel van Direct Wonen