9 April 2012 om 08:19 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Roosendaal | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Roosendaal duurder;
huurprijzen in maart met 97 euro gestegen

Den Haag, 10 april 2012 - In maart zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Roosendaal met 97 euro gestegen in vergelijking met februari. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is toegenomen met 50,0 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 8,9 procent.

In maart bedroeg de gemiddelde huurprijs in Roosendaal 836 euro per maand. Van februari tot maart is deze toegenomen met 97 euro, ofwel 13,1 procent. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen 826 euro.

Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari, februari of maart geen aangeboden huurwoningen binnen de categorieën 0 tot 700 euro, 900 tot 1000 euro en 1000 euro en meer.

Aanbod huurwoningen met 50,0 procent toegenomen
In Roosendaal is in maart het aantal aangeboden huurwoningen toegenomen met 50,0 procent ten opzichte van februari. In heel Nederland is dit met 11,9 procent toegenomen.

Prijs per vierkante meter met 8,9 procent gedaald
In februari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Roosendaal gemiddeld 8,79 euro. Deze is gedaald, met 8,9 procent, tot 8,01 euro per vierkante meter in maart. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in maart in Nederland gemiddeld 9,60 euro. Huurders waren in Roosendaal dus 1,59 euro goedkoper uit; een verschil van 16,5 procent.

In Roosendaal is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in maart met 24,2 procent toegenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In maart was de gemiddelde oppervlakte 104,33 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Roosendaal lag 18,23 vierkante meter boven het nationaal gemiddelde (86,10 vierkante meter); een verschil van 21,2 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktcijfers maart 2012.pdf (1,24 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 04:53 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Roosendaal | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Meer huurwoningen Roosendaal in februari;
aanbod met ruim 33 procent gestegen

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Roosendaal met 33,3 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Roosendaal zijn gedaald met 12,4 procent en de prijs per vierkante meter is toegenomen met 39,4 procent.

In tegenstelling tot het gemiddelde huurwoningaanbod van Nederland, is het aantal aangeboden huurwoningen in Roosendaal afgelopen maand toegenomen. Het aanbod van huurwoningen is gestegen met 33,3 procent ten opzichte van januari; één van de sterkste toenames van het gemiddeld huurwoningaanbod in Nederland. Nationaal gezien is het aantal aangeboden huurwoningen met 14,2 procent afgenomen.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari en/of februari geen aangeboden huurwoningen binnen categorieën 0-700 euro, 900-999 euro en 1000+ euro.

Gemiddelde huurprijs met 12,4 procent gedaald
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in februari gedaald met 105 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 12,4 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 739 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gedaald met 0,6 procent tot 794 euro. In Roosendaal liggen de prijzen 55 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 39,4 procent gestegen
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Roosendaal gemiddeld 6,31 euro. Deze is gestegen, met 39,4 procent, tot 8,79 euro per vierkante meter in februari. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Roosendaal dus 0,48 euro per vierkante meter goedkoper uit; een verschil van 5,2 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Roosendaal is afgenomen met 37,2 procent tot 84,00 vierkante meter in februari. De gemiddelde oppervlakte lag 1,54 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 85,54 vierkante meter, een verschil van 1,8 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 10:07 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Roosendaal | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Schaarste op Roosendaalse huurwoningmarkt in 2011; huurprijzen 157 euro gestegen, aanbod bijna 60 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is de gemiddelde huurprijs van aangeboden particuliere huurwoningen in Roosendaal met 26,7 procent gestegen tot 747 euro per maand. Dat blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aanbod van huurwoningen is afgenomen met bijna 60 procent en de prijs per vierkante meter is gestegen met 7,5 procent.

Gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen

In 2011 is de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen in Roosendaal gestegen met 157 euro ten opzichte van 2010. De gemiddelde huurprijs bedroeg 747 euro in 2011. Met een toename van 26,7 procent ten opzichte van 2010, is dit één van de grootst stijgende huurprijzen in Nederland. Vooral in de categorie aangeboden huurwoningen van 1000 euro of meer is de gemiddelde huurprijs sterk gestegen.

In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs 765 euro per maand. Huurders in Roosendaal betalen dus 18 euro per maand minder dan de gemiddelde Nederlandse huurder. Dit is een verschil van 2,4 procent. In het nabijgelegen Breda lag de huurprijs nog lager, namelijk op 560 euro per maand. De gemiddelde huurprijs is daar slechts 1,7 procent gestegen ten opzichte van 2011.

Minder huurwoningen aangeboden
Het aanbod van huurwoningen in Roosendaal is net als in de rest van Nederland gekrompen. Het aantal aangeboden huurwoningen is afgenomen met 59,2 procent ten opzichte van 2010. Deze sterke afname is alleen te zien bij aangeboden huurwoningen tot 700 euro en aangeboden huurwoningen van 1000 euro of meer. Het aanbod van huurwoningen tussen de 700 en 1000 euro is in 2011 onveranderd gebleven ten opzichte van 2010. In heel Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen met 27,7 procent afgenomen.

Prijs per vierkante meter hoger dan nationaal gemiddelde
De prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Roosendaal bedroeg in 2010 gemiddeld 8,73 euro. Deze is gestegen, met 7,5 procent, tot 9,38 euro per vierkante meter in 2011. Alsnog is deze de laagst gevraagde prijs per vierkante meter in de belangrijkste huursteden van Nederland. In heel Nederland is prijs per vierkante meter gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Roosendaal dus 0,88 euro per vierkante meter goedkoper uit; een verschil van 8,6 procent.

In Roosendaal is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in 2011 met 17,8 procent toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor – met uitzondering van de categorie aangeboden huurwoningen van 1000 euro of meer. De oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Roosendaal lag met een gemiddelde van 79,57 vierkante meter boven het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter. Dit is een verschil van 4,99 vierkante meter, wat neerkomt op 6,7 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


Wilt u op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws? Registreer dan op onze nieuwsdienst of gebruik hiervoor onze RSS feed.
© Directwonen.nl, blog.directwonen.nl is een onderdeel van Direct Wonen