5 June 2013 om 08:13 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Huur Wijzer | Nieuwsberichten | Opinie | Verhuurwijzer
Hoe ervaart u Direct Wonen? Deel uw ervaring

Bent u klant bij Direct Wonen? We zijn erg benieuwd hoe u onze dienstverlening ervaart. Deel uw ervaring en recensie op de pagina directwonen.nl/ervaringen. Hiermee helpt u andere mensen bij hun zoektocht naar een huurwoning of huurder. Uiteraard lezen wij uw ervaringen ook graag en zullen wij uw ervaring gebruiken om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw ervaring wordt anoniem of, zo mogelijk, met uw voornaam geplaatst.

- Ga direct naar Direct Wonen ervaringen!

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 December 2012 om 08:10 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten | Opinie | Regelgeving

PERSBERICHT

Huurmarkt tegen vervanging puntenstelsel door woz-waardering;
kabinetsplannen leiden tot lagere kwaliteit en scheve huurprijzen

Huurmarkt tegen vervanging puntenstelsel door woz-waardering

Den Haag, 4 december 2012 - Verhuurders en woningzoekenden willen niet dat de maximale huurprijs op basis van de woz-waarde wordt berekend. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen naar aanleiding van de kabinetsplannen voor veranderingen in het woningwaarderingsstelsel. De plannen voor een nieuwe berekening leiden tot een lagere kwaliteit van de woningen en een onjuiste verhouding tussen huurprijzen in verschillende regio’s.

Het kabinet-Rutte-Asscher heeft plannen om de maximaal toegestane huurprijs niet meer te bepalen op basis van het puntenstelsel. Bij deze huidige berekeningswijze leidt een hogere kwaliteit van de woning tot meer punten en dus een hogere huurprijs. Het kabinet wil het puntenstelsel vervangen door een berekening op basis van 4,5 procent van de woz-waarde. Direct Wonen vroeg verhuurders en woningzoekenden of zij dit een goed plan vinden. 66,7 procent van de verhuurders en 70,4 procent van de woningzoekenden is het hier niet mee eens.

Minder kwaliteit
De huurmarkt vindt dat kwalitatieve eigenschappen, zoals de energiezuinigheid, moeten blijven meewegen bij het bepalen van de maximaal toegestane huurprijs. Dit gebeurt niet meer bij een berekening op basis van de woz-waarde. Volgens woningzoekenden zullen verhuurders dan minder aandacht besteden aan de kwaliteit van de woning. Momenteel krijgen energiezuinige woningen bijvoorbeeld meer punten, waardoor verhuurders een hogere huurprijs mogen vragen. Zodra de puntentelling wegvalt, worden verhuurders niet meer gestimuleerd om de woning te verbeteren.

Scheve verhouding huurprijzen
Daarnaast denken verhuurders en woningzoekenden dat de verhouding tussen huurprijzen in de Randstad en de rest van Nederland te groot wordt als de woz-waarde bepalend is voor de berekening van de maximale huurprijs. Deze waarde ligt in schaarstegebieden namelijk veel hoger dan in andere delen van het land. ‘Ik krijg dan een huurverhoging van 330 euro’, zo berekent een huurder die woont in één van deze gebieden. Daarentegen vindt een verhuurder de berekening op basis van 4,5 procent te laag: ‘Een vierkamerwoning met een grote tuin zal in oosten van het land 560 euro per maand gaan kosten en in Haarlem 720 euro. Die prijzen zijn niet rendabel.’ Verder zijn verhuurders bang dat de huurprijs gaat dalen als deze wordt bepaald op basis van de woz-waarde. ‘Want deze waarde daalt in deze tijd jaarlijks’, aldus een verhuurder.

Sociale huursector
De plannen voor het berekenen van de maximale huurprijs op basis van de woz-waarde zijn er in ieder geval voor gereguleerde huurwoningen in de sociale huursector. Gereguleerde woningen zijn woningen onder de liberalisatiegrens (ofwel onder de huurtoeslaggrens van 664,66 euro per maand). Of het ook gaat gelden voor gereguleerde huurwoningen in de particuliere huursector, zoals kamers van particuliere verhuurders, is nog niet bekend.

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


15 November 2012 om 12:40 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten | Opinie | Regelgeving

Huurders en verhuurders bekritiseren plannen voor woz-waardering

Huurders en verhuurders voelen niks voor de plannen van het kabinet-Rutte-Asscher om het woningwaarderingsstelsel aan te passen. ‘We vrezen voor een huurexplosie in gebieden met woningnood’, aldus Woonbond-directeur Ronald Paping.

Eerder heeft Direct Wonen bericht over de plannen in het regeerakkoord om het woningwaarderingsstelsel voor de sociale huursector te vereenvoudigen. De maximale huurprijs zal niet meer worden berekend op basis van het puntensysteem, maar op basis van 4,5 procent van de woz-waarde van de sociale huurwoning. Het is nog niet bekend of de verandering ook geldt voor particuliere huurwoningen onder de liberalisatiegrens.

Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, maakt zich zorgen om de plannen. Zo meent de vereniging dat de nieuwe maximale huurprijs in delen van het land lager zal vallen dan de maximale huurprijs volgens de huidige puntentelling. Verhuurders zullen dus minder inkomsten genereren.

Minder investeringen woning
Daarnaast hebben veel particuliere verhuurders volgens Vastgoed Belang geïnvesteerd in een energielabel, omdat dit nu nog meetelt in het puntensysteem. Vastgoed Belang verwacht dat particulieren minder zullen gaan investeren in energiebesparing, woningverbetering en -onderhoud als de plannen worden omgezet in nieuwe regelgeving.

De Woonbond denkt er ook zo over. De belangenbehartiger voor huurders heeft grote bezwaren tegen veranderingen in het woningwaarderingsstelsel. ‘We vrezen voor een huurexplosie in gebieden met woningnood’, zegt Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ‘Bovendien wordt het voor huurders lastig om hun recht te halen in conflicten over de huurprijs. Het is volstrekt onduidelijk hoe en waar zij straks tegen een foutieve woz-waarde in beroep kunnen gaan.’ Paping doelt op het feit dat huurders nu nog naar de Huurcommissie kunnen stappen bij vragen over de puntentelling, maar deze organisatie kan niet oordelen over de woz-waarde van een woning.

De vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, IVBN, laat Direct Wonen weten dat zij de problemen eveneens onderkent. De vereniging stelt vraagtekens rondom de berekening op basis van 4,5 procent van de woz-waarde.

Geen verbetering woningmarkt
Met de plannen wil het kabinet de woningmarkt weer op gang brengen. Zowel de Woonbond als Vastgoed Belang denkt echter dat de vereenvoudiging van het woningwaarderingsstelsel hier niet aan zal bijdragen. Integendeel, het zal de doorstroming juist tegengaan.

In prijs verlaagd
Eén lichtpuntje voor de woningzoekende: volgens het Financieel Dagblad is de woz-waarde van 265.000 sociale huurwoningen zo laag, dat de nieuwe maximale huurprijs even hoog of lager zal uitvallen dan de huidige maximale huurprijs. Sommige huren zullen dus in prijs verlaagd worden.

Wilt u uw huurwoning in de verhuur zetten? Plaats een advertentie op www.directwonen.nl.

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


13 November 2012 om 08:07 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten | Opinie | Regelgeving

PERSBERICHT

Woningzoekenden vrezen onbetaalbare huurmarkt;
financiële stimulans particuliere verhuurders de oplossing

Den Haag, 13 november 2012 - Minister Blok van Wonen en Rijksdienst gaat de problemen op de woningmarkt onder andere oplossen door het particuliere huurwoningbezit te stimuleren. Veel woningzoekenden zijn het niet eens met de maatregelen die hiervoor worden genomen. ‘Huren wordt te duur’, is de overheersende gedachte.

De overheid wil maatregelen nemen waarmee het particuliere huurwoningbezit wordt gestimuleerd. Uit onderzoek van Direct Wonen blijkt dat 56,7 procent van de woningzoekenden niet wil dat het particuliere huurwoningbezit wordt gestimuleerd. Ze zijn bang dat huren te duur wordt. Volgens hen moet de overheid verantwoordelijkheid nemen voor voldoende betaalbare woningen. Daarentegen vindt 39 procent van de woningzoekenden wél dat er meer particuliere huurwoningen op de markt moeten komen.

Financiële stimulering
Van de ja-zeggers voor het stimuleren van het particuliere huurwoningbezit is 13,5 procent, net als de nee-zeggers, bang dat woningen te duur worden. Zij zijn voor een andere aanpak. Zo vinden ze dat particuliere verhuurders net als sociale corporaties financieel gestimuleerd moeten worden door de overheid. ‘Met een fiscaal voordeel voor particuliere verhuurders wordt de particuliere markt aantrekkelijker voor woningzoekenden. Hierdoor zullen er namelijk meer particuliere huurwoningen onder de huurtoeslaggrens komen’, meent één van de respondenten.

Maatregelen
De maatregelen die de overheid wil nemen, bestaan uit drie onderdelen. Ten eerste moeten woningbouwcorporaties zich gaan richten op hun kerntaak: zorgen voor huisvesting voor mensen met een kleinere beurs. Dit houdt in dat ze een deel van de sociale huurwoningen moeten verkopen aan particulieren. Ten tweede krijgen mensen met een midden of hoger inkomen die een sociale woning huren een extra huurverhoging van respectievelijk 2,5 en 6,5 procent. Hiermee wil de overheid het scheefwonen tegengaan. Tot slot worden de huurprijzen van sociale huurwoningen meer marktconform. Mensen met lagere inkomens (tot 33.000 euro) die een sociale woning huren, krijgen een extra huurverhoging van 1,5 procent.

Met deze maatregelen moet het voor particulieren aantrekkelijker worden om woningen te (ver)bouwen en te verhuren. Hierdoor komt er meer aanbod op de markt en dalen de huurprijzen als gevolg van de marktwerking tussen vraag en aanbod.

Woningzoekenden vrezen onbetaalbare huurmarkt

Diagram: percentage woningzoekenden dat wel of niet vindt dat het particuliere huurwoningbezit omhoog moet.

Aantal respondenten: 632.

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


22 October 2012 om 12:37 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten | Opinie

Den Haag, 22 oktober 2012 - In september is het wetsvoorstel Wet Verhuurderheffing bij de Tweede Kamer ingediend, wat vanaf januari 2013 kan leiden tot een extra belasting voor verhuurders met meer dan tien gereguleerde huurwoningen. De regering wil hiermee de woningmarkt stimuleren. Uit onderzoek van Direct Wonen blijkt dat 80 procent van de verhuurders het niet eens is met deze veronderstelling. ‘Zonder een volledig geliberaliseerde huurmarkt, neemt de schaarste van huurwoningen alleen maar toe’, aldus een verhuurder.

Direct Wonen vroeg aan 651 verhuurders wat zij vinden van het wetsvoorstel voor de Wet Verhuurderheffing. 83,1 procent protesteerde tegen de mogelijke maatregelen die hierin staan beschreven.

Regelgeving
In de Wet Verhuurderheffing zijn maatregelen opgenomen die als doel hebben de woningmarkt beter te laten functioneren. Verhuurders met meer dan tien gereguleerde huurwoningen (woningen onder de huurtoeslaggrens) moeten volgens het wetsvoorstel vanaf 1 januari 2013 een heffing gaan betalen. Deze wordt op basis van de WOZ-waarde van de huurwoningen berekend.

Opbrengst maatregelen
De beoogde budgettaire opbrengst bedraagt 5 miljoen euro in 2013 en 800 miljoen euro per jaar met ingang van 2014. Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt dat een belasting op onroerende zaken het minst verstorende effect heeft op het bruto binnenlands product, in vergelijking tot indirecte belastingen, inkomstenbelastingen en vennootschapsbelasting.

Verhuurrendement
Daarnaast is de regering van plan om regelgeving in te voeren waarmee verhuurders van gereguleerde huurwoningen een huurverhoging gaan vragen om scheefwonen tegen te gaan. Volgens deze toelichting gaan verhuurders hierdoor meer verdienen, waardoor ze ook meer belasting kunnen gaan betalen.

De verhuurders denken hier anders over. Ze pleiten dat het verhuurrendement zal dalen tot een minimum. Een verhuurder verklaart zijn ongenoegen: ‘Zo'n heffing werkt juist averechts, want het aantal particuliere verhuurders zal dalen. Zonder een volledig geliberaliseerde huurmarkt, neemt de schaarste van huurwoningen hierdoor alleen maar toe.’ Daarnaast gaan verschillende verhuurders ervan uit dat de huren omhoog gaan, doordat zij de heffing (deels) doorvoeren in de huurprijs. ‘Je moet immers kunnen blijven investeren in de kwaliteit van de woning’, meent een andere verhuurder.


Comments [0]    Share/Save/Bookmark


25 September 2012 om 11:05 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten | Opinie

- Persbericht -

Woningzoekende wil linkse coalitie; verhuurder gaat voor midden

Den Haag, 25 september 2012 - Woningzoekenden en verhuurders hebben verschillende belangen met betrekking tot de hervormingen in de huurwoningmarkt. Dat wordt duidelijk in een onderzoek dat Direct Wonen onlangs uitvoerde, waaruit blijkt dat woningzoekenden het liefst een links kabinet hebben, terwijl verhuurders een voorkeur geven aan een breed middenkabinet of paars-plus.

De meeste verhuurders wensen een breed middenkabinet van VVD, PvdA, D66 en CDA (104 zetels) of paars-plus met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks (95 zetels). Beide coalities hebben 22,2 procent van hun stemmen gekregen. Daarop volgen een middenkabinet en een paarskabinet op een gedeelde tweede plaats (18,5 procent). Een coalitie tussen VVD en PvdA, waar informateurs Henk Kamp en Wouter Bos op inzetten, is onder slechts 3,7 procent van de verhuurders favoriet.

Onder woningzoekenden komt een linkse coalitie als winnaar uit de bus: PvdA moet volgens deze groep gaan samenwerken met D66, SP, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Samen hebben zij 76 zetels, maar geen meerderheid in de Eerste Kamer. De meest gewilde coalitie onder woningzoekenden die hierop volgt, bestaat uit VVD en PvdA met 79 zetels (19,1 procent). Deze optie heeft tevens geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Geen rechts kabinet
Uit het onderzoek van Direct Wonen blijkt dat de huurmarkt geen voorkeur geeft aan een rechts kabinet. Dit geldt ook voor Piet Eicholtz, Full Professor of Real Estate Finance aan de Universiteit Maastricht. Hij is van mening dat de oplossingen van de VVD voor de problemen in de woningmarkt het minst effectief zijn. "Alle partijen zijn voor de ingreep van de hypotheekrenteaftrek en dat is het belangrijkst om de woningmarkt te gaan stimuleren, maar de plannen van de VVD zijn het minst realistisch met betrekking tot dit onderwerp. Deze partij legt de besparing namelijk neer bij starters. De inkomstenbelasting wordt voor hen niet lager, terwijl ze wel iedere maand hun hypotheek moeten gaan aflossen. Hierdoor kunnen veel starters geen woning kopen, terwijl zij juist degene zijn die de markt op gang moeten brengen.”

Eerste Kamer doet niet aan politiek spelletje
Ruim de helft van de woningzoekenden (52,8 procent) en bijna 30 procent van de verhuurders heeft gekozen voor een kabinet zonder meerderheid in de Eerste Kamer. Rogier Rijkers, hoofdredacteur van Vastgoedmarkt.nl, meent dat een meerderheid geen vereiste is bij het vormen van een coalitie: “Partijleiders Rutte (VVD) en Samsom (PvdA) willen een stabiel kabinet en de Eerste Kamer zegt geen politiek te gaan bedrijven, dus ik neem aan dat zij er wel uitkomen.”

Huur- en koopmarkt verbinden
Volgens Rijkers is het nu vooral van belang dat de partijen die een coalitie gaan vormen, zich richten op een integraal woningbeleid. “In de afgelopen twee jaar en tijdens de verkiezingscampagne werd er vooral op losse onderwerpen politiek bedreven, bijvoorbeeld tijdens de bekende discussies over het aanpassen van de hypotheekrenteaftrek. Dit is inkomenspolitiek, maar dat is niet de oplossing voor de economische problemen in de woningmarkt. De partijen moeten letten op die economische aspecten die de huur- en koopmarkt met elkaar verbinden.”

Verhuurder slaat zich door crisis
Tabel: Percentage verhuurders en woningzoekenden dat een voorkeur geeft aan een bepaalde coalitie.

Aantal respondenten: 811.

Einde persbericht

www.directwonen.nl

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


10 September 2012 om 12:04 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten | Opinie

- Persbericht -

SOPN ligt goed in peiling huurwoningmarkt; SP is favoriet

Den Haag, 10 september 2012 - Woningzoekenden denken dat de SP na de verkiezingen het best de groei in de huurwoningmarkt kan gaan stimuleren. Dat blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, waarbij de ondervraagden konden kiezen tussen de dertien grootste partijen. Hoewel de SOPN niet tot de keuzemogelijkheden behoorde, blijkt de partij populair te zijn onder woningzoekenden.

Direct Wonen vroeg woningzoekenden op de particuliere huurwoningmarkt welke partij volgens hen na de verkiezingen het best de groei in de huurwoningmarkt kan gaan stimuleren. Daaruit blijkt dat 31,7 procent van de ondervraagden het meest vertrouwen heeft in de plannen voor de huurwoningmarkt van de SP. Hierop volgen VVD (17,7 procent) en PvdA (15,1 procent). De vierde plaats wordt gedeeld door de PVV en D66 (9,1 procent).

SOPN
De underdog onder de politieke partijen is volgens dit onderzoek de SOPN (Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland). Hoewel deze partij, onder leiding van lijsttrekker Johan Oldenkamp, in de peilingen nul zetels krijgt, waren er meerdere respondenten die ervan overtuigd waren dat de SOPN de huurwoningmarkt het best zal gaan stimuleren.

Waarop zij hun keuze gebaseerd hebben, wordt niet duidelijk. In het verkiezingsprogramma van de partij staat beknopt over de woningmarkt: ‘De eigenaren van verhuurde woningen worden via nader in te vullen regelingen schadeloos gesteld. Daarna kunnen alle huurwoningen gratis worden bewoond op voorwaarde van goed onderhoud.’ Helaas was de SOPN telefonisch niet bereikbaar voor aanvullend commentaar.

Of de SP in het kabinet gaat komen, moet nog blijken. Uit de laatste peiling van Ipsos Synovate (8 september) blijkt dat de VVD met 35 zetels gelijk staat met de vorige maand nog slecht scorende PvdA. SP volgt deze partijen met 21 zetels.

SOPN ligt goed in peiling huurmarkt; SP is favoriet
Aantal ondervraagde verhuurders: 786

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


6 September 2012 om 12:14 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten | Opinie

VVD en SP, elkaars tegenpolen in het politieke spectrum, stonden tot voor kort samen bovenaan de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. De tegenstellingen worden zichtbaar in hun plannen voor de huurwoningmarkt. Een kijkje in de verkiezingsprogramma’s van de geduchte concurrenten.


In Nederland zijn er ten opzichte van particuliere huurwoningen relatief veel sociale huurwoningen (respectievelijk ruim 900.000 ten opzichte van 2,4 miljoen). Onlangs bleek in een artikel van de Volkskrant dat veel experts de particuliere sector daarom willen versterken. Dit komt overeen met de plannen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). In grote lijnen wil de liberale partij het aantal sociale woningen beperken en de huurprijzen hiervan verhogen, en investeringen in de particuliere huurwoningen stimuleren. Dit zal volgens de VVD leiden tot meer concurrentie en dalende prijzen. Daarentegen wil de Socialistische Partij (SP) de huurprijzen gelijk houden en meer sociale woningen bouwen, zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Welke van deze twee partijen gaat de problemen op de huurwoningmarkt het best oplossen?

‘Bouwen, bouwen, bouwen!’
Scheefwonen is het gevolg van de stagnatie op de huurwoningmarkt en wordt een steeds groter probleem. Er zijn te weinig betaalbare huurwoningen doordat mensen woningen huren waarvan de huurprijs relatief laag is in vergelijking met hun inkomen. Hierdoor kan niet iedereen wonen waar hij wil.

De SP wil daarom dat particulieren gaan investeren in nieuwe huur- en koopwoningen, maar bovenal dat corporaties meer sociale huurwoningen in bezit krijgen. ‘We moeten bouwen, bouwen, bouwen!’, betuigt Sadet Karabulut, SP-woordvoerder van Sociale Zaken, Wonen, Wijken en Integratie. Direct Wonen sprak haar deze week in Den haag. ‘Wij beogen een investeringspakket van drie miljard euro waarmee we sociale woningen willen opknappen, isoleren en daarnaast de bouw op gang willen brengen. Op korte termijn worden er hierdoor niet alleen betaalbare huurwoningen gebouwd, maar komt er ook meer werkgelegenheid.’

Sociale huurwoningen privatiseren
De VVD heeft eveneens plannen voor meer huurwoningen, maar volgens deze partij is er meer nodig om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen korter te maken, namelijk liberalisatie van de huurwoningmarkt. VVD’s Tweede Kamerlid Betty de Boer, woordvoerder Volkshuisvesting, Bouwen en Wonen is hier in haar gesprek met Direct Wonen heel stellig over. ‘Dit is dé oplossing voor het scheefwonen. De woningcorporaties moeten zich op hun kerntaak richten en dat is sociale woninghuur. Er zijn nu 2,4 miljoen sociale huurwoningen, terwijl er maar 1,3 tot 1,5 miljoen Nederlanders zijn met een inkomen lager dan 34.000 euro. Juist deze groep heeft zo’n woning nodig. Het overschot van deze huurwoningen moet in de komende vijf tot tien jaar verkocht worden aan particulieren.’

Hogere huurprijzen
Naast het liberaliseren van de huurmarkt, wil VVD ook dat woningbouwcorporaties hogere huurprijzen gaan vragen, zodat ze met deze verhuurinkomsten zelf kunnen gaan investeren in nieuwe sociale woningen. Het verschil tussen huurprijzen van sociale en particuliere huurwoningen wordt hierdoor kleiner. Volgens de VVD leidt dit ertoe dat mensen met hogere inkomens doorstromen naar een particuliere huurwoning. ‘Er komen hierdoor meer sociale huurwoningen beschikbaar voor mensen die dit nodig hebben’, aldus De Boer. ‘Daarnaast neemt het aantal particuliere huurwoningen als gevolg van de verkoop van sociale huurwoningen door corporaties en nieuwe investeringen toe. Door de marktwerking leidt dit uiteindelijk tot lagere huurprijzen.’

SP vreest echter dat hogere prijzen van sociale huurwoningen, ongeacht het krijgen van huurtoeslag, ervoor zorgen dat mensen de huur niet meer kunnen betalen. Sadet Karabulut: ‘Er zijn mensen die nu al meer dan een kwart van hun inkomen besteden aan wonen. Als er dan nog een klap bovenop komt, houden zij veel te weinig over na het betalen van de maandelijkse kosten. Daarom kiest SP ervoor om in woningbouwcorporaties te investeren, zodat ze nieuwe betaalbare huurwoningen kunnen garanderen zonder dat de huurprijzen daarvoor omhoog moeten.’

Extra huurprijsverhoging ter discussie
Onlangs is besloten dat vanaf 2013 de huurprijzen voor mensen met inkomens boven de 43.000 euro ieder jaar met vijf procent mogen stijgen en voor inkomens van 33.000 tot 43.000 euro met één procent (bovenop de inflatie). Dit geldt alleen voor huurders in sociale huurwoningen van woningbouwcorporaties. Hoewel VVD nog steeds achter een extra huurverhoging staat, komt er in hun plannen drie procent algemene huurverhoging voor de huidige plannen in de plaats.

Daarentegen heeft SP volgens haar verkiezingsprogramma plannen om de extra huurverhogingen én de extra huur voor schaarstegebieden af te schaffen. ‘Mensen met een lager inkomen moeten ook een betaalbare huurwoning kunnen huren op mooie plekken in Nederland’, zegt Karabulut. ‘Bovendien zijn wij een groot voorstander van gemengde buurten en wijken, terwijl de schaarstegebieden en liberalisering leiden tot segregatie.’

Welke koers het nieuwe kabinet na 12 september zal gaan varen, is met de verschillende plannen van partijen moeilijk te voorspellen. Voor SP-woordvoerder Karabulut is de liberalisering in ieder geval niet de juiste oplossing: ‘Als de markt wordt geliberaliseerd, voorzie ik een einde aan de sociale volkshuisvesting, onbetaalbare huurwoningen en een markt die nog verder op slot komt te zitten. We gaan er daarom alles aan doen om tot 12 september, maar ook daarna, onze plannen uitgevoerd te krijgen.’


Bron: Verkiezingsprogramma’s 2012 en peil.nl (laatste peiling 5 september 2012).
Als er niks is ingevuld bij een onderwerp, is hier niks over terug te vinden in het verkiezingsprogramma van de desbetreffende partij.


Hieronder vindt u het interview met Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid en SP-woordvoerder Sociale Zaken, Wonen, Wijken en Integratie. Helaas was een camera-interview met VVD-woordvoerder Betty de Boer niet mogelijk.

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


31 August 2012 om 09:11 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten | Opinie

De gestegen huurprijzen in juli zijn mede veroorzaakt door de jaarlijks wettelijk bepaalde maximale huurprijsverhoging die verhuurders mogen doorvoeren. Woningzoekenden vinden het onterecht dat de huurprijzen ieder jaar omhoog mogen, terwijl de salarissen vaak gelijk blijven.


Direct Wonen heeft woningzoekenden gevraagd of zij het terecht vinden dat jaarlijks een wettelijk toegestane huurprijsverhoging wordt vastgesteld, terwijl dat niet gebeurt met de salarissen. Niet geheel onverwacht vindt slechts 6,0 procent dit terecht. Reden hiervoor is dat verhuurders zonder maximale huurprijsverhoging de vrije hand hebben, en dat salarisverhoging bij de werkgever ligt en niet bij de overheid.

21,6 procent van de ondervraagden is het met dit laatste eens, maar is het er niet mee eens dat de huurprijs jaarlijks verhoogd mag worden volgens de wet. Bijna de helft van de verhuurders (46,6 procent) vindt dat salarisverhoging net als huurprijsverhoging aan de inflatie gekoppeld moet worden en 21,6 procent is het sowieso niet eens met de jaarlijkse huurprijsverhoging, ongeacht of de salarissen ook jaarlijks volgens de wettelijke bepaling zouden stijgen.

Inkomen koppelen en uitzondering oudere woningen
Verschillende woningzoekenden vinden dat de huurprijs gekoppeld moet worden aan het inkomen van de huurder: ‘Er zou wettelijk moeten worden vastgelegd dat de huurprijs een derde van het inkomen van de huurder moet bedragen.’ Ook vinden ze dat oudere woningen buiten de wettelijk vastgestelde maximale huurprijsverhoging moeten vallen. ‘In panden van voor de oorlog is de isolatie slecht en zijn er vaak houten vloeren, waardoor de stookkosten ook al hoger uitvallen. Een huurverhoging is dan niet op zijn plaats’, aldus een woningzoekende.

Aantal respondenten: 697.

Comments [2]    Share/Save/Bookmark


3 August 2012 om 09:35 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten | Opinie

- Persbericht -

Vast arbeidscontract belangrijker dan hoogte inkomen voor verhuurder

Den Haag, 3 augustus 2012 - Bij het verhuren van een woning wordt veelal een inkomenseis van minimaal 3 keer de huurprijs gesteld. Uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur, blijkt dat verhuurders een vast arbeidscontract belangrijker vinden dan de hoogte van het inkomen. Bijna 70 procent geeft voorkeur aan een huurder met een vast contract en een lager salaris boven een huurder met een tijdelijk contract en een hoger salaris.

Direct Wonen vroeg of de voorkeur uitgaat naar een huurder met een vast dienstverband en een lager salaris, naar een huurder met een tijdelijk dienstverband en een hoger salaris, of naar een huurder met een uitkering. Van de verhuurders gaf 68,4 procent de voorkeur aan een huurder met een vast dienstverband en een lager salaris. ‘Als mijn huurder een vast dienstverband heeft, is de garantie dat ik elke maand de huur ontvang veel groter', aldus één van de verhuurders.

Enkele andere verhuurders geven daarbij de voorkeur aan een lager salaris: ‘Als de huurder een laag inkomen heeft, is de kans kleiner dat hij of zij snel op zoek gaat naar een grotere huurwoning of een koopwoning.’

Geen voorkeur
Uit het onderzoek blijkt dat 13,2 procent van de verhuurders liever een huurder heeft met een tijdelijk arbeidscontract en een hoger salaris. Geen enkele verhuurder heeft een specifieke voorkeur voor een huurder met een uitkering. Wel geeft 18,4 procent van de verhuurders aan dat het hem niet uit maakt.

Bij Direct Wonen moet het bruto inkomen van een kandidaat-huurder minimaal drie keer zo hoog zijn dan de kale huurprijs. Op www.directwonen.nl zijn per direct 2.100 woningen te huur.

Vast arbeidscontract belangrijker dan hoogte inkomen voor verhuurder
Aantal ondervraagde verhuurders: 638

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


Wilt u op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws? Registreer dan op onze nieuwsdienst of gebruik hiervoor onze RSS feed.
© Directwonen.nl, blog.directwonen.nl is een onderdeel van Direct Wonen