27 February 2012 om 03:55 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten
Ga naar directwonen.nl

Huurmarkt grote behoefte aan slimme energiemeter

Den Haag, 28 februari 2012 - Vanaf dit jaar vervangen de netbeheerders alle kapotte energiemeters door de slimme energiemeter. Maar hebben de gebruikers hier behoefte aan? Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur, vroeg naar de mening van huurders en verhuurders. Wat blijkt: de slimme energiemeter is in trek; ongeveer driekwart heeft er behoefte aan. Daarentegen worden er ook kanttekeningen geplaatst wat betreft de privacy.

Netbeheerders installeren dit jaar de slimme energiemeter onder andere als de oude energiemeter moet worden vervangen. De meter brengt geen extra kosten met zich mee en de installatie is kosteloos (behalve als de gebruiker eerder dan de landelijke invoering een slimme meter wil). Daarnaast sturen de netbeheerders iedere twee maanden een gedetailleerd overzicht van het verbruik naar de bewoners. Uit onderzoek van Direct Wonen onder 776 huurders en verhuurders blijkt dat ongeveer drie op de vier behoefte heeft aan deze slimme energiemeter.

Inzicht verbruik huurder
Van de verhuurders heeft 72,2 procent behoefte aan een slimme energiemeter. Ruim 66 procent wil hiermee inzicht krijgen in het verbruik van de huurder. In de helft van deze gevallen is de huurder echter zelf verantwoordelijk voor het verbruik.

Meten is weten
Op de vraag of er behoefte is aan de slimme energiemeter, antwoordt 75,6 procent van de huurders bevestigend. Op basis van de metingen willen zij hun energieverbruik beter in de gaten houden (48,8 procent) of zelfs hun energieverbruik aanpassen (26,7 procent). Bijna één op de vier huurders heeft geen behoefte aan een slimme energiemeter. Daarvan geeft ruim 8 procent als reden dat er iedere maand een vast bedrag voor gas, water en elektra wordt betaald.

Niet slim genoeg
Een andere reden dat huurders geen slimme energiemeter in huis willen, is dat zij de gegevens van hun energieverbruik privé vinden en ze zich bespied voelen door de energiebedrijven. ‘Het zou pas echt slim zijn als een energiemeter mij inzicht geeft in het verbruik, maar de details niet doorgeeft aan derden’, is de mening van één van de tegenstanders. Ook heerst er angst voor dieven die op afstand aan het energieverbruik kunnen aflezen of de bewoners thuis zijn, en hackers die het verbruik digitaal kunnen aanpassen.

Behoefte verhuurders aan slimme energiemeter Behoefte huurders aan slimme energiemeter

Volg ons op:

Facebook
Twitter

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


21 February 2012 om 03:07 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten
Ga naar directwonen.nl

Leidt de recessie tot huurachterstand?
Ruim helft huurders en verhuurders kampt met problemen

Den Haag, 21 februari 2012 – De Nederlandse economie zit sinds kort weer in een recessie en consumenten hebben minder te besteden. Reden voor Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur, om onderzoek te doen naar de huurachterstand in het afgelopen half jaar. Daaruit is gebleken dat ruim de helft van de huurders en verhuurders in Nederland problemen heeft gehad met huurachterstanden.

Direct Wonen heeft onlangs onderzoek gedaan naar problemen rondom huurbetalingen onder 738 huurders en verhuurders. Van de ondervraagden antwoordde 53,6 procent dat zij het afgelopen half jaar weleens problemen heeft gehad met het betalen dan wel ontvangen van de huur. Dit probleem is bij bijna één op de drie (28,9 procent) ondervraagden opgelost doordat de huur alsnog is betaald, maar bij 7,2 procent van de gevallen heeft dit ertoe geleid dat de huurder uit de woning is gezet.

Sinds midden februari zit de Nederlandse economie volgens cijfers van het CBS weer in een recessie. Consumenten hebben hierdoor minder te besteden. ‘Als de huurprijs sterk omhoog gaat, kom ik in heel zwaar weer door grote financiële problemen’, reageert een huurder. Blijft de huurachterstand een probleem in Nederland, zolang de financiële crisis duurt? De tijd zal het leren.

Leidt de recessie tot huurachterstand?

Volg ons op:

Facebook
Twitter

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


17 February 2012 om 01:12 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten
Ga naar directwonen.nl

Huurprijzen met maximaal 2,3 procent omhoog in 2012

Per 1 juli 2012 stijgen de huurprijzen, gecorrigeerd door inflatie, met maximaal 2,3 procent. Dit is onlangs bekendgemaakt door minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast is er een wetsvoorstel ingediend voor een aanvullende verhoging van 5 procent voor huurders met een inkomen van minimaal 43.000 euro.

Huurprijzen met maximaal 2,3% omhoog

De prijzen van huurwoningen mogen per 1 juli 2012 met maximaal 2,3 procent worden verhoogd. Dat blijkt uit een schriftelijke bekendmaking van minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De maximale verhoging van 2,3 procent geldt voor de kale huurprijs en wordt bepaald op basis van het niveau van de inflatie.

Mogelijk extra prijsverhoging inkomens boven 43.000 euro
In de toekomst mogen verhuurders wellicht nog een extra huurprijsverhoging van maximaal 5 procent eisen aan huurders met een inkomen boven de 43.000 euro. De huurprijs voor deze groep kan in 2012 dus met maximaal 7,3 procent stijgen. Het kabinet wil hiermee de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Het parlement moet het wetsvoorstel nog goedkeuren.

Wilt u als verhuurder alvast weten welke huurders een inkomen boven de 43.000 euro hebben? Dan kunt u al voordat de nieuwe wet zijn intrede doet een verklaring van de Belastingdienst vragen. Deze verklaring geeft aan of het gezamenlijk inkomen van het huishouden hoger is dan 43.000 euro. De Belastingdienst geeft geen gespecificeerde gegevens vrij. Of het huishouden in aanmerking komt voor een huurverhoging bovenop de inflatiecorrectie, wordt gebaseerd op het inkomen van twee jaar eerder. Voor dit jaar is dat dus 2012.

Het originele nieuwsbericht kunt u lezen op rijksoverheid.nl

Volg ons op:

Facebook
Twitter

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 11:15 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Apeldoorn | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Apeldoorn duurder in 2011;
huurprijzen met 89 euro gestegen

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Apeldoorn met 89 euro gestegen in vergelijking met het voorgaand jaar. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Toch ligt de huurprijs evenals de prijs per vierkante meter lager dan het nationaal gemiddelde. Het aantal aangeboden huurwoningen is afgenomen met ruim 32 procent.

Gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen

Vorig jaar bedroeg de gemiddelde huurprijs in Apeldoorn 678 euro per maand. Van 2010 tot 2011 is deze toegenomen met 89 euro, ofwel 15,1 procent. Alleen in de categorie aangeboden huurwoningen van 900 tot 1000 euro is de gemiddelde huurprijs afgenomen. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen 765 euro. De huurprijs in Apeldoorn is dus 87 euro lager dan dit gemiddelde, wat gelijk staat aan 11,4 procent.

Aanbod huurwoningen sterk afgenomen
In Apeldoorn is in 2011 het aantal aangeboden huurwoningen afgenomen met 32,7 procent ten opzichte van 2010. Landelijk is dit met 27,7 procent afgenomen.

Laagste prijs per vierkante meter
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Apeldoorn gemiddeld 10,60 euro. Deze is gedaald, met 10,8 procent, tot 9,45 euro per vierkante meter in 2011, en is daarmee de laagste prijs die wordt gevraagd in Nederland. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in 2011 in Nederland gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Apeldoorn dus 0,81 euro goedkoper uit; een verschil van 7,9 procent.

In Apeldoorn was de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in 201 met 29,1 procent toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2011 was de gemiddelde oppervlakte 71,76 vierkante meter. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de sterke stijging van de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen van 1000 euro of meer. In deze categorie is dit namelijk toegenomen met 77,56 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Apeldoorn lag 2,82 vierkante meter onder het landelijk gemiddelde (74,58 vierkante meter); een verschil van 3,8 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 11:22 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Arnhem | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Arnhem duurder in 2011;
huurprijzen met 38 euro gestegen

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is de gemiddelde huurprijs van aangeboden particuliere huurwoningen in Arnhem met 6,9 procent gestegen tot 587 euro per maand. Dat blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aanbod van huurwoningen is afgenomen met 24,5 procent en de prijs per vierkante meter is gestegen met 0,4 procent.

Gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen

In 2011 is de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen in Arnhem gestegen met 6,9 procent tot 38 euro ten opzichte van 2010. De gemiddelde huurprijs bedroeg 587 euro in 2011. De gestegen huurprijzen zijn vooral te zien in de categorie aangeboden huurwoningen van 1000 euro of meer.

In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs 765 euro per maand. Huurders in Arnhem betalen dus 178 euro per maand minder dan de gemiddelde Nederlandse huurder. Dit is een verschil van 23,3 procent. In een andere stad in de regio, Nijmegen, is de huurprijs eveneens lager dan in de rest van Nederland. Hier is de huurprijs gestegen van 549 euro in 2010 tot 600 euro in 2011; een stijging van 9,2 procent.

Aanbod huurwoningen afgenomen met bijna 25 procent
Het aanbod van huurwoningen in Arnhem is net als in de rest van Nederland gekrompen, namelijk met 24,5 procent. In de categorie aangeboden huurwoningen van 700 tot 900 euro werden in 2011 evenveel huurwoningen aangeboden als in 2010. In Nijmegen is het eveneens afgenomen met 26 procent. Het aantal aangeboden huurwoningen is in heel Nederland met 27,7 procent afgenomen.

Prijs per vierkante meter lager dan nationaal gemiddelde
De prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Arnhem bedroeg in 2010 gemiddeld 9,51 euro. Deze is gestegen, met 0,4 procent, tot 9,55 euro per vierkante meter in 2011. In heel Nederland is dit gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Arnhem dus 0,71 euro per vierkante meter goedkoper uit; een verschil van 6,9 procent.

In Arnhem is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in 2011 met 6,4 procent toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2011 was de gemiddelde oppervlakte namelijk 61,48 vierkante meter. Alleen in de categorie aangeboden huurwoningen van 1000 euro of meer is de gemiddelde oppervlakte afgenomen. De oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Arnhem lag onder het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter. Dit is een verschil van 17,6 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 11:36 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Breda | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Breda in 2011;
aanbod met ruim 15 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Breda met ruim 15 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Breda zijn gestegen met 1,7 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 1,3 procent.

Procentuele verandering van aanbod huurwoningen 2010 tot 2011 per categorie

Net als in de rest van Nederland is er in Breda schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 15,2 procent ten opzichte van 2010. De sterkste afname vond plaats in de categorie aangeboden huurwoningen van 1.000 euro of meer, namelijk een afname van 26,8 procent. De afname is kleiner dan de totale daling van 27,7 procent in heel Nederland. In de eveneens Brabantse steden Tilburg en Den Bosch is het aanbod ook afgenomen, met respectievelijk 24,8 en 29,8 procent.

Gemiddelde huurprijs lager dan nationaal gemiddelde
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn licht gestegen met 1,7 procent. In 2010 bedroeg de gemiddelde prijs 551 euro, in 2011 560 euro. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,8 procent tot 765 euro. In Breda liggen de prijzen 115 euro lager dan dit nationaal gemiddelde. In 2011 was de gemiddelde huurprijs met 514 euro het laagst in Tilburg.

Prijs per vierkante meter licht gestegen
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Breda gemiddeld 11,66 euro. Deze is gestegen, met 1,3 procent, tot 11,51 euro per vierkante meter in 2011. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland, bedroeg afgelopen jaar gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Breda dus 1,25 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 12,2 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Breda is toegenomen tot 48,70 vierkante meter in 2011. De gemiddelde oppervlakte lag 25,88 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter, een verschil van 34,7 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 10:17 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Den Bosch | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Den Bosch in 2011;
aanbod met bijna 30 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Den Bosch met bijna 30 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Den Bosch zijn gedaald met 1,1 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 3,1 procent.

Procentuele verandering van aanbod huurwoningen 2010 tot 2011 per categorie

Net als in de rest van Nederland is er in Den Bosch schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 29,8 procent ten opzichte van 2010. Daarentegen is het aanbod huurwoningen in de categorie 900 tot 1000 euro sterk toegenomen met 24,2 procent. De afname is groter dan de daling van 27,7 procent in heel Nederland. In de eveneens Brabantse steden Tilburg en Breda is het aanbod ook afgenomen met respectievelijk 24,8 en 15,2 procent.

Gemiddelde huurprijs lager dan nationaal gemiddelde
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn licht gedaald met 1,1 procent. In 2010 bedroeg de gemiddelde prijs 610 euro, in 2011 603 euro. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,8 procent tot 765 euro. In Den Bosch liggen de prijzen 162 euro lager dan dit nationaal gemiddelde. In de nabijgelegen stad Tilburg was de gemiddelde huurprijs met 514 euro in 2011 het laagst van de belangrijke verhuursteden.

Prijs per vierkante meter gedaald
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Den Bosch gemiddeld 11,29 euro. Deze is gedaald, met 3,1 procent, tot 10,94 euro per vierkante meter in 2011. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland, bedroeg afgelopen jaar gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Den Bosch dus 0,68 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 6,6 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Den Bosch is toegenomen tot 55,15 vierkante meter in 2011. De gemiddelde oppervlakte lag 19,43 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter, een verschil van 25,1 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 10:14 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Den Haag | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Den Haag duurder in 2011;
Huurprijzen met 80 euro gestegen

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is de gemiddelde huurprijs van aangeboden particuliere huurwoningen in Den Haag met 11,1 procent gestegen tot 800 euro per maand. In vergelijking met andere steden in Nederland, zijn de huurprijzen hier als één van de sterkste gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur.

Gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen

In 2011 is de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen in Den Haag gestegen met 80 euro ten opzichte van 2010. De gemiddelde huurprijs bedroeg 800 euro in 2011. Met een toename van 11,1 procent ten opzichte van 2010, is dit één van de grootst stijgende huurprijzen in Nederland. In de categorie 1000 euro en meer is wel een lichte daling van de gemiddelde huurprijs te zien met 1,9 procent. In het nabijgelegen Leiden blijft de huurprijs hoger, waar deze is gestegen van 773 euro in 2010 tot 815 euro in 2011.In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs 765 euro per maand. Huurders in Den Haag betalen dus 35 euro per maand meer dan de gemiddelde Nederlandse huurder. Dit is een verschil van 4,6 procent.

Minder huurwoningen aangeboden
Het aanbod van huurwoningen in Den Haag is net als in de rest van Nederland gekrompen. Toch is de afname van het aantal woningen in Den Haag met 19,7 procent ten opzichte van 2010 relatief klein in vergelijking met de afname van 27,7 procent in heel Nederland.

Prijs per vierkante meter hoger dan nationaal gemiddelde
De prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Den Haag bedroeg in 2010 gemiddeld 9,81 euro. Deze is gestegen, met 6,2 procent, tot 10,42 euro per vierkante meter in 2011. In heel Nederland is dit gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Den Haag dus 0,16 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 1,6 procent. In de eveneens Zuid-Hollandse stad Leiden liggen de prijzen hoger dan in Den Haag, namelijk 13,42 euro per vierkante meter.

De oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Den Haag lag met een gemiddelde van 76,80 vierkante meter boven het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter. Dit is een verschil van 2,8 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 10:47 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Eindhoven | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Eindhoven in 2011;
aanbod met 32 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Eindhoven met 32 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Eindhoven zijn gestegen met 4,1 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 1,9 procent.

Procentuele verandering van aanbod huurwoningen 2010 tot 2011 per categorie

Net als in de rest van Nederland is er in Eindhoven schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 32,3 procent ten opzichte van 2010. Daarentegen is het aanbod in de categorieën aangeboden huurwoningen van 900 tot 1000 euro en van 1000 euro en meer ligt toegenomen. De gemiddelde afname is groter dan de daling van 27,7 procent in heel Nederland.

Gemiddelde huurprijs gestegen tot 564 euro
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn gestegen met 4,1 procent. Daarentegen is de gemiddelde huurprijs in de categorie aangeboden huurwoningen van 1000 euro of meer, gedaald met 19,0 procent. In 2010 bedroeg de gemiddelde prijs 542 euro, in 2011 564 euro. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,8 procent tot 765 euro. In Eindhoven liggen de prijzen 201 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter gedaald
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Eindhoven gemiddeld 11,12 euro. Deze is gedaald, met 1,9 procent, tot 10,91 euro per vierkante meter in 2011. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland, bedroeg afgelopen jaar gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Eindhoven dus 0,65 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 6,3 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Eindhoven is toegenomen tot 51,69 vierkante meter in 2011. De gemiddelde oppervlakte lag 22,89 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter, een verschil van 30,7 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 10:31 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Enschede | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Enschede in 2011;
aanbod met bijna 20 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Enschede met bijna 20 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Enschede zijn gedaald met 0,2 procent en de prijs per vierkante meter is gestegen met 8,2 procent.

Procentuele verandering van aanbod huurwoningen 2010 tot 2011 per categorie

Net als in de rest van Nederland is er in Enschede schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 19,3 procent ten opzichte van 2010. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de afname van 43,8 procent in de categorie 900 tot 1000 euro. De krimp in het aanbod van huurwoningen in Enschede is kleiner dan de totale daling van 27,7 procent in heel Nederland.

Gemiddelde huurprijs gedaald tot 573 euro
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen in Enschede zijn nagenoeg onveranderd. Ten opzichte van 2010 zijn deze gedaald met 1 euro (0,2 procent) tot 573 euro in 2011. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,8 procent tot 765 euro. In Enschede ligt de huurprijs 192 euro lager, wat gelijk staat aan 25,1 procent.

Prijs per vierkante meter onder landelijk gemiddelde
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Enschede gemiddeld 9,01 euro. Deze is gestegen, met 8,2 procent, tot 9,75 euro per vierkante meter in 2011. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland, bedroeg afgelopen jaar gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Enschede dus 1,05 euro per vierkante meter goedkoper uit; een verschil van 10,2 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Enschede is toegenomen tot 60,78 vierkante meter in 2011. De gemiddelde oppervlakte lag 15,77 vierkante meter onder het landelijk gemiddelde van 74,58 vierkante meter, een verschil van 21,1 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 10:49 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Groningen | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Groningen in 2011;
aanbod met ruim 30 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Groningen met ruim 30 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Groningen zijn gestegen met 4,7 procent en de prijs per vierkante meter is gestegen met 10,9 procent.

Procentuele verandering van aanbod huurwoningen 2010 tot 2011 per categorie

Net als in de rest van Nederland is er in Groningen schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 30,6 procent ten opzichte van 2010. Daarentegen is het aanbod in de categorie 1000 euro en meer gegroeid met 5,1 procent. De gemiddelde afname is groter dan de daling van 27,7 procent in heel Nederland.


Gemiddelde huurprijs gestegen tot 531 euro
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn gestegen met 4,7 procent. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de toename in de categorie aangeboden huurwoningen van 1000 euro en meer. In 2010 bedroeg de gemiddelde prijs 507 euro, in 2011 531 euro. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,8 procent tot 765 euro. In Groningen liggen de prijzen 234 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter gedaald
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Groningen gemiddeld 10,69 euro. Deze is gedaald, met 10,9 procent, tot 11,85 euro per vierkante meter in 2011. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland, bedroeg afgelopen jaar gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Groningen dus 1,59 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 15,5 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Groningen is afgenomen tot 44,79 vierkante meter in 2011. De afname is vooral veroorzaakt door de daling van de gemiddelde oppervlakte in de categorie aangeboden huurwoningen van 1000 euro en meer (-29 procent). De gemiddelde oppervlakte lag 22,79 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter, een verschil van 39,9 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 10:13 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Haarlem | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Haarlem goedkoper in 2011;
huurprijzen met 59 euro gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is de gemiddelde huurprijs van aangeboden particuliere huurwoningen in Haarlem met 59 euro gedaald tot 708 euro per maand. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aanbod huurwoningen is afgenomen met 4,7 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 1,4 procent.

Gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen

In 2011 is de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen in Haarlem gedaald met 59 euro ten opzichte van 2010. De gemiddelde huurprijs bedroeg 708 euro in 2011. Dit is een daling van 7,8 procent ten opzichte van 2010; de sterkste daling van belangrijkste huursteden in Nederland. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs 765 euro per maand. Huurders in Haarlem betalen dus 57 euro per maand minder dan de gemiddelde Nederlandse huurder. Dit is een verschil van 7,5 procent.

Kleinste daling aanbod huurwoningen
Het aanbod van huurwoningen in Haarlem is net als in de rest van Nederland gekrompen. Toch is de afname van het aantal woningen in Haarlem met 4,7 procent ten opzichte van 2010 de kleinste daling van de belangrijkste huursteden in Nederland. Het aanbod in de categorie tot 700 euro is echter toegenomen met 11,7 procent. In heel Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen met 27,7 procent afgenomen.

Prijs per vierkante meter hoger dan nationaal gemiddelde
De prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Haarlem bedroeg in 2010 gemiddeld 13,12 euro. Deze is gestegen, met 1,4 procent, tot 12,94 euro per vierkante meter in 2011. In heel Nederland is dit gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Haarlem dus 2,68 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 26,1 procent.

De oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Haarlem lag met een gemiddelde van 54,74 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter. Dit is een verschil van 26,6 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 10:00 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Leiden | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Leiden in 2011;
aanbod met ruim 35 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Leiden met ruim 35 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden Leidse woningen zijn gestegen met 5,6 procent en de prijs per vierkante meter met 2,8 procent.

Procentuele verandering van aanbod huurwoningen 2010 tot 2011 per categorie

Net als in de rest van Nederland is er in Leiden schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 35,2 procent ten opzichte van 2010. In de categorie aangeboden huurwoningen van 700 tot 900 euro is het aanbod zelfs met 47,0 procent afgenomen. De afname is groter dan de totale daling van 27,7 procent in heel Nederland.


Gemiddelde huurprijs gestegen tot 816 euro
Er worden niet alleen minder huurwoningen aangeboden; de gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn gestegen met 5,6 procent (met uitzondering van de categorie aangeboden woningen tot 700 euro). In 2010 bedroeg de gemiddelde prijs 773 euro, in 2011 816 euro. Daarmee is Leiden de duurste van de belangrijkste huursteden om een woning te huren. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,8 procent tot 765 euro. In het nabijgelegen Den Haag liggen de prijzen net als in Leiden hoger dan dit nationaal gemiddelde. Hier is een stijging van 11,1 procent zichtbaar, wat uitkomt op een huurprijs van 800 euro per maand.

Hoogste vierkante meter prijs in Leiden
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Leiden gemiddeld 13,05 euro. Deze is gestegen, met 2,8 procent, tot 13,42 euro per vierkante meter in 2011 – daarmee is Leiden koploper van Nederland. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland, bedroeg afgelopen jaar gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Leiden dus 3,16 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van maar liefst 30,8 procent. Ook in de eveneens Zuid-Hollandse stad Den Haag zijn de prijzen lager dan in Leiden, namelijk 10,42 euro per vierkante meter.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Leiden is toegenomen tot 60,78 vierkante meter in 2011. De stijging is vooral toe te schrijven aan de toegenomen gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen van 1000 euro of meer. De gemiddelde oppervlakte lag 15,8 vierkante meter onder het landelijk gemiddelde van 74,58 vierkante meter, een verschil van 21,2 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 10:15 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Maastricht | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Maastricht in 2011;
aanbod met bijna 25 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Maastricht met bijna 25 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Maastricht zijn gedaald met 1,5 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 6,6 procent.

Procentuele verandering van aanbod huurwoningen 2010 tot 2011 per categorie

Net als in de rest van Nederland is er in Maastricht schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 24,3 procent ten opzichte van 2010. Vooral het aanbod in de categorie aangeboden huurwoningen van 1000 euro en meer is afgenomen. De gemiddelde afname is kleiner dan de daling van 27,7 procent in heel Nederland.


Gemiddelde huurprijs lager dan nationaal gemiddelde
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn gedaald met 1,5 procent. In 2010 bedroeg de gemiddelde prijs 617 euro, in 2011 608 euro. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,8 procent tot 765 euro. In Maastricht liggen de prijzen 157 euro lager dan dit nationaal gemiddelde, wat neerkomt op een verschil van 20,5 procent.

Hoogste prijs per vierkante meter
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Maastricht gemiddeld 12,20 euro. Deze is gedaald, met 6,6 procent, tot 11,39 euro per vierkante meter in 2011. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland, bedroeg afgelopen jaar gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Maastricht dus 1,13 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 11,0 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Maastricht is toegenomen tot 53,42 vierkante meter in 2011. Alleen in de categorie 700 tot 900 euro is de gemiddelde oppervlakte licht afgenomen. De gemiddelde oppervlakte lag 21,16 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter, een verschil van 28,4 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 10:19 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Nijmegen | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Schaarste op Nijmeegse huurwoningmarkt in 2011;
huurprijzen 50 euro gestegen, aanbod 26 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is de gemiddelde huurprijs van aangeboden particuliere huurwoningen in Nijmegen met 9,2 procent gestegen tot 600 euro per maand. Dat blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aanbod van huurwoningen is afgenomen met maar liefst 26 procent en de prijs per vierkante meter is gestegen met 1,0 procent.

Gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen

In 2011 is de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen in Nijmegen gestegen met 50 euro ten opzichte van 2010. De gemiddelde huurprijs bedroeg 600 euro in 2011. Met een toename van 9,2 procent ten opzichte van 2010, is dit één van de grootst stijgende huurprijzen in Nederland.

In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs 765 euro per maand. Huurders in Nijmegen betalen dus 165 euro per maand minder dan de gemiddelde Nederlandse huurder. Dit is een verschil van 21,6 procent. In de nabijgelegen stad Arnhem is de huurprijs eveneens lager dan in de rest van Nederland. Dit is gestegen van 549 euro in 2010 tot 587 euro in 2011; een stijging van 6,9 procent.

Minder huurwoningen aangeboden
Het aanbod van huurwoningen in Nijmegen is net als in de rest van Nederland gekrompen. Het aantal aangeboden huurwoningen is afgenomen met 26,0 procent ten opzichte van 2010. Daarentegen is het aanbod toegenomen in de categorieën 900 tot 1000 euro en 1000 euro en meer. In heel Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen met 27,7 procent afgenomen.

Prijs per vierkante meter hoger dan nationaal gemiddelde
De prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Nijmegen bedroeg in 2010 gemiddeld 11,57 euro. Deze is gestegen, met 1,0 procent, tot 11,68 euro per vierkante meter in 2011. In heel Nederland is dit gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Nijmegen dus 1,42 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 13,8 procent.

De oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Nijmegen lag met een gemiddelde van 51,34 vierkante meter boven het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter. Dit is een verschil van 23,24 vierkante meter, wat neerkomt op 31,2 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 10:07 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Roosendaal | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Schaarste op Roosendaalse huurwoningmarkt in 2011; huurprijzen 157 euro gestegen, aanbod bijna 60 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is de gemiddelde huurprijs van aangeboden particuliere huurwoningen in Roosendaal met 26,7 procent gestegen tot 747 euro per maand. Dat blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aanbod van huurwoningen is afgenomen met bijna 60 procent en de prijs per vierkante meter is gestegen met 7,5 procent.

Gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen

In 2011 is de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen in Roosendaal gestegen met 157 euro ten opzichte van 2010. De gemiddelde huurprijs bedroeg 747 euro in 2011. Met een toename van 26,7 procent ten opzichte van 2010, is dit één van de grootst stijgende huurprijzen in Nederland. Vooral in de categorie aangeboden huurwoningen van 1000 euro of meer is de gemiddelde huurprijs sterk gestegen.

In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs 765 euro per maand. Huurders in Roosendaal betalen dus 18 euro per maand minder dan de gemiddelde Nederlandse huurder. Dit is een verschil van 2,4 procent. In het nabijgelegen Breda lag de huurprijs nog lager, namelijk op 560 euro per maand. De gemiddelde huurprijs is daar slechts 1,7 procent gestegen ten opzichte van 2011.

Minder huurwoningen aangeboden
Het aanbod van huurwoningen in Roosendaal is net als in de rest van Nederland gekrompen. Het aantal aangeboden huurwoningen is afgenomen met 59,2 procent ten opzichte van 2010. Deze sterke afname is alleen te zien bij aangeboden huurwoningen tot 700 euro en aangeboden huurwoningen van 1000 euro of meer. Het aanbod van huurwoningen tussen de 700 en 1000 euro is in 2011 onveranderd gebleven ten opzichte van 2010. In heel Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen met 27,7 procent afgenomen.

Prijs per vierkante meter hoger dan nationaal gemiddelde
De prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Roosendaal bedroeg in 2010 gemiddeld 8,73 euro. Deze is gestegen, met 7,5 procent, tot 9,38 euro per vierkante meter in 2011. Alsnog is deze de laagst gevraagde prijs per vierkante meter in de belangrijkste huursteden van Nederland. In heel Nederland is prijs per vierkante meter gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Roosendaal dus 0,88 euro per vierkante meter goedkoper uit; een verschil van 8,6 procent.

In Roosendaal is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in 2011 met 17,8 procent toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor – met uitzondering van de categorie aangeboden huurwoningen van 1000 euro of meer. De oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Roosendaal lag met een gemiddelde van 79,57 vierkante meter boven het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter. Dit is een verschil van 4,99 vierkante meter, wat neerkomt op 6,7 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 09:11 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Rotterdam | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Rotterdam in 2011; aanbod met 23 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Rotterdam met 23 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Rotterdam zijn gestegen met 1,9 procent en de prijs per vierkante meter is gestegen met 10,2 procent.

Procentuele verandering van aanbod huurwoningen 2010 tot 2011 per categorie

Net als in de rest van Nederland is er in Rotterdam schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 23,6 procent ten opzichte van 2010. Daarentegen is het aanbod in de categorie 900 tot 1000 euro juist toegenomen met 23,6 procent. De gemiddelde afname is kleiner dan de daling van 27,7 procent in heel Nederland.

Gemiddelde huurprijs licht gestegen
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn gestegen met 1,9 procent. In 2010 bedroeg de gemiddelde prijs 716 euro, in 2011 729 euro. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,8 procent tot 765 euro. In Rotterdam liggen de prijzen 36 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter gestegen
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Rotterdam gemiddeld 9,86 euro. Deze is gestegen, met 10,2 procent, tot 10,87 euro per vierkante meter in 2011. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland, bedroeg afgelopen jaar gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Rotterdam dus 0,61 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 5,9 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Rotterdam is afgenomen tot 67,09 vierkante meter in 2011. De gemiddelde oppervlakte lag 7,49 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter, een verschil van 10,0 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 09:45 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Tilburg | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Tilburg in 2011; aanbod met bijna 25 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Tilburg met bijna 25 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Tilburg zijn gestegen met 5,8 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 5,6 procent.

Procentuele verandering van aanbod huurwoningen 2010 tot 2011 per categorie

Net als in de rest van Nederland is er in Tilburg schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 24,8 procent ten opzichte van 2010. Het aanbod nam het meest af in de categorie aangeboden huurwoningen tot 700 euro (27,2 procent) en het minst in de categorie 900 tot 1000 euro (4 procent). De gemiddelde afname is kleiner dan de daling van 27,7 procent in heel Nederland. In de eveneens Brabantse steden Breda en Den Bosch is het aanbod ook gekrompen met respectievelijk 15,2 en 29,8 procent.

Laagste gemiddelde huurprijs van Nederland
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn gestegen met 5,8 procent. In 2010 bedroeg de gemiddelde prijs 486 euro, in 2011 514 euro; de laagste gemiddelde huurprijs van de belangrijkste huursteden in Nederland. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,8 procent tot 765 euro. In Tilburg liggen de prijzen 251 euro lager dan dit nationaal gemiddelde. In een stad uit de regio, Breda, is de gemiddelde huurprijs eveneens gestegen, namelijk tot 560 euro.

Prijs per vierkante meter gedaald
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Tilburg gemiddeld 10,69 euro. Deze is gedaald, met 5,6 procent, tot 10,09 euro per vierkante meter in 2011. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland, bedroeg afgelopen jaar gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Tilburg dus 0,17 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 1,7 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Tilburg is toegenomen tot 50,95 vierkante meter in 2011. De gemiddelde oppervlakte lag 23,63 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter, een verschil van 31,7 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 09:13 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Utrecht | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Utrecht in 2011; aanbod met bijna 30 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Utrecht met bijna 30 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Utrecht zijn gestegen 6,6 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 7,0 procent.

Procentuele verandering van aanbod huurwoningen 2010 tot 2011 per categorie

Net als in de rest van Nederland is er in Utrecht schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 29,7 procent ten opzichte van 2010. De grootste afname is te zien in de categorie 700 tot 900 euro (48,3 procent) en de kleinste afname in de categorie 1000 euro en meer (6,3 procent). De gemiddelde afname is groter dan de daling van 27,7 procent in heel Nederland.

Gemiddelde huurprijs boven nationaal gemiddelde
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn gestegen met 6,6 procent. In 2010 bedroeg de gemiddelde prijs 765 euro, in 2011 815 euro. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,8 procent tot 765 euro. In Utrecht liggen de prijzen 50 euro hoger dan dit nationaal gemiddelde, wat neerkomt op 6,5 procent.

Prijs per vierkante meter gedaald
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Utrecht gemiddeld 12,91 euro. Deze is gedaald, met 7,0 procent, tot 13,87 euro per vierkante meter in 2011. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland, bedroeg afgelopen jaar gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Utrecht dus 3,61 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 35,2 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Utrecht is toegenomen tot 58,75 vierkante meter in 2011. De toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toegenomen gemiddelde oppervlakte binnen de categorie 1000 euro en meer. De gemiddelde oppervlakte lag 15,83 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter, een verschil van 21,2 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


7 February 2012 om 09:39 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Zwolle | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Zwolle in 2011; aanbod met bijna 50 procent gedaald gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 is het aanbod van particuliere huurwoningen in Zwolle met bijna 50 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Zwolle zijn gestegen met 3,9 procent en de prijs per vierkante meter met 8,4 procent.

Procentuele verandering van aanbod huurwoningen 2010 tot 2011 per categorie

Net als in de rest van Nederland is er in Zwolle schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aantal aangeboden huurwoningen is gedaald met 49,4 procent ten opzichte van 2010. Het aanbod huurwoningen in de categorie 0 tot 700 euro is het meest gekrompen met 54,7 procent. De daling van het aanbod in Zwolle is groter dan de gemiddelde daling van 27,7 procent in heel Nederland.

Gemiddelde huurprijs gestegen tot 559 euro
Er worden niet alleen minder huurwoningen aangeboden; de gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn gestegen met 3,9 procent (21 euro) tot 559 euro in 2011. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gestegen met 4,8 procent tot 765 euro. De huurprijs in Zwolle is dus 206 euro lager dan dit gemiddelde (26,9 procent).

Vierkante meter prijs gestegen
In 2010 bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Zwolle gemiddeld 9,90 euro. Deze is gestegen, met 8,4 procent, tot 10,72 euro per vierkante meter in 2011. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland, bedroeg afgelopen jaar gemiddeld 10,26 euro. Huurders waren in Zwolle dus 0,47 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 4,6 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Zwolle is afgenomen met 4,1 procent tot 52,07 vierkante meter in 2011. Daarentegen is de gemiddelde oppervlakte in de categorie 900 tot 1000 euro toegenomen. De gemiddelde oppervlakte lag 22,51 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 74,58 vierkante meter, een verschil van 30,2 procent.

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


6 February 2012 om 04:57 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapport Nederland | Marktrapporten | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Schaarste op huurwoningmarkt in 2011; huurprijs 5 procent gestege, aanbod 28 procent gedaald

Den Haag, 7 februari 2012 - In 2011 zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Nederland met 4,8 procent gestegen in vergelijking met het voorgaand jaar. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De prijs per vierkante meter is eveneens in heel Nederland gestegen. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met ruim 27 procent.

Gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen

Afgelopen jaar is het huren van een particuliere huurwoning duurder geworden. Ten opzichte van 2010 is de huurprijs van aangeboden huurwoningen in 2011 gestegen met 35 euro tot 765 euro per maand. Dit is een stijging van 4,8 procent ten opzichte van 2010. Het aantal aangeboden particuliere huurwoningen is in 2011 afgenomen met 27,7 procent ten opzichte van 2010.

“Mede doordat er in de afgelopen jaren veel onverkochte koopwoningen op de huurmarkt zijn gekomen zijn de huurprijzen gestegen”, aldus Frederik Sinke, Commercieel Directeur bij Direct Wonen. “Tegelijkertijd waren de procedures om deze te kunnen verhuren veel te lang en ingewikkeld, waardoor deze woningen in 2011 weer uit de verhuur werden gehaald of toch werden verkocht. Het aanbod nam dus af. De huurprijzen zijn verder ook door verandering in regelgeving gestegen, maar door de economische malaise durven mensen geen hogere lasten te dragen. Ze blijven liever in een te kleine of woningbouwwoning zitten, in plaats van dat ze een nieuwe, beter passende woning gaan huren.”

Vierkante meter prijs gestegen
De gemiddelde prijs per vierkante meter van een particuliere huurwoning is in Nederland evenals de huurprijs gestegen. In 2010 bedroeg deze prijs gemiddeld 9,29 euro. Deze is gestegen, met 10,4 procent, tot 10,26 euro per vierkante meter in 2011.

In Nederland is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in 2011 met 5,2 procent afgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2011 was de gemiddelde oppervlakte van een aangeboden huurwoning 74,58 vierkante meter. Deze afname wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de sterke daling van de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen tussen de 0 en 700 euro, namelijk van 60,28 in 2010 tot 44,32 vierkante meter in 2011.

Frederik Sinke: "De woningmarkt was in 2011 regelmatig in het nieuws. Er is wat meer speling gekomen door veranderende regelgeving. In de praktijk zien wij veel interesse voor huren, maar de huurders bewegen nauwelijks. Verhuurders durven nog te weinig te investeren, terwijl er juist nu veel mogelijk is. Wij zijn continu in gesprek om uitleg te geven over de mogelijkheden, want goede woningen verhuren wij direct.”

Huurwoningmarkt 2011

Direct Wonen - Huurwoningmarkt 2011.pdf (1,71 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


3 February 2012 om 08:50 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten
Ga naar directwonen.nl

Koopwoning verhuren wordt eenvoudiger

Steeds meer huiseigenaren krijgen hun woning niet verkocht. Dit is een probleem als u door de aankoop van een andere woning met dubbele lasten zit. Daarom wordt het eenvoudiger tijdelijk een koopwoning te verhuren.

Koopwoning verhuren wordt eenvoudiger

Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken heeft besloten de procedures voor het verhuren van de oude woning, zoals vastgelegd in de Leegstandswet, te versoepelen. Eigenaren van een koopwoning kunnen in de toekomst gemakkelijker de verplichte verhuurvergunning voor te koop staande huizen bij hun gemeente aanvragen. De woning hoeft niet langer onder het zogenaamde puntenstelsel te vallen, waardoor gemeenten niet meer verplicht zijn om een maximale huurprijs voor de te verhuren woning vast te stellen. Daarnaast mogen gemeenten geen extra voorwaarden meer eisen.

Tijdelijke verhuur bij ombouw
Tevens wordt er door minister Spies en minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie een kritische blik geworpen op de huidige regels voor tijdelijke verhuur bij de ombouw van kantoorpanden naar huurwoningen.

Te slopen of renoveren huurwoningen
De maximale periode voor tijdelijke verhuur van huurwoningen die worden gesloopt of gerenoveerd, wordt verlengd van twee naar zeven jaar. Momenteel wordt er eenmalig een vergunning voor tijdelijke verhuur van deze panden afgegeven. Verhuurders kunnen met ingang van de nieuwe regelgeving tot drie keer een verlenging van een jaar aanvragen. Ook mogen de huurwoningen in een nieuwe situatie opnieuw tijdelijk verhuurd worden.

Verhuiskostenvergoeding
De verhuiskostenvergoeding, waartoe verhuurders soms verplicht worden bij het beëindigen van de tijdelijke bewoning, kan in de toekomst achterwege blijven.

De gehele nota kunt u lezen op rijksoverheid.nl

Volg ons op:

Facebook
Twitter

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


Wilt u op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws? Registreer dan op onze nieuwsdienst of gebruik hiervoor onze RSS feed.
© Directwonen.nl, blog.directwonen.nl is een onderdeel van Direct Wonen