27 March 2012 om 09:01 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huurmarkt zeer bewust van energieverbruik;
vooral besparing op warmte en licht

Den Haag, 27 maart 2012 – Energiebewust leven is een veel besproken thema. Reden voor Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur, om onderzoek te doen naar de manieren waarop verhuurders en woningzoekenden besparen op dagelijks gebruikte energievreters. Hieruit blijkt dat bijna iedereen energiezuinig leeft; er wordt vooral bespaard op verbruik van verwarming en verlichting.

Uit onderzoek van Direct Wonen onder 611 verhuurders en huurders blijkt dat bijna iedereen erop let of hij of zij energiezuinig leeft. Slechts 2,1 procent van de huurders en 0,0 procent van de verhuurders let hier niet op.

Besparen op warmte en licht
Zowel woningzoekenden als verhuurders besparen het meest op energie door de lichten uit te doen zodra ze een ruimte verlaten (beide groepen 24,0 procent) en door te besparen op verwarming van de woning: ze zetten overdag de verwarming lager en laten warmte niet ‘ontsnappen’ (23,6 procent van de woningzoekers en 25,4 procent van de verhuurders).

Hoewel men 33 procent kan besparen op de energierekening door te wassen op 30 graden, doet slechts 11,3 procent van de verhuurders en 11,7 procent van de woningzoekers dit. Een veelvoorkomend argument is dat ze het onhygiënisch vinden om vuile kleding op 30 graden te wassen.

Geen besparing op energierekening?
Bijna alle ondervraagden letten erop dat ze energiezuinig leven. Toch meent een deel hiervan dat ze niet op hun energierekening besparen. Zo reageert één van de ondervraagden: ‘Zolang de energiemaatschappijen de vaste lasten en belastingen blijven verhogen terwijl consumenten minder energie verbruiken, wordt het te betalen bedrag voor de consument niet lager, en wordt de consument er dus niet beter op!’.

Huurmarkt zeer bewust van energieverbruik

*Ondervraagden konden meer dan 1 antwoord selecteren, waardoor het totale percentage hoger dan 100 is.

Huurmarkt zeer bewust van energieverbruik

*Ondervraagden konden meer dan 1 antwoord selecteren, waardoor het totale percentage hoger dan 100 is.

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


22 March 2012 om 02:59 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten

Energiezuinig wonen? 5 tips!

Energiezuinig wonen? 5 tips!

Geen televisie kijken terwijl u achter de computer zit, een dynamo zaklamp voor het geval de elektriciteit uitvalt en de deuren dicht zodat de warmte niet ‘ontsnapt’. Bijna iedereen bezuinigt weleens op energiekosten. Dit is namelijk niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Hoe kunt u nog energiezuiniger wonen? Direct Wonen biedt u 5 tips.


  1. Maak optimaal gebruik van warmte
  2. Zeventig procent van het energieverbruik in een woning wordt veroorzaakt door verwarming. Hierop kunt u ongeveer 50 euro per jaar besparen als u overdag de thermostaat één graad lager instelt. Ook helpt het als u gordijnen, banken en kasten weghaalt van de radiatoren, zodat warmte niet wordt tegengehouden. Daarnaast kunt u reflecterende radiatorfolie achter de radiatoren bevestigen, zodat de warmte de woning in weerkaatst en niet in de muur verdwijnt.

  3. Vergeet de stand-by stand
  4. Als de computer, televisie, printer of dvd-speler op stand-by staan verbruikt u nog steeds stroom. Dit sluipverbruik kan oplopen tot een tiende van het elektriciteitsverbruik, ofwel 125 euro per jaar. Bovendien verbruiken bijvoorbeeld mobiele opladers nog steeds stroom als u ze in het stopcontact laat hangen.

  5. Bespaar op lampen
  6. Als u gloeilampen in huis heeft, kunt u die vervangen voor spaarlampen of de nog energiezuinigere LED-lampen. Een LED-lamp verbruikt 5 tot 10 keer minder energie dan een gloeilamp en heeft een langere levensduur dan zowel een gloeilamp als een spaarlamp. Voor plekken in uw woning waar veel licht nodig is, kunt u het best een spaarlamp gebruiken. Een LED-lamp is namelijk vergelijkbaar met 25W van een gloeilamp. Spaarlampen zijn duurder dan gloeilampen, maar als deze lampen meer dan drie uur per dag branden is dit binnen een jaar terugverdiend.

  7. Verduister ongebruikte ruimtes
  8. Ten eerste is het belangrijk dat u altijd het licht uit doet als u een ruimte verlaat, zelfs als u daar vijf minuten later weer terugkomt. Hiermee bezuinigt u namelijk op energie. Ook kunt u voor ruimtes als een voorraadkast een sensor ophangen, zodat het licht alleen aangaat als er beweging is of de deur opengaat.

  9. Energiezuinig huishouden
  10. U kunt energie besparen tijdens het koken door niet méér eten klaar te maken dan wordt opgegeten, een deksel (driemaal minder energie) en een passend formaat pan te gebruiken en een snelkookpan te kopen (bespaart 40 tot 70 procent energie). In de wasmachine wordt de meeste energie verbruikt voor het opwarmen van het water. Wassen op 60 graden kost daardoor twee keer zo veel energie als wassen op 40 graden. Door te wassen op 30 graden kunt u 33 procent besparen op de energierekening.

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


12 March 2012 om 04:06 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huurmarkt tegen verstrekking inkomensgegevens huurders;
een inbreuk op de privacy volgens huurders en verhuurders

Den Haag, 13 maart 2012 – De Belastingdienst deelt sinds kort inkomensgegevens van huurders met verhuurders, omdat verhuurders deze zomer mogelijk meer huurgeld mogen eisen aan huurders met een hoger inkomen. Het wetsvoorstel dat hierover is ingediend, is echter nog niet goedgekeurd. Daarom vroeg Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur, aan huurders en verhuurders wat zij hiervan vinden. Inzage in inkomensgegevens is een inbreuk op de privacy, zo meent het merendeel.

Onlangs heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend waarmee verhuurders vanaf 1 juli 2012 een extra huurverhoging van 5 procent kunnen eisen aan huurders met een inkomen van meer dan 43.000 euro. De Belastingdienst deelt nu al inkomensgegevens van huurders met verhuurders, terwijl het wetsvoorstel nog niet is goedgekeurd. Direct Wonen vroeg ruim 800 huurders en verhuurders of zij het ermee eens zijn dat de Belastingdienst verhuurders inzage heeft gegeven in het inkomen van huurders. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste huurders en verhuurders vinden dat dit een inbreuk op de privacy is.

Verdeeldheid onder verhuurders
De mening over deze kwestie onder verhuurders is redelijk verdeeld. Zo is 32,4 procent van de verhuurders het ermee eens dat de Belastingdienst inzage heeft gegeven in het inkomen van huurders, zodat de huurverhoging op tijd kan worden aangegeven. Daarentegen vindt het merendeel van 38,2 procent het een inbreuk op de privacy. Daarnaast is 29,4 procent van de verhuurders van mening dat het goed is dat de informatie wordt gedeeld, maar dat het niet juist is dat dit gebeurt voordat het wetsvoorstel is goedgekeurd.

Huurders tegen privacyschending
Van de huurders is 81,5 procent het er niet mee eens dat de Belastingdienst inzage heeft gegeven in het inkomen van huurders, omdat dit de privacy zou schenden. De ondervraagden vinden onder andere dat de huurder toestemming moet kunnen geven aan de Belastingdienst voor het verstrekken van de inkomensgegevens, of dat huurders de mogelijkheid moeten krijgen zelf aan te geven of ze meer dan 43.000 euro verdienen. In tegenstelling tot deze groep vindt ruim één op de tien (11,8 procent) dat deze informatie wel moet worden gedeeld, maar dat dit pas moet gebeuren als het wetsvoorstel is goedgekeurd. De overige 6,7 procent is van mening dat de informatie nu al moet worden gedeeld, zodat de huurverhoging op tijd kan worden aangegeven.

Kritiek op wetsvoorstel
Naast de kritiek op de verschaffing van de inkomensgegevens, hebben veel huurders kritiek op het wetsvoorstel zelf. Zij vinden dat de huurprijs afhankelijk is van de woning, en niet van het inkomen van de huurder. “Huur moet berekend worden op basis van wat verhuurd wordt, en niet op basis van wat betaald kan worden. Voor mijn brood bij de bakker betaal ik ook net zo veel als iemand met een lager of hoger inkomen,” aldus één van de ondervraagde huurders.

Huurmarkt tegen verstrekking inkomensgegevens huurders.

Huurmarkt tegen verstrekking inkomensgegevens huurders.

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


5 March 2012 om 10:35 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapport Nederland | Marktrapporten | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen in februari;
aanbod met ruim 14 procent gedaald

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Nederland met 14,2 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Nederland zijn gedaald met 0,6 procent en de prijs per vierkante meter is afgenomen met 2,5 procent.

In Nederland heerst schaarste op de particuliere huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 14,2 procent ten opzichte van januari. In de categorie huurwoningen van 900 tot 1000 euro is de sterkste daling van 24,0 procent te zien. Daarentegen is het aanbod in de categorie huurwoningen van 700 tot 900 euro slechts met 0,8 procent afgenomen.

Procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Gemiddelde huurprijs met 0,6 procent gedaald
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn gedaald met 5 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 0,6 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 794 euro. Deze daling is veroorzaakt door de daling in de categorie huurwoningen van 1000 euro en meer, waarbinnen de huurprijs met 3,9 procent (51 euro) is afgenomen tot 1.273 euro in februari. In de andere categorieën is de huurprijs juist toegenomen.

Prijs per vierkante meter met 2,5 procent gedaald
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Nederland gemiddeld 9,52 euro. Deze is gedaald, met 2,5 procent, tot 9,28 euro per vierkante meter in februari. In tegenstelling tot de totale gemiddelde vierkante meter prijs, is de vierkante meter prijs in de categorieën huurwoningen 700 tot 900 en 900 tot 1000 euro gestegen met respectievelijk 2,4 en 15,4 procent, wat gelijkstaat aan een toename van 0,21 en 1,29 euro per vierkante meter.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Nederland is toegenomen met 2,0 procent tot 85,54 vierkante meter in februari. De verschillen tussen categorieën aangeboden huurwoningen zijn groot: de gemiddelde oppervlakte in de categorie 700 tot 900 euro is met 1,9 procent afgenomen, maar is in de categorie 0 tot 700 euro met 15,9 procent toegenomen.

Keerpunt
‘De afgelopen maand zijn er minder huurwoningen vrijgekomen, wat heeft geleid tot schaarste op de markt’, aldus Frederik Sinke, Commercieel Directeur bij Direct Wonen. ‘Daarentegen is er ook goed nieuws: er is een keerpunt te zien in de hoogte van de huurprijzen. In tegenstelling tot 2011 zijn de huurprijzen namelijk licht aan het dalen. We verwachten dat het huurwoningaanbod in de komende periode ook weer gaat toenemen. Daarom zijn we continu in gesprek met verhuurders om uitleg te geven over de mogelijkheden, want goede woningen verhuren wij direct.’

Woningzoekenden de dupe
Direct Wonen heeft 637 woningzoekenden en verhuurders gevraagd of ze merken dat het huurwoningaanbod daalt. Daaruit blijkt dat maar liefst 96,3 procent van de woningzoekenden merkt dat het aanbod is gedaald. Woningzoekenden hebben hier last van doordat ze geen huurwoning kunnen vinden die aan de wooneisen voldoet (42,5 procent), al langer dan twee maanden op zoek zijn naar een huurwoning (40,3 procent) en andere woningzoekenden hen voor zijn bij het huren van een passende woning (13,4 procent). Ook zijn de hoge inkomenseisen een vaak gehoorde klacht.

In hoeverre merken woningzoekenden dat het huurwoningaanbod daalt?

Minder huuropzeggingen
Van de ondervraagde verhuurders merkt 58,8 procent dat het aanbod is gedaald. Daarvan meent 17,7 procent dat er meer vraag is naar zijn of haar huurwoningen. Ruim 41 procent constateert dat er minder huuropzeggingen binnenkomen. Een verhuurder: ‘In de 20 jaar dat ik woningen verhuur, zijn huurders nooit zo lang gebleven als de laatste jaren.’

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 04:44 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Zwolle | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Meer huurwoningen Zwolle in februari;
aanbod met 200 procent gestegen

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Zwolle met 200,0 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Zwolle zijn gestegen met 22,2 procent en de prijs per vierkante meter is afgenomen met 6,6 procent.

In tegenstelling tot het gemiddelde huurwoningaanbod van Nederland, is het aantal aangeboden huurwoningen in Zwolle afgelopen maand toegenomen. Het aanbod van huurwoningen is gestegen met 200,0 procent ten opzichte van januari; dit is één van de sterkste toenames van Nederland. Nationaal gezien is het aantal aangeboden huurwoningen met 14,2 procent afgenomen.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari en/of februari geen aangeboden huurwoningen binnen categorieën 900-999 euro en 1000+ euro.

Gemiddelde huurprijs met 22,2 procent gestegen
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in februari gestegen met 136 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 22,2 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 747 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gedaald met 0,6 procent tot 794 euro. In Zwolle liggen de prijzen 46 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 6,6 procent gedaald
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Zwolle gemiddeld 9,91 euro. Deze is gedaald, met 6,6 procent, tot 9,26 euro per vierkante meter in februari. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Zwolle dus 0,02 euro per vierkante meter goedkoper uit; een verschil van 0,2 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Zwolle is toegenomen met 30,8 procent tot 80,67 vierkante meter in februari. De gemiddelde oppervlakte lag 4,87 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 85,54 vierkante meter, een verschil van 5,7 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 04:02 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Utrecht | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Utrecht in februari;
aanbod met 8,6 procent gedaald

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Utrecht met 8,6 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Utrecht zijn gestegen met 0,9 procent en de prijs per vierkante meter is afgenomen met 8,6 procent.

Net als in de rest van Nederland is er in Utrecht schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 8,6 procent ten opzichte van januari. Binnen de categorie 1000 euro en meer nam het huurwoningaanbod het meest af, namelijk met 50,0 procent. Het aanbod nam met 40,0 procent het meest toe in de categorie 900 tot 1000 euro. De afname is kleiner dan de totale daling van 14,2 procent in heel Nederland.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Gemiddelde huurprijs met 0,9 procent gestegen
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in februari gestegen met 8 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 0,9 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 906 euro per maand. Binnen de categorie 1000 euro en meer steeg de gemiddelde huurprijs met 23,9 procent tot 1.536 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gedaald met 0,6 procent tot 794 euro. In Utrecht liggen de prijzen 113 euro hoger dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 8,6 procent gedaald
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Utrecht gemiddeld 13,40 euro. Deze is gedaald, met 8,6 procent, tot 12,26 euro per vierkante meter in februari. In tegenstelling tot het gemiddelde nam de prijs per vierkante meter binnen de categorie 1000 euro en meer toe met 7,5 procent tot 20,48 euro per vierkante meter. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Utrecht dus 2,98 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 32,1 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Utrecht is toegenomen met 10,4 procent tot 73,94 vierkante meter in februari. De gemiddelde oppervlakte lag 11,60 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 85,54 vierkante meter, een verschil van 13,6 procent.

Woningzoekenden de dupe
Direct Wonen heeft 637 woningzoekenden en verhuurders gevraagd of ze merken dat het huurwoningaanbod daalt. Daaruit blijkt dat maar liefst 96,3 procent van de woningzoekenden merkt dat het aanbod is gedaald. Woningzoekenden hebben hier last van doordat ze geen huurwoning kunnen vinden die aan de wooneisen voldoet (42,5 procent), al langer dan twee maanden op zoek zijn naar een huurwoning (40,3 procent) en andere woningzoekenden hen voor zijn bij het huren van een passende woning (13,4 procent). Ook zijn de hoge inkomenseisen een vaak gehoorde klacht.

In hoeverre merken woningzoekenden dat het huurwoningaanbod daalt?

Minder huuropzeggingen
Van de ondervraagde verhuurders merkt 58,8 procent dat het aanbod is gedaald. Daarvan meent 17,7 procent dat er meer vraag is naar zijn of haar huurwoningen. Ruim 41 procent constateert dat er minder huuropzeggingen binnenkomen. Een verhuurder: ‘In de 20 jaar dat ik woningen verhuur, zijn huurders nooit zo lang gebleven als de laatste jaren.’

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 04:16 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Tilburg | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Tilburg duurder in februari;
huurprijzen met 178 euro gestegen

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Tilburg met 178 euro gestegen in vergelijking met januari. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is toegenomen met 5,9 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 16,4 procent.

In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs in Tilburg 750 euro per maand. Van januari tot februari is deze toegenomen met 178 euro, ofwel 31,2 procent. Dit is de sterkste toename van de gemiddelde huurprijs in Nederland. Daarentegen daalde de gemiddelde huurprijs in de categorieën 0 tot 700 euro, 700 tot 900 euro en 900 tot 1000 euro met respectievelijk 7,3; 1,5 en 2,6 procent. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen 794 euro. De huurprijs in Tilburg is dus 44 euro lager dan dit gemiddelde, wat gelijk staat aan 5,5 procent.

Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari en/of februari geen aangeboden huurwoningen binnen categorie 1000+ euro.

Aanbod huurwoningen met 5,9 procent toegenomen
In Tilburg is in februari het aantal aangeboden huurwoningen toegenomen met 5,9 procent ten opzichte van januari. Het aanbod in de categorie 900 tot 1000 euro is gelijk gebleven. In heel Nederland is het gemiddeld met 14,2 procent afgenomen.

Prijs per vierkante meter met 16,4 procent gedaald
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Tilburg gemiddeld 10,90 euro. Deze is gedaald, met 16,4 procent, tot 9,11 euro per vierkante meter in februari. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in februari in Nederland gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Tilburg dus 0,17 euro goedkoper uit; een verschil van 1,8 procent.

In Tilburg is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in februari met 57,0 procent toegenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In februari was de gemiddelde oppervlakte 82,29 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Tilburg lag 3,25 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (85,54 vierkante meter); een verschil van 3,8 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie over dit persbericht of interviewmogelijkheden, kunt u contact opnemen met:

Leonie Versteeg
Tel.: 070 - 711 53 06
E-mail: nieuws@directwonen.nl
Website: www.directwonen.nl


Over Direct Wonen

Direct Wonen is marktleider in de particuliere woninghuur met een marktaandeel van meer dan 21 procent. Wij brengen vraag en aanbod van huurwoningen bij elkaar en trachten de ultieme marktplaats te zijn voor onze klanten.

Direct Wonen is geen huiseigenaar, geen beheerder en geen branchevereniging. We zijn een onafhankelijke verhuurmakelaar. We richten ons puur en alleen op het tot stand brengen van een professionele en klantgerichte bemiddeling tussen woningzoekenden en verhuurders van woningen. Dat doen we met veel plezier, vertrouwen én succes. Sinds de oprichting in 1990 hebben wij al meer dan 120.000 woningzoekenden en verhuurders bij elkaar gebracht.

Woning huren
Ruim een half miljoen mensen die op zoek zijn naar een huurwoning, bezoeken maandelijks onze website: www.directwonen.nl. Hierdoor krijgt elke woning de aandacht die het verdient.

Iedere dag worden er honderden huurwoningen aangeboden op onze website. Permanent zijn er per direct ruim 2.500 huurwoningen te huur. Ingeschreven woningzoekenden kunnen deze woningen onbeperkt bezichtigen op tijden dat het hen uitkomt, dus ook ’s avonds en in het weekend. Daarbij is uiteraard één van onze verhuurmakelaars aanwezig, die een antwoord heeft op elke vraag.

Grootste database van Nederland
Als marktleider op het gebied van huurwoningen en huurbemiddeling heeft Direct Wonen de grootste database met jaarlijks ruim 295.000 huurwoningzoekenden, bijna 50.000 particuliere verhuurders en meer dan 172.000 woningen. Op basis van deze gegevens doet Direct Wonen op maand- en jaarbasis onderzoek naar de ontwikkelingen binnen de particuliere woninghuurmarkt.

Direct Wonen is onderdeel van Qmulus NV. Naast Direct Wonen maken Kamernet.nl en Just Housing onderdeel uit van de woondivisie van Qmulus NV. Voor meer informatie en advies over het huren of verhuren van een huurwoning, kunt u ons bereiken op 088 – 55 88 100 of www.directwonen.nl.

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 04:24 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Rotterdam | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Rotterdam in februari;
aanbod met 52,5 procent gedaald

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Rotterdam met 52,5 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Rotterdam zijn gestegen met 9,6 procent en de prijs per vierkante meter is afgenomen met 15,2 procent.

Net als in de rest van Nederland is er in Rotterdam schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 52,5 procent ten opzichte van januari. Daarentegen is het aanbod als enige toegenomen in de categorie 1000 euro en meer, namelijk met 28,6 procent. De gemiddelde afname is groter dan de totale daling van 14,2 procent in heel Nederland.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Gemiddelde huurprijs met 9,6 procent gestegen
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in februari gestegen met 69 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 9,6 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 786 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gedaald met 0,6 procent tot 794 euro. In Rotterdam liggen de prijzen 8 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 15,2 procent gedaald
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Rotterdam gemiddeld 12,24 euro. Deze is gedaald, met 15,2 procent, tot 10,39 euro per vierkante meter in februari. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Rotterdam dus 1,11 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 1,1 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Rotterdam is toegenomen met 29,2 procent tot 75,68 vierkante meter in februari. De gemiddelde oppervlakte lag 9,86 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 85,54 vierkante meter, een verschil van 11,5 procent.

Woningzoekenden de dupe
Direct Wonen heeft 637 woningzoekenden en verhuurders gevraagd of ze merken dat het huurwoningaanbod daalt. Daaruit blijkt dat maar liefst 96,3 procent van de woningzoekenden merkt dat het aanbod is gedaald. Woningzoekenden hebben hier last van doordat ze geen huurwoning kunnen vinden die aan de wooneisen voldoet (42,5 procent), al langer dan twee maanden op zoek zijn naar een huurwoning (40,3 procent) en andere woningzoekenden hen voor zijn bij het huren van een passende woning (13,4 procent). Ook zijn de hoge inkomenseisen een vaak gehoorde klacht.

In hoeverre merken woningzoekenden dat het huurwoningaanbod daalt?

Minder huuropzeggingen
Van de ondervraagde verhuurders merkt 58,8 procent dat het aanbod is gedaald. Daarvan meent 17,7 procent dat er meer vraag is naar zijn of haar huurwoningen. Ruim 41 procent constateert dat er minder huuropzeggingen binnenkomen. Een verhuurder: ‘In de 20 jaar dat ik woningen verhuur, zijn huurders nooit zo lang gebleven als de laatste jaren.’

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 04:53 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Roosendaal | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Meer huurwoningen Roosendaal in februari;
aanbod met ruim 33 procent gestegen

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Roosendaal met 33,3 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Roosendaal zijn gedaald met 12,4 procent en de prijs per vierkante meter is toegenomen met 39,4 procent.

In tegenstelling tot het gemiddelde huurwoningaanbod van Nederland, is het aantal aangeboden huurwoningen in Roosendaal afgelopen maand toegenomen. Het aanbod van huurwoningen is gestegen met 33,3 procent ten opzichte van januari; één van de sterkste toenames van het gemiddeld huurwoningaanbod in Nederland. Nationaal gezien is het aantal aangeboden huurwoningen met 14,2 procent afgenomen.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari en/of februari geen aangeboden huurwoningen binnen categorieën 0-700 euro, 900-999 euro en 1000+ euro.

Gemiddelde huurprijs met 12,4 procent gedaald
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in februari gedaald met 105 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 12,4 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 739 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gedaald met 0,6 procent tot 794 euro. In Roosendaal liggen de prijzen 55 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 39,4 procent gestegen
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Roosendaal gemiddeld 6,31 euro. Deze is gestegen, met 39,4 procent, tot 8,79 euro per vierkante meter in februari. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Roosendaal dus 0,48 euro per vierkante meter goedkoper uit; een verschil van 5,2 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Roosendaal is afgenomen met 37,2 procent tot 84,00 vierkante meter in februari. De gemiddelde oppervlakte lag 1,54 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 85,54 vierkante meter, een verschil van 1,8 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 03:15 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Nijmegen | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Nijmegen duurder in februari;
vierkante meter prijs met ruim 16 procent

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari zijn de prijzen per vierkante meter van aangeboden particuliere woningen in Nijmegen met 16,6 procent gestegen in vergelijking met januari. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is gelijk gebleven en de huurprijs is gedaald met 1,1 procent.

In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Nijmegen gemiddeld 9,89 euro. Deze is gestegen, met 16,6 procent, tot 11,53 euro per vierkante meter in februari. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in februari in Nederland gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Nijmegen dus 2,25 euro duurder uit; een verschil van 24,3 procent.

Grafiek: gemiddelde vierkante meter prijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: gemiddelde vierkante meter prijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

In Nijmegen is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in februari met 15,2 procent afgenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In februari was de gemiddelde oppervlakte 80,09 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Nijmegen lag 5,45 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (85,54 vierkante meter); een verschil van 6,4 procent.

Gemiddelde huurprijs met 1,1 procent gedaald
In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs in Nijmegen 924 euro per maand. Van januari tot februari is deze afgenomen met 11 euro, ofwel 1,1 procent. Toch was dit afgelopen maand de hoogste gemiddelde huurprijs. In Nijmegen is de gemiddelde huurprijs het sterkst gedaald in de categorie 0 tot 700 euro en het sterkst gestegen in de categorie 1000 euro en meer. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen 794 euro. De huurprijs in Nijmegen is dus 130 euro hoger dan dit gemiddelde, wat gelijk staat aan 16,4 procent.

Aanbod huurwoningen gelijk gebleven
In Nijmegen is in februari het aantal aangeboden huurwoningen gelijk gebleven ten opzichte van januari. In heel Nederland is dit met 14,2 procent afgenomen.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 03:41 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Maastricht | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Maastricht goedkoper in februari;
huurprijzen met 110 euro gedaald

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Maastricht met 110 euro gedaald in vergelijking met januari. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is toegenomen met 5,9 procent en de prijs per vierkante meter is gestegen met 20,0 procent.

In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs in Maastricht 609 euro per maand. Van januari tot februari is deze afgenomen met 110 euro, ofwel 15,3 procent. Dit is één van de sterkste dalingen van de gemiddelde huurprijs in Nederland. De huurprijs is het sterkst gedaald in de categorie 1000 euro en meer met 27,6 procent, en het sterkst gestegen in de categorie 900 tot 1000 euro met 5,0 procent.In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen 794 euro. De huurprijs in Maastricht is dus 185 euro lager dan dit gemiddelde, wat gelijk staat aan 23,3 procent.

Grafiek 1: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek 1: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Aanbod huurwoningen met 5,9 procent toegenomen
In Maastricht is in februari het aantal aangeboden huurwoningen toegenomen met 5,9 procent ten opzichte van januari. In heel Nederland is dit met 14,2 procent afgenomen.

Prijs per vierkante meter met 20,0 procent gestegen
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Maastricht gemiddeld 9,49 euro. Deze is gestegen, met 20,0 procent, tot 11,39 euro per vierkante meter in februari. Dit is mede veroorzaakt door de sterke stijging van 66,3 procent in de categorie 900 tot 1000 euro. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in februari in Nederland gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Maastricht dus 2,12 euro duurder uit; een verschil van 22,28 procent.

In Maastricht is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in februari met 29,5 procent afgenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In februari was de gemiddelde oppervlakte 53,41 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Maastricht lag 32,13 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (85,54 vierkante meter); een verschil van 37,6 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 03:58 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Leiden | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Leiden goedkoper in februari;
huurprijzen met 277 euro gedaald

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Leiden met 277 euro gedaald in vergelijking met januari. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is afgenomen met 26,3 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 6,6 procent.

In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs in Leiden 836 euro per maand. Van januari tot februari is deze afgenomen met 277 euro, ofwel 24,9 procent. Dit is de sterkst gedaalde gemiddelde huurprijs in Nederland. Daarentegen is de gemiddelde huurprijs in de categorie 900 tot 1000 euro toegenomen met 8,5 procent tot 995 euro per maand. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen 794 euro. De huurprijs in Leiden is dus 42 euro hoger dan dit gemiddelde, wat gelijk staat aan 5,3 procent.

Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari en/of februari geen aangeboden huurwoningen binnen de categorie 0-699 euro.

Aanbod huurwoningen met 26,3 procent afgenomen
In Leiden is in februari het aantal aangeboden huurwoningen afgenomen met 26,3 procent ten opzichte van januari. In heel Nederland is dit met 14,2 procent afgenomen.

Prijs per vierkante meter met 6,6 procent gedaald
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Leiden gemiddeld 13,19 euro. Deze is gedaald, met 6,6 procent, tot 12,31 euro per vierkante meter in februari. Daarentegen is de prijs per vierkante meter in de categorieën 900 tot 1000 euro en 1000 euro en meer, gestegen met respectievelijk 13,7 en 9,6 procent. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in februari in Nederland gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Leiden dus 3,03 euro duurder uit; een verschil van 32,7 procent.

In Leiden is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in februari met 19,6 procent afgenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In februari was de gemiddelde oppervlakte 67,86 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Leiden lag 17,68 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (85,54 vierkante meter); een verschil van 20,7 procent.

Woningzoekenden de dupe
Direct Wonen heeft 637 woningzoekenden en verhuurders gevraagd of ze merken dat het huurwoningaanbod daalt. Daaruit blijkt dat maar liefst 96,3 procent van de woningzoekenden merkt dat het aanbod is gedaald. Woningzoekenden hebben hier last van doordat ze geen huurwoning kunnen vinden die aan de wooneisen voldoet (42,5 procent), al langer dan twee maanden op zoek zijn naar een huurwoning (40,3 procent) en andere woningzoekenden hen voor zijn bij het huren van een passende woning (13,4 procent). Ook zijn de hoge inkomenseisen een vaak gehoorde klacht.

In hoeverre merken woningzoekenden dat het huurwoningaanbod daalt?

Minder huuropzeggingen
Van de ondervraagde verhuurders merkt 58,8 procent dat het aanbod is gedaald. Daarvan meent 17,7 procent dat er meer vraag is naar zijn of haar huurwoningen. Ruim 41 procent constateert dat er minder huuropzeggingen binnenkomen. Een verhuurder: ‘In de 20 jaar dat ik woningen verhuur, zijn huurders nooit zo lang gebleven als de laatste jaren.’

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 03:51 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Haarlem | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Meer huurwoningen Haarlem in februari;
aanbod met ruim 26 procent gestegen

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Haarlem met 26,7 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Haarlem zijn gestegen met 6,1 procent en de prijs per vierkante meter is afgenomen met 4,3 procent.

In tegenstelling tot het gemiddelde huurwoningaanbod van Nederland, is het aantal aangeboden huurwoningen in Haarlem afgelopen maand toegenomen. Het aanbod huurwoningen is gestegen met 26,7 procent ten opzichte van januari; één van de sterkste stijgingen van Nederland. In heel Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen met 14,2 procent afgenomen.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari en/of februari geen aangeboden huurwoningen binnen de categorie 900-999 euro.

Gemiddelde huurprijs met 6,1 procent gestegen
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in februari gestegen met 49 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 6,1 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 864 euro per maand. De huurprijs is het meest toegenomen in de categorie 0 tot 700 euro, namelijk met 16,5 procent tot 603 euro. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gedaald met 0,6 procent tot 794 euro. In Haarlem liggen de prijzen 70 euro hoger dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 4,3 procent gedaald
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Haarlem gemiddeld 12,36 euro. Deze is gedaald, met 4,3 procent, tot 11,83 euro per vierkante meter in februari. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Haarlem dus 2,55 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 27,5 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Haarlem is toegenomen met 10,8 procent tot 73,00 vierkante meter in februari. De gemiddelde oppervlakte lag 12,54 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 85,54 vierkante meter, een verschil van 14,7 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 03:00 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Groningen | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Groningen in februari;
aanbod met 78,8 procent gedaald

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Groningen met 78,8 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Groningen zijn gedaald met 7,2 procent en de prijs per vierkante meter is afgenomen met 6,3 procent.

Net als in de rest van Nederland is er in Groningen schaarste op de huurwoningenmarkt. In deze stad is het aanbod van huurwoningen in februari met 78,8 procent het sterkst gedaald ten opzichte van januari. De afname is dan ook groter dan de totale daling van 14,2 procent in heel Nederland.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari en/of februari geen aangeboden huurwoningen binnen de categorieën 700-900 euro, 900-999 euro en 1000+ euro.

Gemiddelde huurprijs met 7,2 procent gedaald
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in februari gedaald met 42 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 7,2 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 536 euro per maand. Dit is de laagste gemiddelde huurprijs in Nederland. Nationaal gezien is de huurprijs gemiddeld gedaald met 0,6 procent tot 794 euro. In Groningen liggen de prijzen 257 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 6,3 procent gedaald
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Groningen gemiddeld 11,00 euro. Deze is gedaald, met 6,3 procent, tot 10,31 euro per vierkante meter in februari. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Groningen dus 1,03 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 11,1 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Groningen is afgenomen met 1,0 procent tot 52,00 vierkante meter in februari. De gemiddelde oppervlakte lag 33,54 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 85,54 vierkante meter, een verschil van 39,2 procent.

Woningzoekenden de dupe
Direct Wonen heeft 637 woningzoekenden en verhuurders gevraagd of ze merken dat het huurwoningaanbod daalt. Daaruit blijkt dat maar liefst 96,3 procent van de woningzoekenden merkt dat het aanbod is gedaald. Woningzoekenden hebben hier last van doordat ze geen huurwoning kunnen vinden die aan de wooneisen voldoet (42,5 procent), al langer dan twee maanden op zoek zijn naar een huurwoning (40,3 procent) en andere woningzoekenden hen voor zijn bij het huren van een passende woning (13,4 procent). Ook zijn de hoge inkomenseisen een vaak gehoorde klacht.

In hoeverre merken woningzoekenden dat het huurwoningaanbod daalt?

Minder huuropzeggingen
Van de ondervraagde verhuurders merkt 58,8 procent dat het aanbod is gedaald. Daarvan meent 17,7 procent dat er meer vraag is naar zijn of haar huurwoningen. Ruim 41 procent constateert dat er minder huuropzeggingen binnenkomen. Een verhuurder: ‘In de 20 jaar dat ik woningen verhuur, zijn huurders nooit zo lang gebleven als de laatste jaren.’

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 03:06 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Enschede | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Meer huurwoningen Enschede in februari;
aanbod met ruim 26 procent gestegen

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Enschede met 26,7 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Enschede zijn gedaald met 7,2 procent en de prijs per vierkante meter is toegenomen met 16,3 procent.

In tegenstelling tot het gemiddelde huurwoningaanbod van Nederland, is het aantal aangeboden huurwoningen in Enschede afgelopen maand toegenomen. Het aanbod huurwoningen is gestegen met 26,7 procent ten opzichte van januari; één van de sterkste stijgingen van Nederland. In heel Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen met 14,2 procent afgenomen.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Gemiddelde huurprijs met 7,2 procent gedaald
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in februari gedaald met 48 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 7,2 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 616 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gedaald met 0,6 procent tot 794 euro. In Enschede liggen de prijzen 178 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 16,3 procent gestegen
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Enschede gemiddeld 8,21 euro. Deze is gestegen, met 16,3 procent, tot 9,55 euro per vierkante meter in februari. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Enschede dus 0,27 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 2,9 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Enschede is afgenomen met 20,2 procent tot 64,53 vierkante meter in februari. De gemiddelde oppervlakte lag 21,01 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 85,54 vierkante meter, een verschil van 24,6 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 03:45 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Eindhoven | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Eindhoven goedkoper in februari;
huurprijzen met 133 euro gedaald

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Eindhoven met 133 euro gedaald in vergelijking met januari. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is gelijk gebleven en de prijs per vierkante meter is gedaald met 0,6 procent.

In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs in Eindhoven 665 euro per maand. Van januari tot februari is deze afgenomen met 133 euro, ofwel 16,7 procent. In Eindhoven is de huurprijs als één van de sterkste gedaald in Nederland. De daling is hoofdzakelijk veroorzaakt door de categorie 1000 euro en meer, waarbinnen de gemiddelde huurprijs met 620 euro (37,6 procent) gedaald is tot 1.029 euro per maand. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen 794 euro. De huurprijs in Eindhoven is dus 129 euro lager dan dit gemiddelde, wat gelijk staat aan 16,2 procent.

Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Aanbod huurwoningen gelijk gebleven
In Eindhoven is in februari het aantal aangeboden huurwoningen gelijk gebleven ten opzichte van januari. Binnen de categorieën is wel degelijk verandering te zien: het aanbod huurwoningen van 700 tot 900 euro is met 50,0 procent toegenomen en binnen de categorie 1000 euro en meer is het met 80,0 procent afgenomen. In heel Nederland is het aanbod met 14,2 procent afgenomen.

Prijs per vierkante meter met 0,6 procent gedaald
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Eindhoven gemiddeld 9,79 euro. Deze is gedaald, met 0,6 procent, tot 9,74 euro per vierkante meter in februari. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in februari in Nederland gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Eindhoven dus 0,46 euro goedkoper/duurder uit; een verschil van 5,0 procent.

In Eindhoven is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in februari met 16,2 procent toegenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In februari was de gemiddelde oppervlakte 68,29 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Eindhoven lag 17,25 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (85,54 vierkante meter); een verschil van 20,2 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 03:35 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Den Haag | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Meer huurwoningen Den Haag in februari;
aanbod met ruim 15 procent gestegen

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Den Haag met 15,1 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Den Haag zijn gedaald met 0,4 procent en de prijs per vierkante meter is afgenomen met 2,9 procent.

In tegenstelling tot het gemiddelde huurwoningaanbod van Nederland, is het aantal aangeboden huurwoningen in Den Haag afgelopen maand toegenomen. Het aanbod van huurwoningen is gestegen met 15,1 procent ten opzichte van januari. In de categorie 700 tot 900 euro is de sterkste stijging te zien met 63,6 procent. Daarentegen is het aanbod gedaald in de categorie 900 tot 1000 euro met 25,0 procent. In heel Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen met 14,2 procent afgenomen.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Gemiddelde huurprijs met 0,4 procent gedaald
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in februari gedaald met 3 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 0,4 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 769 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gedaald met 0,6 procent tot 794 euro. In Den Haag liggen de prijzen 24 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 2,9 procent gedaald
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Den Haag gemiddeld 10,19 euro. Deze is gedaald, met 2,9 procent, tot 9,90 euro per vierkante meter in februari. Binnen de categorieën zijn de verschillen groot. Zo is de vierkante meter prijs van aangeboden huurwoningen tussen de 0 en 700 euro met 7,0 procent gedaald, terwijl de vierkante meter prijs binnen de categorie 700 tot 900 euro met 10,5 procent is gestegen. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Den Haag dus 0,62 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 6,7 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Den Haag is toegenomen met 2,5 procent tot 77,73 vierkante meter in februari. De gemiddelde oppervlakte lag 7,81 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 85,54 vierkante meter, een verschil van 9,1 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 03:06 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Den Bosch | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Den Bosch in februari;
aanbod met 11,1 procent gedaald

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Den Bosch met 11,1 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Den Bosch zijn gestegen met 6,0 procent en de prijs per vierkante meter is afgenomen met 6,3 procent.

Net als in de rest van Nederland is er in Den Bosch schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 11,1 procent ten opzichte van januari. Daarentegen is het huurwoningaanbod met 50,0 procent gestegen in de categorie 700 tot 900 euro. De gemiddelde afname is kleiner dan de totale daling van 14,2 procent in heel Nederland.

Grafiek: procentuele verandering van aanbod huurwoningen januari - februari per categorie.
Grafiek: procentuele verandering van aanbod huurwoningen januari - februari per categorie.
*In januari en/of februari geen aangeboden huurwoningen binnen de categorie 900-999 euro.

Gemiddelde huurprijs met 6,0 procent gestegen
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in februari gestegen met 46 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 6,0 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 816 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gedaald met 0,6 procent tot 794 euro. In Den Bosch liggen de prijzen 22 euro hoger dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 6,3 procent gedaald
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Den Bosch gemiddeld 12,37 euro. Deze is gedaald, met 6,3 procent, tot 11,59 euro per vierkante meter in februari. In tegenstelling tot het gemiddelde is de vierkante meter prijs in de categorie 700 tot 900 euro sterk gestegen met 38,9 procent. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Den Bosch dus 2,32 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 25,0 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Den Bosch is toegenomen met 13,1 procent tot 70,38 vierkante meter in februari. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde oppervlakte met 46,8 procent in de categorie 1000 euro en meer. De gemiddelde oppervlakte lag 15,16 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 85,54 vierkante meter, een verschil van 17,7 procent.

Woningzoekenden de dupe
Direct Wonen heeft 637 woningzoekenden en verhuurders gevraagd of ze merken dat het huurwoningaanbod daalt. Daaruit blijkt dat maar liefst 96,3 procent van de woningzoekenden merkt dat het aanbod is gedaald. Woningzoekenden hebben hier last van doordat ze geen huurwoning kunnen vinden die aan de wooneisen voldoet (42,5 procent), al langer dan twee maanden op zoek zijn naar een huurwoning (40,3 procent) en andere woningzoekenden hen voor zijn bij het huren van een passende woning (13,4 procent). Ook zijn de hoge inkomenseisen een vaak gehoorde klacht.

In hoeverre merken woningzoekenden dat het huurwoningaanbod daalt?

Minder huuropzeggingen
Van de ondervraagde verhuurders merkt 58,8 procent dat het aanbod is gedaald. Daarvan meent 17,7 procent dat er meer vraag is naar zijn of haar huurwoningen. Ruim 41 procent constateert dat er minder huuropzeggingen binnenkomen. Een verhuurder: ‘In de 20 jaar dat ik woningen verhuur, zijn huurders nooit zo lang gebleven als de laatste jaren.’

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 03:49 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Breda | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Breda in februari;
aanbod met ruim 20 procent gedaald

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Breda met 20,8 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Breda zijn gestegen met 6,2 procent en de prijs per vierkante meter is toegenomen met 19,5 procent.

Net als in de rest van Nederland is er in Breda schaarste op de huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 20,8 procent ten opzichte van januari. De afname is groter dan de totale daling van 14,2 procent in heel Nederland.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari en/of februari geen aangeboden huurwoningen binnen de categorie 900-999 euro.

Gemiddelde huurprijs met 6,2 procent gestegen
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in februari gestegen met 42 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 6,2 procent. Daarentegen is de gemiddelde huurprijs in de categorie 1000 euro en meer gedaald met 28,9 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 727 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gedaald met 0,6 procent tot 794 euro. In Breda liggen de prijzen 67 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 19,5 procent gedaald
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Breda gemiddeld 9,60 euro. Deze is gestegen, met 19,5 procent, tot 11,47 euro per vierkante meter in februari. Daarentegen is de gemiddelde vierkante meter prijs in de categorie 700 tot 900 euro gedaald met 8,0 procent. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Breda dus 2,19 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 23,6 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Breda is afgenomen met 11,2 procent tot 63,37 vierkante meter in februari. Daarentegen is de gemiddelde oppervlakte in de categorie 700 tot 900 euro gestegen met 18,6 procent. De gemiddelde oppervlakte lag 7,96 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 85,54 vierkante meter, een verschil van 11,2 procent.

Woningzoekenden de dupe
Direct Wonen heeft 637 woningzoekenden en verhuurders gevraagd of ze merken dat het huurwoningaanbod daalt. Daaruit blijkt dat maar liefst 96,3 procent van de woningzoekenden merkt dat het aanbod is gedaald. Woningzoekenden hebben hier last van doordat ze geen huurwoning kunnen vinden die aan de wooneisen voldoet (42,5 procent), al langer dan twee maanden op zoek zijn naar een huurwoning (40,3 procent) en andere woningzoekenden hen voor zijn bij het huren van een passende woning (13,4 procent). Ook zijn de hoge inkomenseisen een vaak gehoorde klacht.

In hoeverre merken woningzoekenden dat het huurwoningaanbod daalt?

Minder huuropzeggingen
Van de ondervraagde verhuurders merkt 58,8 procent dat het aanbod is gedaald. Daarvan meent 17,7 procent dat er meer vraag is naar zijn of haar huurwoningen. Ruim 41 procent constateert dat er minder huuropzeggingen binnenkomen. Een verhuurder: ‘In de 20 jaar dat ik woningen verhuur, zijn huurders nooit zo lang gebleven als de laatste jaren.’

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 02:06 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Arnhem | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Arnhem duurder in februari;
huurprijzen met 53 euro gestegen

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Arnhem met 53 euro gestegen in vergelijking met januari. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is toegenomen met 9,5 procent en de prijs per vierkante meter is gestegen met 2,2 procent.

In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs in Arnhem 692 euro per maand. Van januari tot februari is deze toegenomen met 53 euro, ofwel 8,3 procent. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen 794 euro. De huurprijs in Arnhem is dus 102 euro lager dan dit gemiddelde, wat gelijk staat aan 12,8 procent.

Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari en/of februari geen aangeboden huurwoningen binnen de categorieën 900-999 en 1000+ euro.

Aanbod huurwoningen met 9,5 procent toegenomen
In Arnhem is in februari het aantal aangeboden huurwoningen toegenomen met 9,5 procent ten opzichte van januari. Daarentegen is het aanbod in de categorie 900 tot 1000 euro met 50,0 procent afgenomen. In heel Nederland is dit met 14,2 procent afgenomen.

Prijs per vierkante meter met 2,2 procent gestegen
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Arnhem gemiddeld 8,29 euro. Deze is gestegen, met 2,2 procent, tot 8,48 euro per vierkante meter in februari. De vierkante meter prijs is het sterkst gestegen in de categorie 900 tot 1000 euro met 23,2 procent en het sterkst gedaald in de categorie 700 tot 900 euro met 8,3 procent. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in februari in Nederland gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Arnhem dus 0,80 euro goedkoper uit; een verschil van 8,6 procent.

In Arnhem is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in februari met 6,0 procent toegenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In februari was de gemiddelde oppervlakte 81,61 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Arnhem lag 3,93 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (85,54 vierkante meter); een verschil van 4,6 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


4 March 2012 om 02:29 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Apeldoorn | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Apeldoorn in februari;
aanbod met bijna 70 procent gedaald

Den Haag, 6 maart 2012 - In februari is het aanbod van particuliere huurwoningen in Apeldoorn met 68,8 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Apeldoorn zijn gedaald met 1,6 procent en de prijs per vierkante meter is toegenomen met 1,4 procent.

Net als in de rest van Nederland is er in Apeldoorn schaarste op de particuliere huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 68,8 procent ten opzichte van januari. De afname is groter dan de totale daling van 14,2 procent in heel Nederland.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod februari t.o.v. januari per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
* In januari en/of februari geen aangeboden huurwoningen binnen de categorieën 900-999 en 1000+ euro.

Gemiddelde huurprijs met 1,6 procent gedaald
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in februari gedaald met 11 euro ten opzichte van januari, wat gelijk staat aan 1,6 procent. In februari bedroeg de gemiddelde huurprijs 712 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld gedaald met 0,6 procent tot 794 euro. In Apeldoorn liggen de prijzen 82 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 1,4 procent gestegen
In januari bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Apeldoorn gemiddeld 10,86 euro. Deze is gestegen, met 1,4 procent, tot 11,02 euro per vierkante meter in februari. Daarentegen is de vierkante meter prijs in de categorie 700 tot 900 euro gedaald met 27,6 procent tot 7,04 euro. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,28 euro. Huurders waren in Apeldoorn dus 1,74 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 18,8 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Apeldoorn is afgenomen met 2,9 procent tot 64,60 vierkante meter in februari. De gemiddelde oppervlakte lag 20,94 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 85,54 vierkante meter, een verschil van 24,5 procent.

Woningzoekenden de dupe
Direct Wonen heeft 637 woningzoekenden en verhuurders gevraagd of ze merken dat het huurwoningaanbod daalt. Daaruit blijkt dat maar liefst 96,3 procent van de woningzoekenden merkt dat het aanbod is gedaald. Woningzoekenden hebben hier last van doordat ze geen huurwoning kunnen vinden die aan de wooneisen voldoet (42,5 procent), al langer dan twee maanden op zoek zijn naar een huurwoning (40,3 procent) en andere woningzoekenden hen voor zijn bij het huren van een passende woning (13,4 procent). Ook zijn de hoge inkomenseisen een vaak gehoorde klacht.

In hoeverre merken woningzoekenden dat het huurwoningaanbod daalt?

Minder huuropzeggingen
Van de ondervraagde verhuurders merkt 58,8 procent dat het aanbod is gedaald. Daarvan meent 17,7 procent dat er meer vraag is naar zijn of haar huurwoningen. Ruim 41 procent constateert dat er minder huuropzeggingen binnenkomen. Een verhuurder: ‘In de 20 jaar dat ik woningen verhuur, zijn huurders nooit zo lang gebleven als de laatste jaren.’

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - Marktrapport februari 2012.docx.pdf (1,25 MB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


Wilt u op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws? Registreer dan op onze nieuwsdienst of gebruik hiervoor onze RSS feed.
© Directwonen.nl, blog.directwonen.nl is een onderdeel van Direct Wonen