29 June 2012 om 11:33 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten | Opinie

- Persbericht -

Verhuurder zonder toestemming in huurwoning is onacceptabel

Den Haag, 29 juni 2012 - Huurder en verhuurder krijgen nog weleens onenigheid nadat de verhuurder onaangekondigd de woonruimte betreedt. Daarom deed Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere huurwoningen, onderzoek naar de meningen van huurders en verhuurders: mag een verhuurder te allen tijde de woning betreden? Zowel verhuurders als huurders zijn het daar niet mee eens. Maar over hoe het dan wel geregeld moet worden, verschillen de meningen.

95,3 procent van de huurders en 84,9 procent van de verhuurders vindt dat een verhuurder niet te allen tijde de woning mag betreden. Maar beide partijen zijn het niet met elkaar eens over wanneer een verhuurder dan wel in de woning mag komen. Zo vindt het merendeel (43,8 procent) van de huurders dat de verhuurder alle sleutels van de woning bij de verhuur moet afgeven en alleen in uitzonderlijke gevallen de woonruimte mag betreden.

Daarentegen vindt bijna de helft van de verhuurders (47,7 procent) dat ze de woning mogen betreden met eigen sleutels, mits daar goedkeuring voor is gegeven, maar de huurder hoeft daarbij niet aanwezig te zijn. Slechts 18,5 procent van de huurders is het daarmee eens.

Een middenweg zou zijn dat de verhuurder alleen met toestemming van de huurder de woonruimte met eigen sleutels mag betreden als de huurder daarbij aanwezig is. Uit het onderzoek blijkt dat één op de drie huurders zich daarin kan vinden en bijna een kwart van de verhuurders.

Privacy geschonden
Slechts 4,4 procent van de huurders vindt dat een verhuurder altijd de woning mag betreden zonder toestemming, omdat de verhuurder eigenaar van de huurwoning is. Daarentegen vindt de grote meerderheid dat de privacy dan geschonden wordt. ‘My home is my castle’, zo reageert een huurder. ‘De huurder is de baas en kan iedereen weigeren behalve de politie onder bepaalde voorwaarden.’

Bijna 15 procent van de verhuurders vindt dat ze het recht heeft om de woning altijd te mogen betreden zonder toestemming. Toch is dit niet de norm voor de meeste verhuurders. ‘Het is een kwestie van fatsoen die heel goed te beoordelen is met de aloude regel: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’, aldus een verhuurder.

Regelgeving
Huurders en verhuurders zijn het erover eens dat afspraken omtrent het langskomen van de verhuurder goed moeten worden vastgelegd in de huurovereenkomst. Volgens de wet mag een verhuurder voor bepaalde werkzaamheden (artikel 10) en taxaties na overleg met de huurder de woning betreden tussen 08.00 en 17.30 uur. In noodgevallen mag dit ook zonder overleg buiten deze tijden. Om die reden mag de verhuurder dus sleutels van de woning houden. Als de woning wordt verkocht, is de huurder verplicht om het bezoek ter gelegenheid tot bezichtiging goed te keuren.

Verhuurder zonder toestemming in huurwoning is onacceptabel
Aantal ondervraagde verhuurders: 898

Verhuurder zonder toestemming in huurwoning is onacceptabel
Aantal ondervraagde verhuurders: 1.510

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


21 June 2012 om 02:25 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huurder is geen koning:
"Nieuwe huurder is zo gevonden"

Huurder is geen koning:

Den Haag, 21 juni 2012 - In mei stonden er meer woningen te huur dan de maand daarvoor. Dit betekent niet dat verhuurders er alles aan doen om hun huurder tevreden te houden. Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur, vroeg hen namelijk of de huurder koning is, waarop tweederde ‘nee’ antwoordde.

Tweederde van de verhuurders in Nederland houdt geen rekening met zijn huurder. 55,6 procent van de verhuurders stelt baas te zijn in eigen woning en vindt dat de huurder zich moet houden aan de regels. Daarnaast zegt 11,1 procent zo een andere huurder te vinden en daarom geen rekening te houden met de wensen van de huurder.

Huurders hebben daarentegen wel invloed op de andere 33 procent van de verhuurders. Deze verhuurders zijn namelijk bang dat de huurder of stopt met het betalen van de huur (16,7 procent) of ze zijn bang dat ze een fout begaan en de huurder ze aanklaagt.

Huurder is geen koning:
Aantal ondervraagde woningzoekenden: 634.

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


14 June 2012 om 07:54 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapport Nederland | Marktrapporten | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Meer huurwoningen in mei;
aanbod met 3,3 procent gestegen

Den Haag, 14 juni 2012 - In mei is het aanbod van particuliere huurwoningen in Nederland met 3,3 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen zijn gestegen met 0,5 procent en de prijs per vierkante meter is afgenomen met 7,9 procent.

In Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen afgelopen maand toegenomen. Het aanbod van huurwoningen is gestegen met 3,3 procent ten opzichte van april. De toename is hoofdzakelijk veroorzaakt door het toegenomen aanbod binnen de categorie huurwoningen van 900 tot 1000 euro. Dit is namelijk toegenomen met 27,4 procent.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod mei t.o.v. april per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod mei t.o.v. april per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Gemiddelde huurprijs met 0,5 procent gestegen
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in mei gestegen met 5 euro ten opzichte van april, wat gelijk staat aan 0,5 procent. In mei bedroeg de gemiddelde huurprijs 825 euro per maand.

Prijs per vierkante meter met 7,9 procent gedaald
In april bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Nederland gemiddeld 9,90 euro. Deze is gedaald, met 7,9 procent, tot 9,12 euro per vierkante meter in mei. De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen is toegenomen met 9,2 procent tot 90,46 vierkante meter in mei.

Hoogste huurprijs in Leiden
De gemiddelde huurprijs lag in de maand mei het hoogst in Leiden, daar bedroeg deze namelijk 990 euro per maand; 165 euro meer dan het nationaal gemiddelde. Leiden behoort ook tot één van de grootste stijgers qua huurprijs in mei.

In Breda zijn de huurprijzen het sterkst gestegen met 43,2 procent tot 836 euro, 11 euro boven nationaal gemiddelde. De laagste huurprijs, 236 euro onder het nationaal gemiddelde, was in Maastricht. In mei lag de gemiddelde huurprijs daar op 589 euro.

Verhuismaand
‘De maand mei is traditioneel een verhuismaand. Doordat mensen gaan verhuizen komt er dus meer aanbod van huurwoningen op de markt’, licht Commercieel Directeur Frederik Sinke toe. ‘De huurprijzen per maand blijven nagenoeg gelijk, maar aan de lagere prijs per vierkante meter is te zien dat mensen meer oppervlakte voor dezelfde huurprijs krijgen. De kwaliteit is in mei dus omhoog gegaan.’

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport mei 2012.pdf (969,54 KB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


13 June 2012 om 09:11 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Utrecht | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Utrecht in mei;
aanbod in mei met bijna 50 procent gedaald

Den Haag, 14 juni 2012 - In mei is het aanbod van particuliere huurwoningen in Utrecht met 47,1 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Utrecht zijn gestegen met 2,1 procent en de prijs per vierkante meter is afgenomen met 6,1 procent.

In heel Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen gestegen met 3,3 procent. Daarentegen heerst er in Utrecht schaarste op de particuliere huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 47,1 procent ten opzichte van april. Dit is één van de sterkste dalingen binnen de belangrijkste huursteden.

Gemiddelde huurprijs met 20 euro gestegen
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in mei gestegen met 20 euro ten opzichte van april, wat gelijk staat aan 2,1 procent. In mei bedroeg de gemiddelde huurprijs 962 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld 825 euro. In Utrecht liggen de prijzen 137 euro hoger dan dit nationaal gemiddelde.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod mei t.o.v. april per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod mei t.o.v. april per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Prijs per vierkante meter met 6,1 procent gedaald
In april bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Utrecht gemiddeld 13,56 euro. Deze is gedaald, met 6,1 procent, tot 12,73 euro per vierkante meter in mei. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,12 euro. Huurders waren in Utrecht dus 3,61 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 39,6 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Utrecht is toegenomen met 8,8 procent tot 75,56 vierkante meter in mei. De gemiddelde oppervlakte lag 14,90 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 90,46 vierkante meter, een verschil van 16,5 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport mei 2012.pdf (969,54 KB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


13 June 2012 om 09:32 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Rotterdam | Nieuwsberichten

Meer huurwoningen Rotterdam;
aanbod in mei met bijna 15 procent gestegen

Den Haag, 14 juni 2012 - In mei is het aanbod van particuliere huurwoningen in Rotterdam met 14,8 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Rotterdam zijn gedaald met 0,9 procent en de prijs per vierkante meter is afgenomen met 4,6 procent.

Net als het gemiddeld huurwoningaanbod van Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen in Rotterdam afgelopen maand toegenomen. Het aanbod van huurwoningen is gestegen met 14,8 procent ten opzichte van april. De toename is groter dan de totale stijging van 3,3 procent in heel Nederland.

Gemiddelde huurprijs met 7 euro gedaald
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in mei gedaald met 7 euro ten opzichte van april, wat gelijk staat aan 0,9 procent. In mei bedroeg de gemiddelde huurprijs 754 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs gemiddeld 825 euro. In Rotterdam liggen de prijzen 71 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod mei t.o.v. april per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod mei t.o.v. april per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Prijs per vierkante meter met 4,6 procent gedaald
In april bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Rotterdam gemiddeld 10,19 euro. Deze is gedaald, met 4,6 procent, tot 9,72 euro per vierkante meter in mei. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,12 euro. Huurders waren in Rotterdam dus 0,60 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 6,6 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Rotterdam is toegenomen met 3,9 procent tot 77,61 vierkante meter in mei. De gemiddelde oppervlakte lag 12,85 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 90,46 vierkante meter, een verschil van 14,2 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport mei 2012.pdf (969,54 KB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


13 June 2012 om 09:03 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Maastricht | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Maastricht duurder;
huurprijzen in mei met 17 euro gestegen

Den Haag, 14 juni 2012 - In mei zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Maastricht met 17 euro gestegen in vergelijking met april. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is toegenomen met 20,0 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 15,2 procent.

In mei bedroeg de gemiddelde huurprijs in Maastricht 589 euro per maand. Dit is de laagste gemiddelde huurprijs in Nederland, hoewel het in vergelijking met april is toegenomen, namelijk met 17 euro, ofwel 3,0 procent. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen 825 euro.

Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In januari, april of mei geen aangeboden huurwoningen binnen de categorie 900 tot 1000 euro.

Aanbod huurwoningen met 20,0 procent toegenomen
In Maastricht is in mei het aantal aangeboden huurwoningen toegenomen met 20,0 procent ten opzichte van april. In heel Nederland is dit met 3,3 procent toegenomen.

Prijs per vierkante meter met 15,2 procent gedaald
In april bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Maastricht gemiddeld 11,23 euro. Deze is gedaald, met 15,2 procent, tot 9,52 euro per vierkante meter in mei. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in mei in Nederland gemiddeld 9,12 euro. Huurders waren in Maastricht dus 0,40 euro duurder uit; een verschil van 4,4 procent.

In Maastricht is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in mei met 21,6 procent toegenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In mei was de gemiddelde oppervlakte 61,88 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Maastricht lag 28,58 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (90,46 vierkante meter); een verschil van 31,6 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport mei 2012.pdf (969,54 KB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


13 June 2012 om 09:12 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Leiden | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Leiden duurder;
huurprijzen in mei met 266 euro gestegen

Den Haag, 14 juni 2012 - In mei zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Leiden met 266 euro gestegen in vergelijking met april. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is toegenomen met 26,7 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 22,8 procent.

Van april tot mei is de gemiddelde huurprijs toegenomen met 266 euro, ofwel 36,8 procent, tot 990 euro per maand. De gemiddelde huurprijs in Leiden behoort tot één van de grootste stijgers in mei. Bovendien is het de hoogste huurprijs in Nederland. Het ligt 165 euro boven het nationaal gemiddelde (825 euro).

Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
*In februari of april geen aangeboden huurwoningen binnen de categorieën 0 tot 700 euro en 900 tot 1000 euro.

Aanbod huurwoningen met 26,7 procent toegenomen
In Leiden is in mei het aantal aangeboden huurwoningen toegenomen met 26,7 procent ten opzichte van april. In heel Nederland is dit met 3,3 procent toegenomen.

Prijs per vierkante meter met 22,8 procent gedaald
In april bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Leiden gemiddeld 16,40 euro. Deze is gedaald, met 22,8 procent, tot 12,67 euro per vierkante meter in mei. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in mei in Nederland gemiddeld 9,12 euro. Huurders waren in Leiden dus 3,55 euro duurder uit; een verschil van 38,9 procent.

In Leiden is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in mei met 77,1 procent afgenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In mei was de gemiddelde oppervlakte 78,16 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Leiden lag 12,30 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (90,46 vierkante meter); een verschil van 13,6 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport mei 2012.pdf (969,54 KB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


13 June 2012 om 09:10 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Eindhoven | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Minder huurwoningen Eindhoven;
aanbod in mei met 56 procent gedaald

Den Haag, 14 juni 2012 - In mei is het aanbod van particuliere huurwoningen in Eindhoven met 56,0 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. De huurprijzen van aangeboden woningen in Eindhoven zijn gestegen met 17,7 procent en de prijs per vierkante meter is afgenomen met 21,5 procent.

In heel Nederland is het aantal aangeboden huurwoningen toegenomen met 3,3 procent. Daarentegen heerst er in Eindhoven schaarste op de particuliere huurwoningenmarkt. Het aanbod van huurwoningen is gedaald met 56,0 procent ten opzichte van april. Dit is één van de sterkste dalingen binnen de belangrijkste huursteden.

Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod mei t.o.v. april per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: procentueel verschil van huurwoningaanbod mei t.o.v. april per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Gemiddelde huurprijs met 17,7 procent gestegen
De gemiddelde huurprijzen van aangeboden huurwoningen zijn in mei gestegen met 109 euro ten opzichte van april, wat gelijk staat aan 17,7 procent. In mei bedroeg de gemiddelde huurprijs 727 euro per maand. In heel Nederland is de huurprijs in mei gemiddeld 825 euro. In Eindhoven liggen de prijzen 98 euro lager dan dit nationaal gemiddelde.

Prijs per vierkante meter met 21,5 procent gedaald
In april bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Eindhoven gemiddeld 11,70 euro. Deze is gedaald, met 21,5 procent, tot 9,19 euro per vierkante meter in mei. De prijs die per vierkante meter voor een huurwoning werd gevraagd in heel Nederland bedroeg afgelopen maand gemiddeld 9,12 euro. Huurders waren in Eindhoven dus 0,07 euro per vierkante meter duurder uit; een verschil van 0,8 procent.

De gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in Eindhoven is toegenomen met 49,8 procent tot 79,09 vierkante meter in mei. De gemiddelde oppervlakte lag 11,37 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde van 90,46 vierkante meter, een verschil van 12,6 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport mei 2012.pdf (969,54 KB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


13 June 2012 om 09:02 in de rubriek Direct Wonen Verhuur | Marktrapporten | Den Haag | Nieuwsberichten

- Persbericht -

Huren in Den Haag goedkoper;
huurprijzen in mei met 53 euro gedaald

Den Haag, 14 juni 2012 - In mei zijn de huurprijzen van aangeboden particuliere woningen in Den Haag met 53 euro gedaald in vergelijking met april. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen, marktleider op het gebied van particuliere woninghuur. Het aantal aangeboden huurwoningen is toegenomen met 5,5 procent en de prijs per vierkante meter is gedaald met 19,0 procent.

In mei bedroeg de gemiddelde huurprijs in Den Haag 797 euro per maand. Van april tot mei is deze afgenomen met 53 euro, ofwel 6,2 procent. In heel Nederland bedroeg de gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen 825 euro. De huurprijs in Den Haag is dus 28 euro lager dan dit gemiddelde, wat gelijk staat aan 3,4 procent.

Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.
Grafiek: gemiddelde huurprijs per categorie aangeboden huurwoningen en in totaal.

Aanbod huurwoningen met 5,5 procent toegenomen
In Den Haag is in mei het aantal aangeboden huurwoningen toegenomen met 5,5 procent ten opzichte van april. In heel Nederland is dit met 3,3 procent toegenomen.

Prijs per vierkante meter met 19,0 procent gedaald
In april bedroeg de prijs per vierkante meter voor een aangeboden huurwoning in Den Haag gemiddeld 11,21 euro. Deze is gedaald, met 19,0 procent, tot 9,08 euro per vierkante meter in mei. De prijs per vierkante meter voor een huurwoning bedroeg in mei in Nederland gemiddeld 9,12 euro. Huurders waren in Den Haag dus 0,04 euro goedkoper uit; een verschil van 0,4 procent.

In Den Haag is de gemiddelde oppervlakte van aangeboden huurwoningen in mei met 15,0 procent toegenomen in vergelijking met de maand daarvoor. In mei was de gemiddelde oppervlakte 87,79 vierkante meter. De oppervlakte van huurwoningen in Den Haag lag 2,67 vierkante meter onder het nationaal gemiddelde (90,46 vierkante meter); een verschil van 3,0 procent.

Lees het gehele marktrapport:

Direct Wonen - marktrapport mei 2012.pdf (969,54 KB)

Einde persbericht

Comments [0]    Share/Save/Bookmark


Wilt u op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws? Registreer dan op onze nieuwsdienst of gebruik hiervoor onze RSS feed.
© Directwonen.nl, blog.directwonen.nl is een onderdeel van Direct Wonen