De economen van ABN AMRO schrijven in een rapport dat de Nederlandse woningmarkt in rustiger vaarwater zal komen, net zoals de Nederlandse economie. Dit zal gevolgen hebben voor de bouwsector, deze zal naar verwachting in de nabije toekomst minder snel gaan groeien. Toch blijven de bouwondernemers positief, het ondernemersvertrouwen is dan ook hoog alhoewel het onlangs niet is gestegen. 

Toch is het niet alleen rozengeur en maneschijn voor de woningbouw volgens de onderzoekers van ABN AMRO. Zij verwachten namelijk dat er in 2030 een woningtekort zal zijn in ons land. Voornamelijk de grote steden van Nederland zullen problemen krijgen in de toekomst volgens het onderzoek. Aan de andere kant, veel gemeenten aan de randen van Nederland zullen in 2030 juist een woningoverschot hebben. In de gemeente Kerkrade zal het woningoverschot het grootste zijn, daar zijn dan meer dan 1400 huizen te veel. De gemeentes Heerlen en Sluis volgen Kerkrade in dit lijstje.

Toch zal er in veel delen van Nederland juist sprake zijn van woningtekort in Nederland. Zelfs in delen van Groningen, Friesland, Zeeland en Limburg, de krimpgebieden van Nederland, zal een woningtekort ontstaan in 2030. Dit zal voornamelijk geconcentreerd zijn rond de grotere steden, zoals Groningen en Maastricht. Alhoewel delen van Friesland en Zeeland een woningtekort zullen hebben, zal de gehele provincie in de toekomst met een woningoverschot komen te zitten. Dit zijn dan ook de enige provincies die in 2030 een overschot aan huizen zullen hebben.

Alhoewel het woningtekort oploopt, loopt de bouw van nieuwe huizen de komende jaren juist terug. Dit is onder meer te zien aan het aantal afgegeven vergunningen, dit aantal daalde in 2018 met meer dan 5 procent. Toch worden de meeste nieuwe huizen in de grote steden gebouwd, waar het tekort aan woningen dus het grootst is. Vorig jaar werden de meeste vergunningen voor nieuwe huizen dan ook afgegeven in Amsterdam en Den Haag, waarbij het voornamelijk goedkeuringen zijn voor huurwoningen. Dit is natuurlijk logisch, aangezien het goedkoper is voor de bewoner. Geld lenen hoeft in principe niet als je een huis huurt, maar wel als je een woning koopt. Een lening oversluiten is dan dus ook niet nodig.