U heeft als verhuurder meer mogelijkheden  om de woonruimte tijdelijk te verhuren.  Er worden twee nieuwe vormen geïntroduceerd voor het tijdelijk huren van woningen:

  • voor zelfstandige woningen wordt een huurovereenkomst voor bepaalde tijd mogelijk, met een maximumduur van twee jaar
  • voor onzelfstandige woningen wordt een huurovereenkomst voor bepaalde tijd mogelijk, met een maximumduur van vijf jaar

Zelfstandige woonruimte

Als de huurder de huurovereenkomst na de bepaalde datum wilt beëindigen , zal hij de huurovereenkomst moeten opzeggen.
1)  er kan maar eenmaal met dezelfde huurder een huurovereenkomst voor twee jaar of korter worden gesloten. Want als er een tweede huurovereenkomst wordt  aangegaan wordt deze als  huurovereenkomst voor onbepaalde tijd gezien.

Onzelfstandige woonruimte

Onzelfstandige woonruimte (kamer) kan zelfs voor maximaal vijf jaar worden verhuurd.  De verhuurder moet de huurder uiterlijk één maand voor afloop van de bepaalde datum schriftelijk informeren over de dag waarop de huur eindigt. Wanneer men in gebreke blijft loopt de huurovereenkomst door tot onbepaalde tijd.

Diplomatenclausule

Als een eigenaar of een huurder tijdelijk vertrekt en na een bepaalde periode weer wil terugkeren naar de woning, kan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd met een ontruimingsbeding worden gesloten.

1)De verhuurder mag maar eenmaal een tussenhuurcontract sluiten. Met ingang van 1 juli 2016 kan de verhuurder meerdere keren achter elkaar met de huurder en opvolgende huurders overeenkomen dat na afloop van het ontruimingsbeding overeengekomen termijn de woonruimte moet worden ontruimd.

2)Ook mag met de huurder tussentijds worden afgesproken dat de aanvankelijk overeengekomen termijn voor ontruiming met wederzijds goedvinden wordt verlengd.

Uitbreiding Leegstandwet

Voor de genoemde woonruimte in een gebouw,  te koopstaande koopwoningen en huurwoningen die bestemd zijn voor afbraak of vernieuwbouw kan een leegstandvergunning verkregen worden. De verhuurder kan op basis hiervan de woning tijdelijk verhuren.

Nu is er een nieuwe catergorie toegevoegd: de te koop staande huurwoning.

De tijdelijke huurovereenkomst moet voor tenminste drie maanden in plaats van zes maanden gesloten worden en de opzegtermijn voor de verhuurder bedraagt niet drie maar twee maanden.

De overige regels zijn hetzelfde als bij de andere categorieën woningen.