Heb jij recht op huurtoeslag als je een huurwoning gaat huren? Hoeveel toeslag kun je krijgen? En hoe regel je dit? Op deze pagina lees je de antwoorden.

Wat is huursubsidie of huurtoeslag?

Misschien heb je weleens gehoord van ‘huursubsidie’. Dit heet sinds 2006 officieel ‘huurtoeslag’. De Belastingdienst regelt in Nederland dat mensen deze huurtoeslag ontvangen. Huurders van wie de huurprijs in verhouding tot het inkomen te hoog is, ontvangen maandelijks een huurtoeslag. Met dit voorgeschoten bedrag kunnen huurders beter in hun onderhoud voorzien.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Er zijn verschillende voorwaarden om huurtoeslag te kunnen ontvangen. Hieronder lees je een deel van deze voorwaarden. Daarna volgt meer informatie over de inkomens- en huurprijsgrenzen.

  • Je bent meerderjarig (18 jaar of ouder).
  • Je huurt een zelfstandig woonruimte. Dit betekent dat de huurwoning een eigen voordeur, toilet en keuken heeft. Voor de meeste kamers kun je geen huurtoeslag aanvragen, omdat dit vaak onzelfstandige woonruimtes zijn (bijvoorbeeld: je deelt voorzieningen).
  • Jijzelf en je eventuele huisgenoot hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning (waarmee je een beroep kunt doen op sociale voorzieningen).
  • Je staat bij de gemeente ingeschreven op het woonadres waarvoor je huurtoeslag wilt aanvragen. Niet bij iedere huurwoning is inschrijven bij de gemeente mogelijk.
  • De huurwoning moet passend zijn voor jouw situatie: niet te ruim of te duur.

Tot welke inkomensgrens kan ik huurtoeslag ontvangen?

Ieder jaar wordt de hoogte van je huurtoeslag berekend op basis van een schatting van je inkomen voor het komende jaar. Je (gezamenlijk) inkomen mag niet te hoog zijn om huurtoeslag te kunnen ontvangen: maximaal 30.000 euro. De huurtoeslag wordt als voorschot uitgekeerd. Als je aan het einde van het jaar te veel of te weinig hebt ontvangen, wordt dit na afloop van dat jaar verrekend.

Grens vermogen

Als het vermogen van jezelf, je toeslagpartner en/of je medebewoner(s) te hoog is, kan je recht op huurtoeslag vervallen. Onder het vermogen valt onder andere spaargeld, aandelen, een koopwoning en vermogen in het buitenland. De vermogensgrens verschilt per situatie, maar is in de meeste gevallen 24.437 euro. De verschillende vermogensgrenzen vind je hier. Bij het ontvangen van huurtoeslag wordt er gekeken naar de hoogte van het vermogen op 1 januari van dat betreffende jaar. Niet alleen de hoogte van je inkomen, maar ook je spaargeld bepaalt of je al dan niet in aanmerking komt voor huurtoeslag. Als je meer dan 24.437 aan spaargeld of ander eigen vermogen hebt, heb je – ongeacht je inkomen – in 2017 geen recht op huurtoeslag. Voor AOW’ers geldt vanaf 2017 hetzelfde bedrag! Dit jaar mogen zij nog flink meer spaargeld hebben.

De liberalisatiegrens is per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren.

De liberalisatiegrens is vastgesteld op 710,68 euro. Is je huur hoger dan dit bedrag? Dan is er geen sprake van een sociale huurwoning, maar valt de woning in de vrije sector en heb je geen recht op huurtoeslag.

Wat is de huurtoeslaggrens van de huurprijs?

Je kunt huurtoeslag aanvragen als je een woning gaat huren met een huurprijs tussen 229,64 en € 710,68 per maand.

Ben je jonger dan 23 jaar, dan is de maximale huurprijs om huurtoeslag te kunnen krijgen € 409,92 euro per maand. Het gaat hier om de kale huurprijs, dus exclusief servicekosten en kosten voor gas, water en elektra. Bij het aanvragen van de huurtoeslag kan een deel van de servicekosten soms worden opgeteld bij deze kale huurprijs, waardoor de toeslag hoger kan uitvallen.Als u een kind hebt, mag uw huur hoger zijn, maar maximaal € 710,68.

De bovengenoemde bedragen met betrekking tot de huurprijs, het vermogen en het inkomen worden ieder jaar aangepast.

Hoeveel huurtoeslag kan ik ontvangen?

Op de website van de Belastingdienst kun je berekenen hoeveel huurtoeslag je zou kunnen krijgen. Dit is een proefberekening en dus geen zekerheid op het exacte bedrag dat je gaat ontvangen.

Je hebt het volgende nodig voor een proefberekening:

  • laatste aanslag inkomstenbelasting of jaaropgaaf / jaaropgaven;
  • huurprijs van woning;
  • gegevens van eventuele medebewoners of toeslagpartner (echtgenoot of geregistreerde partner met wie u samenwoont).

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Je kunt via internet huurtoeslag aanvragen. Ga naar de pagina Mijn toeslagen van de Belastingdienst en houdt je DigiD inloggegevens en burgerservicenummer (te vinden in je legitimatiebewijs) bij de hand. Nadat je de aanvraag hebt gedaan, kun je na 24 uur weer inloggen op Mijn toeslagen om te zien hoeveel huurtoeslag je zult ontvangen.

Hierna krijg je ook een ‘voorschotbeschikking’. Dit is een brief waarin het exacte bedrag wordt genoemd dat je komend jaar als voorschot krijgt. Na vier weken wordt de eerste huurtoeslag gestort op je bankrekening, meestal rond de 20e van de maand.

Hoelang kan ik huurtoeslag ontvangen?

Je hoeft huurtoeslag maar één keer aan te vragen. Daarna loopt het automatisch ieder jaar door zolang je aan de eerdergenoemde voorwaarden voldoet. De Belastingdienst bekijkt ieder jaar of je nog recht hebt op huurtoeslag. Zodra je dit recht niet meer hebt, zullen ze dat aangeven en dien je eventueel te veel voorgeschoten huurtoeslag terug te betalen. Is je situatie veranderd, bijvoorbeeld de hoogte van je inkomen? Dan dien je dit binnen vier weken bij de Belastingdienst aan te geven. Als je dit later doorgeeft, heb je de kans dat je geld moet terugbetalen omdat je te veel hebt ontvangen.

start je zoektocht!
Volg ons blog voor meer praktische tips en natuurlijk op Facebook!