Als je een geschikte huurder hebt gevonden kan de huurovereenkomst worden opgemaakt en ondertekend. Wij bieden je de mogelijkheid van een kant-en-klare huurovereenkomst. Je kunt eenvoudig de gegevens invullen in de huurcontract generator. Het huurcontract wordt geheel ingevuld, is direct klaar voor gebruik en kan ondertekend worden.

Verder hebben we nog wat tips die belangrijk zijn om vooraf vast te leggen.

Leg duidelijk vast voor welke diensten er huur wordt betaald

Het is belangrijk dat de huurder weet wat wel en niet is inbegrepen in de huurprijs. Zodoende staat hij niet voor onverwachte uitgaven. De huurprijs kan inclusief of exclusief servicekosten en kosten voor het verbruik van gas, water en elektra (gwe) zijn.
Indien de kosten voor gwe zijn inbegrepen, is dit altijd een voorschot op basis van het geschatte verbruik van gwe. Het verschil tussen het geschatte en daadwerkelijke verbruik moet de huurder dan aan het eind van een afgesproken periode bijbetalen of terugkrijgen.

Onder servicekosten kunnen kosten van verschillende soorten diensten of gebruik ervan vallen, zoals verscheidene heffingen van de gemeente, onderhoud en schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimte, diensten van de huismeester en het faciliteren van internet. Stel in het huurcontract vast wat inclusief is.

Stel vast hoelang de huurovereenkomst duurt

Over het algemeen wordt een minimale huurperiode afgesproken. De huurder kan in die periode de woning niet verlaten. De huurder kan na deze periode de woning verlaten met inachtneming van de opzegtermijn welke gelijk staat aan de betaalperiode. Een contract met een maximale huurperiode kan alleen worden afgesloten in specifieke situaties, bijvoorbeeld als je als verhuurder in het buitenland verblijft of als de woning wordt verhuurd via de Leegstandswet.

Houd er rekening mee dat de verhuurder met een huurovereenkomst – waarin de huurprijs is bepaald – van langer dan 12 maanden, toch na minimaal 12 maanden de huurprijs mag verhogen.

Noteer gebreken bij intrek woning

Op het moment dat de huurder de woning betrekt, doet hij er goed aan om bij voorkeur samen door de woning te lopen en alle gebreken te noteren. Maak eventueel foto’s, zodat het zeker is dat er geen meningsverschil kan ontstaan over de precieze gebreken. Zo voorkomt de huurder dat hij opdraait voor gebreken die al in de woning zaten, en jij als verhuurder dat hij opdraait voor gebreken die de huurder heeft veroorzaakt.

Spreek af wie aansprakelijk is voor welke defecten

Als er dan toch een raam kapot gaat, de wasbak vol met krassen zit of het keukenkastje van schimmel uit elkaar valt, is het belangrijk dat huurder en verhuurder in de huurovereenkomst hebben staan wie aansprakelijk is voor elk soort defect en de bijbehorende kosten. Wat door de huurder moet worden gerepareerd, is onder andere terug te vinden op huurgeschil.nl.