Er komt veel kijken bij het verhuren van een huis, appartement, studio of kamer. Zo zijn er een aantal regels vastgesteld die zowel de verhuurders als huurders helpen bij de verhuur van hun woning. Er zijn regels wat betreft het bepalen en bepalen van de huurprijs, het betalen van belasting over de inkomsten uit verhuur, het huurcontract en het onderhoud van de woning.

Het bepalen van de huurprijs
Een reële verhuurprijs berekenen is lang niet altijd eenvoudig. Er spelen diverse factoren mee die de hoogte van de huur bepalen.

Er is een verschil tussen de officiële huurprijs die gerekend mag worden volgens de Huurcommissie (sociale huur) en de marktprijs (vrije sector). Wanneer je een eigen woning wilt verhuren, dan wordt er eerst een puntentelling gedaan om te bepalen in welke groep de woning valt.

Krijgt de woning niet meer dan 143 punten toegewezen, dan valt de woning onder een sociale huurwoning. Er mag dan niet meer dan € 710,68 gevraagd worden voor de kale huurprijs. Dat wil zeggen: de huurprijs zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht.

De marktprijs is de prijs die huurders willen betalen voor een woning. Deze prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Er zijn diverse sites waar je de marktprijs kunt berekenen.

Let op: voor kamers en voor rijksmonumenten geldt een ander systeem om de huurprijs te berekenen.

Belasting
Verhuur je een woning en ontvang je hier (extra) inkomsten uit? Dan dien je dit aan te geven bij de belastingdienst. Wanneer het om je eigen woning gaat loopt het eigenwoningforfait en de hypotheek(rente) en financieringskosten gewoon door. 70% van de ontvangen huur over de huurperiode dient aangegeven te worden als ‘inkomsten uit tijdelijke verhuur’. Deze ontvangen huur is de berekende huurprijs verminderd met de kosten die je gemaakt hebt voor de verhuur (bijvoorbeeld elektriciteitsverbruik, schoonmaakkosten en advertentiekosten).

De hoeveelheid belasting die je dient te betalen hangt af van of de woning tegelijkertijd met het verhuren ook te koop staat. Op de website van de belastingdienst kun je meer informatie vinden hierover.

Huurcontract
Heb je een geschikte huurder gevonden? Nu is het belangrijk dat alle regels goed worden vastgelegd in het huurcontract. Hoewel het niet verplicht is een schriftelijk huurcontract op te stellen, raden we dit wel altijd aan. Zo kan je altijd bewijzen wat er is afgesproken met de huurder. Lees hier wat er in het huurcontract moet staan.

Onderhoud
De verhuurder zorgt in het algemeen voor groot onderhoud en de huurder voor klein en dagelijks onderhoud van de woning. Kleine reparaties dienen gemakkelijk uitvoerbaar te zijn, zonder hoge kosten. Inbouwapparatuur hoort bij de woning zelf en de reparatie en het onderhoud hiervan is voor rekening van de verhuurder. Wanneer de verhuurder een reparatie wenst uit te voeren dient de huurder toegang tot de woning te geven.

Uiteraard dienen de huurders zelf de reparaties te verzorgen van schade die ze zelf veroorzaken.

Is er sprake van achterstallig onderhoud? De huurder dient dit dan eerst aan de verhuurder te melden.

Wil jij gratis je woonruimte verhuren en een geschikte huurder vinden?