Een alternatief om als starter een betaalbare huurwoning of koopwoning te vinden: het ‘friends concept’. Meer starters delen een woning met drie of vier anderen. Door de huur te delen, is het voor beginners op de woningmarkt ook mogelijk om een huurwoning uit het duurdere segment te krijgen, zelfs in de gewilde steden.

Het friends concept is voor veel starters een uitkomst op de woningmarkt. Starters zonder eigen vermogen komen op de huidige woningmarkt nauwelijks meer aan bod. Vooral in de grote steden, zoals Amsterdam en Rotterdam, is zelfstandig een huur- of koopwoning vinden bijna onmogelijk. Dat komt met name door de snelle doorloop van woningen, stijgende huizenprijzen en flexibele arbeidscontracten.

Het friends concept is voor veel starters dus een goed alternatief. Ondanks dat het model lang niet door alle woningaanbieders wordt toegejuicht, zijn er steeds meer corporaties en ontwikkelaars die wel wat zien in alternatieve woonvormen. Een recent voorbeeld is de nieuwe Amsterdamse woontoren aan het ‘IJ, waar 47 woningen speciaal worden ingericht op dit concept. Één woning is geschikt voor twee eenpersoonshuishoudens met ieder een eigen huurcontract. De woonkamer, keuken en badkamer wordt gedeeld, de slaapkamer is privé. Met dit woonconcept spelen ze in op de startersmarkt waarin grote vraag is naar middeldure huurwoningen en woningen voor jongeren die samen willen wonen.

Ook zijn er steeds meer woningcorporaties die contracten aanbieden aan vrienden die een woning willen delen. Een voorbeeld is Stadgenoot, een woningcorporatie in Amsterdam die zich inzet voor huishoudens met een middeninkomen. Jongeren tussen de 18 en 30 jaar die een woning willen delen met vrienden, krijgen zelfs voorrang op een vrijesector huurwoning.