Gefeliciteerd, jij hebt jouw droomwoning gevonden en je kunt de huurovereenkomst ondertekenen!

Een goede huurovereenkomst kan onenigheid voorkomen. Alle reden om hier bij stil te staan. 

Voor welke diensten wordt er huur betaald

Het is belangrijk dat je weet wat wel en niet is inbegrepen in de huurprijs. Zodoende sta je niet voor onverwachte uitgaven. De huurprijs kan inclusief of exclusief servicekosten en kosten voor het verbruik van gas, water en elektra (gwe) zijn.
Indien de kosten voor gas water electra zijn inbegrepen, is dit altijd een voorschot op basis van het geschatte verbruik van gas water electra. Het verschil tussen het geschatte en daadwerkelijke verbruik moet de huurder dan aan het eind van een afgesproken periode bijbetalen of terugkrijgen.

huurovereenkomst

Onder servicekosten kunnen kosten van verschillende soorten diensten of gebruik ervan vallen, zoals verscheidene heffingen van de gemeente, onderhoud en schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimte, diensten van de huismeester en het faciliteren van internet. Stel in het huurcontract vast wat inclusief is.

Hoelang duurt de huurovereenkomst

Over het algemeen wordt een minimale huurperiode afgesproken. Je kunt in die periode de woning niet verlaten, na deze periode kan je de woning verlaten met inachtneming van de opzegtermijn welke gelijk staat aan de betaalperiode. Een contract met een maximale huurperiode kan alleen worden afgesloten in specifieke situaties, bijvoorbeeld als de verhuurder in het buitenland verblijft of als de woning wordt verhuurd via de Leegstandswet.

Houd er rekening mee dat de verhuurder met een huurovereenkomst – waarin de huurprijs is bepaald – van langer dan 12 maanden, toch na minimaal 12 maanden de huurprijs mag verhogen.

Noteer gebreken bij intrek woning
huurovereenkomst
Op het moment dat je  de woning betrekt, doe je er goed aan om bij voorkeur samen met de verhuurder door de woning te lopen en alle gebreken te noteren. Maak eventueel foto’s, zodat het zeker is dat er geen meningsverschil kan ontstaan over de precieze gebreken. Zo voorkom je dat je opdraait voor gebreken die al in de woning zaten, en de verhuurder dat hij opdraait voor gebreken die de huurder heeft veroorzaakt.

Spreek af wie aansprakelijk is voor welke defecten

Als er dan toch een raam kapot gaat, de wasbak vol met krassen zit of dat er gebreken zijn aan de keuken, is het belangrijk dat jij en de verhuurder in de huurovereenkomst hebben staan wie hier aansprakelijk voor is. Voor elk soort defect en de bijbehorende kosten.

Smart Account!