Veel verhuurders hebben vragen over tijdelijke verhuur via de Leegstandwet. En dat is niet vreemd, want er worden steeds meer koopwoningen verhuurd.
Aanvankelijk werd de Leegstandwet uitsluitend gebruikt door woningcorporaties, maar ook in andere gevallen kan je gebruik maken van de Leegstandwet als je te koop staande woning na langere tijd niet tegen redelijke condities verkocht kan worden.
Daarom informeert Direct Wonen je over tijdelijke verhuur van koopwoningen via de Leegstandwet.

Vergunning voor tijdelijke verhuur

Bij verhuur via de Leegstandwet hoeft de verhuurder, in tegenstelling tot de gewone verhuur, niet met alle huurbeschermingsbepalingen rekening te houden. Wel heeft de verhuurder bij deze manier van verhuren een vergunning nodig van de gemeente.
In het aanvraagformulier voor de vergunning zijn de belangrijkste items de soort woning die je wilt verhuren, de gegevens van de toekomstige huurder en je eigen gegevens. De kosten voor een vergunningsaanvraag verschillen enorm per gemeente. Na je aanvraag duurt het maximaal 6 weken voordat de gemeente een vergunning afgeeft mits de aanvraag is goedgekeurd. Tegen een afwijzing is geen bezwaar of beroep mogelijk. Je kunt maximaal 5 jaar je woning tijdelijk verhuren via de Leegstandwet. De maximale huurprijs mag je als verhuurder tegenwoordig zelf bepalen.

Woningen die in aanmerking komen voor tijdelijke verhuur

Niet alle woonruimten komen in aanmerking om tijdelijk verhuurd te worden op grond van de Leegstandswet. Ten eerste moet de woonruimte leeg staan en moet de woonruimte bestemd zijn voor verhuur of verkoop. Wanneer het pand wordt gesloopt of gerenoveerd, dan moet het binnen een redelijke termijn plaatsvinden. Woonruimten die in afwachting zijn van een andere bestemming en in een van onderstaande gebouwen zitten komen ook in aanmerking:
– Groepsgewijze huisvesting
– Verzorging of verpleging
– Logiesverschaffing
– Administratie en/of onderwijs.

Wanneer de woning te koop staat en je wilt deze tijdelijk verhuren, dan mag de woonruimte nog niet bewoond zijn. De woning mag in tien jaar voordat het leegstond niet langer dan drie jaar verhuurd zijn geweest. Een andere regeling is dat je er voordat het leegstond twaalf maanden onafgebroken gewoond moet hebben. Je mag het ook verhuren wanneer je al een ander huis hebt gekocht.

Huurovereenkomst voor tijdelijke huur

De huurovereenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet de huurovereenkomst ten minste zes maanden duren. De huurovereenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat je vergunning niet meer geldig is. Daarnaast is de opzegtermijn voor de huurder niet langer dan een maand. Jou opzegtermijn is niet korter dan drie maanden. Alles moet schriftelijk worden vastgelegd.

Nadelen tijdelijke verhuur

Overigens kleven er altijd nadelen aan het verhuren van je koopwoning. De hypotheekrente voor de verhuurde woning is niet langer aftrekbaar. Laat je eerst informeren door de belastingdienst of een financieel adviseur. Daarnaast is het ook verstandig dat je voordat je overgaat tot verhuren van jouw woning je laat adviseren door een raadsman of jurist. Het huurrecht is gecompliceerd en een vormfout in een huurcontract is zo gemaakt.