Na jaren gelukkig te zijn geweest in jouw huurwoning wil je de stap maken naar een koopwoning. Hierbij drie tips voor een succesvolle overstap van een huurwoning naar een koopwoning. 

 

Tip 1: Los je schulden af of sluit ze over

Je maximale hypotheek is afhankelijk van verschillende factoren. De twee belangrijkste kennen de meeste mensen wel; jouw inkomen en uitgaven. Hoe hoger jouw inkomen is en hoe lager je uitgaven zijn, hoe meer geld je kunt lenen. Simpel, maar wat als er tussen die uitgaven ook een consumptief krediet zit voor een auto of telefoon? In zo een geval daalt helaas je maximale hypotheek. 

 

In een ideale situatie los je je schulden af voordat je een hypotheek gaat afsluiten. Dit kan je doen met een gift van een familielid of simpelweg te sparen. Gebruik je spaargeld, hou dan wel rekening met de verwachte “kosten koper” (k.k.). Dit zijn onontkoombare kosten die je hebt als je een huis koopt. 

 

Niet iedereen heeft de luxe waarbij schulden direct opgelost kunnen worden. In zo een geval kan je kijken of je de kosten van je lening(en) kunt verlagen. Bezit je al een poosje een lening, dan is de kans groot dat je een hoge rente betaald. Door deze lening over te sluiten naar een goedkopere lening (lening met een lagere rente) kan je veel geld besparen. Hoe eerder je je lening oversluit, hoe meer kosten je bespaard en hoe sneller je schuld(en) worden afgelost. 

 

Extra oversluit-tip: Sluit meerdere duurdere leningen over naar één goedkopere lening. In de meeste gevallen is één lening met een hoog leenbedrag goedkoper dan meerdere losse leningen. 

 

Tip 2: Schakel een onafhankelijk hypotheekadviseur in

Iedereen weet wat een hypotheekadviseur is en wat hij of zij doet. Wat veel mensen echter niet weten is dat niet iedere hypotheekadviseur onafhankelijk is. Sluit je bijvoorbeeld een hypotheek af bij je huisbank, dan is de kans groot dat je alleen advies krijgt over de hypotheken van de desbetreffende bank. Je zal dus nooit weten of je misschien goedkoper uit bent bij een andere bank of misschien zelfs betere voorwaarden kan krijgen. 

 

Er zijn drie verschillende soorten hypotheekadviseurs; een hypotheekadviseur van de bank die alleen zijn eigen bankproducten aanbied, een deels afhankelijke adviseur die niet alle hypotheken kan aanbieden en de volledig onafhankelijke hypotheekadviseur  die alle hypotheken voor jou vergelijkt.  

 

Wil je het beste hypotheekadvies en dus ook waarde krijgen voor je geld, dan is het verstandig om een onafhankelijke hypotheekadviseur in te schakelen. Een simpele vraag of de hypotheekadviseur onafhankelijk is moet voldoende zijn. Je kan eventueel ook vragen naar het aantal hypotheken wat hij/zij kan aanbieden. Zijn dit er meer dan 30 dan kan je wel uitgaan van een deels of volledig onafhankelijke hypotheekadviseur. 

 

Tip 3: Schakel een aankoopmakelaar in

Door het grote woningtekort is het kopen van een woning vaak een lastige opgave. Zeker in plaatsen als Amsterdam kan dit tot grote frustratie leiden; woningen zijn snel verkocht en ook nog vaak ruim boven de vraagprijs. 

 

De oplossing om toch een woning aan te kunnen kopen, en zeker in regio Amsterdam, kan een aankoopmakelaar zijn. Doordat een deskundige de woning inspecteert én de onderhandeling overneemt kunnen je kansen behoorlijk worden vergroot. 

 

Wat doet een aankoopmakelaar nog meer? 

 

  • Begeleiding van de overdracht 
  • Begeleiding tijdens de eindinspectie
  • Begeleiding tijdens het tekenen van de koopakte
  • Verzorgen van het benodigde taxatierapport 
  • Beoordelen van de opgestelde koopakte en geleverde bijlagen
  • Nauwkeurige waardebepaling van de woning
  • Voorkomen dat je voor onaangename financiële verassingen komt te staan
  • Beoordeling van de door de verkopende makelaar geleverde stukken/mededelingen (de meldingsplicht)
  • Onderzoek naar het vigerende bestemmingsplan, erfdienstbaarheden, erfpacht, VvE, kadastraal onderzoek, milieuaspecten en andere mogelijke belemmeringen
  • Beoordelen van de bouwkundige staat van de woning, eventueel aangevuld met een bouwtechnische keuring