Wanneer je een woning huurt of verhuurt, is het belangrijk om te weten welke verzekeringen je zelf dient af te sluiten. Over het algemeen is de verhuurder verantwoordelijk voor de opstallen en zal hij dus over een opstalverzekering moeten beschikken. De huurder kan dan weer de inboedel verzekeren. Er zijn nog een aantal verzekeringen die nuttig kunnen zijn voor de huurder en de verhuurder.

Opstalverzekering of brandverzekering voor het gebouw

Als verhuurder ben je verantwoordelijk voor het afsluiten van een opstalverzekering of brandverzekering voor het gebouw dat de huurder huurt. Dat is ook logisch, want de verhuurder is verantwoordelijk voor de zogeheten opstallen. Deze verzekering dekt schade aan het gebouw zelf als gevolg van bijvoorbeeld brand, hoewel ook een aantal andere oorzaken worden gedekt. Het is belangrijk om te weten dat deze verzekering alleen de schade aan het gebouw zelf dekt en niet aan de inboedel van de huurder.

Inboedelverzekering

De opstalverzekering van de verhuurder zal eventuele schade aan de inboedel niet vergoeden. Als de huurder hiervoor een verzekering wenst, dient hij dit zelf af te sluiten. Deze verzekering wordt een inboedelverzekering genoemd en dekt schade aan de persoonlijke eigendommen in de huurwoning. Denk dan bijvoorbeeld aan kleding, elektronica en meubels. Het is belangrijk dat de gedekte waarde overeenstemt met de realiteit.

Glasverzekering

In principe behoort glas tot de opstallen en valt het onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder, maar in sommige gevallen kan glasschade voor rekening van de huurder zijn. Bijvoorbeeld als een huurder bij een verhuizing de bank tegen het raam stoot en het glas hierdoor barst. Daarom is het voor de huurder aan te raden om een goede glasverzekering af te sluiten. Hiermee ben je als huurder verzekerd voor schade aan glazen ramen en deuren. De glasverzekering kan meestal optioneel aan de huurder zijn inboedelverzekering worden toegevoegd.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is interessant voor zowel de huurder als de verhuurder. Hiermee ben je verzekerd voor juridische hulp bij geschillen over bijvoorbeeld de huurprijs, het onderhoud van de huurwoning of de opzegging van de huurovereenkomst. Met deze verzekering sta je sterker in je schoenen en hoef je niet zelf de kosten voor juridische bijstand te dragen. Ga wel na of de rechtsbijstandverzekering huurgeschillen voldoende afdekt. Vaak kan je extra modules aan de rechtsbijstandverzekering toevoegen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Tot slot is het verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Met deze verzekering ben je verzekerd voor schade die je per ongeluk toebrengt aan anderen en waarvoor je aansprakelijk bent. Het kan gaan om materiƫle schade, maar ook om letselschade. Als de huurder bij een verhuizing bijvoorbeeld een bank laat vallen op een bevriende helper en de huurder voor zijn schade aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheidsverzekering deze schade vergoeden.

Bespreek de situatie met een verzekeringsagent

Als huurder of verhuurder is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van welke verzekeringen je nodig hebt. Hierboven hebben we reeds het een en ander uit de doeken gedaan, maar weet dat iedere situatie maatwerk vergt. Daarom is het aan te raden om het gesprek aan te gaan met een verzekeringsagent. Dit is ook de beste garantie op verzekeringsovereenkomsten die aansluiten bij de persoonlijke behoeften. Door het afsluiten van de juiste verzekeringen kunnen zowel huurders als verhuurders zich beschermen tegen onvoorziene kosten en gebeurtenissen.