Welke kosten voor jou zijn als huurder of juist voor de verhuurder, hangt helemaal af van de voorwaarden die zijn opgesteld in het huurcontract. De verhuurder kan ervoor kiezen om bepaalde vaste lasten in de huurprijs te verwerken. Denk daarbij aan onderhouds- en energiekosten, de premie voor de opstalverzekering en tv en internet. Een verhuurder moet in de huurovereenkomst duidelijk aangeven welke vaste lasten hij of zij naast het vaste huurbedrag zal doorberekenen aan de huurder. Hoe zit het met die vaste lasten die niet per se voor jou als huurder, maar ook niet standaard voor de verhuurder zijn?

Energiecontract

De verhuurder kan ervoor kiezen om zelf een energiecontract af te sluiten voor de woning die hij verhuurt. In dat geval zal de huurprijs hierdoor iets omhoog gaan. Dat kan een vastgesteld bedrag zijn, maar het kan ook zo zijn dat jullie samen controleren voor welk bedrag je maandelijks verbruikt. Is dit niet zo en ben jij heel zuinig met energie, dan kun je hiermee best naar de verhuurder stappen en vragen of de energiekosten wat omlaag kunnen. Moet je zelf je energiekosten betalen? Dan is dat een voordeel, want waarschijnlijk kun je flink besparen op je energierekening. Door zuinig met energie om te gaan is je verbruik lager en daarmee je kosten. Daarnaast kun je het voordeligste energiecontract kiezen voor jouw situatie. Het kan natuurlijk ook de andere kant op gaan en in het nadeel van de verhuurder werken als hij of zij betaalt voor jouw energie. Verbruik je da veel, dan krijgt de verhuurder de extra kosten voor z’n rekening.

Internet en tv

Sommige verhuurders sluiten zelf internet- en een zenderpakket af bij een provider. Hier kun je dan gebruik van maken. Handig, al zal de huurprijs hierdoor misschien wat hoger liggen. Gebruik je nauwelijks internet of televisie, dan is het verstandig om hierover dan te overleggen met je huurbaas; misschien kan hij of zij wel een ander abonnement afsluiten tegen een lagere prijs. Maar in veel gevallen zul je als huurder zelf een telecomabonnement moeten afsluiten.

Opstal

De eigenaar van een woning is degene die een opstalverzekering af moet sluiten. Officieel is het niet verplicht om deze verzekering voor de woning af te sluiten, maar sommige hypotheekverstrekkers verplichten dit wel. Het is ook heel onverstandig om geen opstalverzekering te nemen, aangezien je hiermee een hoop onkosten kunt voorkomen. Met deze verzekering zorg je er namelijk voor dat schade door water, storm, inbraak, diefstal, vandalisme en brand/ontploffing is gedekt. Hierbij gaat het om schade aan alles wat nagelvast zit aan de woning. Met een allriskverzekering zijn ook onvoorziene gebeurtenissen inbegrepen. Ontstane kosten door schade die niet wordt gedekt door de verzekering, zijn voor de verhuurder. Ook is het de verhuurder die contact op moet nemen met de verzekeraar in geval van schade. Er geldt alleen een vergoeding als de schade niet is ontstaan door achterstallig onderhoud. De verhuurder en jij als huurder zijn beiden verantwoordelijk voor een deel van het onderhoud van de woning.

Inboedel

Huur je inclusief meubilair, dan is de kans aanwezig dat de verhuurder zelf een inboedelverzekering heeft afgesloten. Het zijn tenslotte zijn of haar spullen die daar staan. Maar in veel gevallen zul je zelf een inboedelverzekering moeten afsluiten. Controleer bij de verhuurder of deze een inboedelverzekering heeft voor de woning, zodat je geen dubbele verzekering afsluit. Met de inboedelverzekering zorg je ervoor dat schade door water, storm, brand/ontploffing en inbraak, diefstal en vandalisme wordt vergoed onder bepaalde omstandigheden. En ook weer, net als bij de opstalverzekering geldt er een extra dekking voor plotselinge onvoorziene gebeurtenissen als je kiest voor een allriskverzekering. Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wel verstandig om te nemen. Vooral als je inboedel veel waard is.

Waterverbruik 

Veel mensen hebben het over ‘gas, water en licht’, maar deze drie komen niet samen. Gas en licht wel, al heb je het dan eigenlijk over gas en stroom (of elektriciteit). Dit valt onder je energiekosten. Water betaal je apart. Veel kost dit vaak niet, gemiddeld is het een tientje per maand voor een eenpersoonshuishouden. Grote kans dat de verhuurder dit meeneemt in de huurprijs en dat je deze kosten niet zelf apart moet betalen.

Gemeentelijke belastingen

Voor een woningeigenaar zijn er jaarlijks vaste gemeentelijke belastingen. Dit zijn er best wat, namelijk rioolheffing- en afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting en onroerendezaakbelasting, ook wel ozb genoemd. De ozb is alleen voor de woningbezitter, dus de verhuurder. Huurders hoeven deze belasting sinds 2006 niet meer te betalen. De rest van de belastingen mag de verhuurder allemaal doorberekenen aan de huurder. Het gaat om het rioolrecht, de afvalstoffenheffing, verontreiningsheffing en ingezetenenomslag. De meeste rekeningen zul je zelf op de mat krijgen, maar de afvalstofheffing moet de verhuurder eerst zelf betalen. De kosten die de verhuurder doorberekent aan de huurder, moeten wel in verhouding zijn met het verbruik en het aantal mensen dat in een pand woont.